Close
|
previous arrow
next arrow
Slider

#ee2524

Latest issue

issue4
December 20202020

พลังความร่วมมือเพื่อโลกที่ดีขึ้น

book_simple
อ่านต่อ>> PDF

INNOVATION VDO - Dec, 15 2020

ค้นหาโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคตกับศูนย์ i2P แหล่งรวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

ในยุคดิจิทัลที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วกว่าที่เคย ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างสรรค์ไอเดียให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงเพื่อที่จะอยู่รอด เติบโต และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผนวกเข้ากับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งรับ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดมาตรฐานการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ก็ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ต้องตื่นตัว เตรียมพร้อมปรับตัว พัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่เสมอ และต้องทำให้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย การจะสร้างสรรค์สินค้าให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก ไม่ว่าจะเป็น Health & Well Being, Digitization และเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจกันมากขึ้นอย่าง Sustainbility ให้ได้นั้น ทุกธุรกิจต่างต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด อาทิ เมื่อกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่ธุรกิจในแวดวงพลาสติกให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทุกภาคส่วนตลอดทั้ง Value Chain ก็ต้องเร่งทำความเข้าใจวงจรของสินค้า พัฒนาการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากร ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนขยะหลังการใช้งานปลายทางให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันเป็นวาระสำคัญระดับโลกในขณะนี้ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนทั้ง Value Chain ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมสร้างสรรค์คุณค่า มุ่งพัฒนานวัตกรรม …

INNOVATION VDO - Dec, 15 2020

Automation อีกขั้นของนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อราว 260 ปีที่แล้ว มนุษย์ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราคิดหาหนทางที่จะผลิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และลดการใช้แรงงานมนุษย์ในส่วนที่มีความเสี่ยงกันมาโดยตลอด ปัจจุบันผู้ผลิตจำนวนมากจึงเลือกใช้นวัตกรรม Automation ซึ่งก็คือระบบที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันให้พุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อย ๆ Unmanned Stacker (ซ้าย) Automatic Barcode Sticking Machine (ขวา) การเข้ามาของ Automation ทำให้แต่ละโรงงานสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น ผลิตสินค้าได้คุณภาพสม่ำเสมอ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต และยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโรงงานได้อย่างมีนัยสำคัญ Automation จึงตอบรับกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น จนกลายมาเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทในปัจจุบัน Automated Guided Vehicle (AGV) นวอินเตอร์เทค เป็นตัวอย่างของบริษัทที่พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปสู่นวัตกรรม Automation จากพื้นฐานทักษะการขึ้นรูป (Machining) ชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Injection…

BUSINESS TIPS - Dec, 15 2020

Qualy กับงานดีไซน์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

ในแวดวงการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Qualy เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าจากประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกด้วยการกวาดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Qualy นอกเหนือจากรูปลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อความสุข ความสะดวกสบาย และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังแนวคิดตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต  การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกที่สร้างคุณค่าทั้งกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม All Around Plastics มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy ถึงการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานดีไซน์เพื่อออกแบบพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Q: เทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างไรบ้าง   คุณธีรชัย : ยุคนี้เป็นเทรนด์ของการมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซื้อง่ายขายคล่อง ทั้งในเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำให้ผู้คนซื้อสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น พลาสติกเองก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้าก็มีเส้นใยพลาสติกอยู่ในนั้น จากภาพใหญ่จะมีอีกเทรนด์หนึ่งที่ซ้อนกันอยู่นั่นคือ เทรนด์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนขึ้นทุกวันทั่วโลก ทำให้หลายองค์กรเริ่มมองเห็นและตระหนักว่าโลกของเรากำลังก้าวสู่สภาพที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต Qualy เองในฐานะผู้ผลิตจึงต้องมองหาวิธีการที่สามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ และเราก็มองเห็นองค์ความรู้ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการบริโภคไปพร้อมกับการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด จากเดิมที่เรายังใช้ระบบเศรษฐกิจและการบริโภคแบบเส้นตรง (Linear Economy) ใช้แล้วทิ้ง…

INNOVATION - Dec, 15 2020

SCG™ PP P1085J นวัตกรรมพลาสติกเพื่อชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางลงและน้ำหนักเบา ตอบเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานวัสดุพลาสติกอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทดแทนวัสดุเดิมอย่างเหล็กได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านความแข็งแรง น้ำหนักที่เบาลง สามารถตอบรับการออกแบบที่หลากหลาย และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งานรถยนต์ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะส่วนประกอบหลักของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก เทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน   แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันนั้น ผู้ผลิตต่างก็กำลังมองหารถยนต์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตสามารถลดน้ำหนักของชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยการใช้วัสดุพลาสติกที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนได้บางลงและมีน้ำหนักเบาลงโดยที่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิมได้ ก็จะส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมของรถยนต์ทั้งคันลดลงนั่นเอง ส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้งานรถยนต์ในแง่ของการประหยัดน้ำมัน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จากความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ข้างต้นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างบริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด หรือ GSC ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลงเป็นค่าคุณสมบัติของวัสดุพลาสติกต้นทางที่ต้องการและคิดค้นกระบวนการคอมพาวนด์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด จึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง GSC และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM PP P1085J สำหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช้งานภายนอกที่บางลงและมีน้ำหนักเบาลง ทาง GSC เริ่มต้นด้วยการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติหลักของชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการ กล่าวคือต้องมีความแข็งแรง  รับแรงกระแทกได้ดี (high impact) คงรูปได้ดี (high stiffness) ตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถยนต์ โดยเพิ่มคุณสมบัติของการไหลตัวที่ดีเพื่อให้ขึ้นรูปชิ้นงานที่บางลงได้ คุณสมบัติเหล่านี้ถูกส่งต่อให้กับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อทำการคิดค้นวิจัยเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนเกรดใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการอย่างครบถ้วน…

SUSTAINABILITY - Dec, 15 2020

Climate Emergency วิกฤตโลกร้อน เรื่องเร่งด่วนที่มนุษย์ต้องร่วมกันหยุดยั้ง

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลาหลายสิบปี หากแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เหล่านี้เริ่มทวีความรุนแรง คุกคามธรรมชาติ และเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น หลายภาคส่วนเริ่มเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ปัญหานี้ จึงเกิดเป็นคำว่า “Climate Emergency” หรือ “ภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ” เพื่อกระตุ้นเตือนถึงความร้ายแรงของวิกฤตเพื่อให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึงผลกระทบอย่างจริงจังและลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบลงมือทำ เพราะสภาพการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมาก และอาจถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับสู่สภาวะปกติได้ หรือ Point of No Return ผู้นำจากกว่า 200 ประเทศจึงรวมตัวและตั้งเป้าหมายลดโลกร้อนร่วมกัน โดยอ้างอิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่านับจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 อุณหภูมิโลกไม่ควรเพิ่มสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และควรพยายามจำกัดไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายความว่าแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จะต้องเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่เคย โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักสำคัญ แนวคิดและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการลงมือทำแบ่งออกเป็น แนวคิดการพิจารณาปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการเติบโตของธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด หรือต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าปริมาณการปลดปล่อยจริงตามแนวคิดแบบสัมบูรณ์ และตั้งเป้าหมายให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเลย (Net Zero) เช่น การดึงคาร์บอนกลับมากักเก็บแทนการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ หรือเปลี่ยนคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงการปลูกป่าเพื่อให้ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับปลดปล่อยออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศ ซึ่งในงานประชุม…

SUSTAINABILITY - Dec, 15 2020

ภารกิจที่ไม่มีวันหยุดของ The Sea Saver ผู้พิทักษ์ทะเล

กว่า 20 ปีแล้วที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมภารกิจดูแลท้องทะเลไทยผ่านหลากหลายโครงการและความร่วมมือ โดยมีแนวทางการดำเนินงานเสมือนเป็น “ผู้พิทักษ์ทะเล หรือ The Sea Saver” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูท้องทะเล ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เอสซีจีให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางของปัญหา ร่วมรณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับวิถีทางแห่งความยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชนอย่างเหมาะสม ขยายความร่วมมือออกไปในระดับสากลทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็น The Ocean Cleanup องค์กรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก รวมไปถึงการร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีกลุ่มบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกมาร่วมกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร เรื่อยมาจนถึงปลายทางของการจัดการขยะในทะเล เอสซีจีก็ได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวัสดุพลาสติกมาช่วยจัดเก็บเพื่อพิทักษ์ท้องทะเลไทย   พิทักษ์ทะเลตั้งแต่ต้นทาง วางแผนลดการสร้างขยะ   การลดปริมาณขยะในท้องทะเลนั้น เริ่มต้นได้ที่บ้าน หรือที่ทำงานของเราทุกคน เอสซีจีได้ริเริ่ม “โครงการบางซื่อโมเดล” ในปี 2561 เชิญชวนพนักงานร่วมกันจัดการของเสียภายในองค์กรอย่างถูกวิธี ด้วยแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” เริ่มจากการแยกขยะอย่างจริงจัง โดยปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการแยกขยะอย่างถูกต้องและเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง มีสถิติแสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะที่ทุกคนช่วยกันแยกนั้น สามารถนำไปรีไซเคิลได้มากเพียงใด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเท่าไหร่ …

BUSINESS TIPS - Dec, 15 2020

เทรนด์ของวงการพลาสติกเพื่อการขับเคลื่อนโลกอย่างยั่งยืน

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นหลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกมาประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจ นั่นก็เพราะผู้บริโภคทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องปัญหาการจัดการขยะบนบกและในทะเล ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่เพียงแต่องค์กรเอกชนเท่านั้น ภาครัฐในหลายประเทศก็ยังประกาศเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนด้วยการประกาศข้อกำหนดหรือกฎหมายเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย สหราชอาณาจักร – ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก หนึ่งในตัวอย่างของการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเห็นภาพชัดเจน คือการที่สหราชอาณาจักรประกาศภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จะนำเข้าหรือผลิตใช้งานในสหราชอาณาจักร จะต้องประกอบด้วยวัสดุพลาสติกรีไซเคิลในปริมาณไม่น้อยกว่า 30% หากฝ่าฝืนจะต้องเสียภาษีค่าปรับจำนวน 200 ปอนด์ต่อตัน วัตถุประสงค์สำคัญของการออกข้อบังคับนี้ก็เพื่อที่จะสร้าง ecosystem ของธุรกิจที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการสร้างความต้องการจากฝั่งผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตพลาสติกจำเป็นจะต้องปรับตัวตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการจัดการขยะพลาสติก เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางสหราชอาณาจักรเองได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อร่างข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปี 2017 จนเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2019 และพร้อมเริ่มบังคับใช้จริงในเดือนเมษายนปี 2022 สหภาพยุโรป – วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตขวด ทางด้านสหภาพยุโรปก็มีการดำเนินการเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรภายในภูมิภาค เริ่มจากการสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะพลาสติกขึ้นเพื่อพาประชาคมไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มต้นจากการแบนพลาสติกที่ใช้งานครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single-Use Plastics เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันที่ไม่จำเป็น ซึ่งได้แก่ ช้อนส้อม มีด จาน…

LIFESTYLES - Dec, 15 2020

เล่าเรื่องเมืองระยอง กับมุมมองการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ

หากพูดถึงการท่องเที่ยวระยองแล้ว สิ่งแรก ๆ ที่ทุกคนคิดถึงก็มักจะเป็นหาดทรายสีขาว ทะเลน้ำใส เกาะแก่งน้อยใหญ่ ป่าเขาสีเขียวขจี และดินแดนของผลไม้รสชาติดี แต่ในคอลัมน์นี้ เราขอชวนทุกคนมาพบกับมุมมองที่มากกว่าของเมืองระยอง กับนิยามการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ – การท่องเที่ยวธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่ชวนคุณรักธรรมชาติรอบตัว และรักโลกใบนี้ไปพร้อม ๆ กัน Low Carbon Tourism หรือ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ มีหลักสำคัญที่ว่า เที่ยวอย่างไรถึงจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไว้น้อยที่สุด ลักษณะการท่องเที่ยวจึงส่งเสริมให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ควบคู่ไปกับการใช้จักรยานหรือพาหนะในการพาไปสัมผัสสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงาน เลือกพักในโรงแรมที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือที่พักของชุมชน เน้นการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวแบบลึกซึ้งกับคนพื้นถิ่น สัมผัสคุณค่าของวิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด 01 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านมาบจันทร์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตชาวบ้านของแต่ละพื้นที่ที่จะได้พบระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ชุมชนบ้านมาบจันทร์ จะสร้างความประทับใจให้คุณไม่รู้ลืม เพราะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นี่ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านชุมชนบ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ที่เปลี่ยนวิกฤตภัยแล้งในชุมชนให้กลายเป็นโอกาส ร่วมกันฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจนกลับมาอุดมสมบูรณ์…

Previous issues