Close
|
Slider

#009989

Latest issue

issue1
March 20222022

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อทุกความเป็นไปได้่

book_simple
อ่านต่อ>> PDF

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

นวัตกรรม และเทคโนโลยี แนวทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของผู้ผลิตเพี่อความยั่งยืน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เป็นที่ประจักษ์ในสายตาและกิจวัตรของทุกคน ชัดเจนตั้งแต่อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น หรือฤดูกาลที่แปรปรวนตลอดทั้งปีทั่วทุกภูมิภาคของโลก นั่นทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และมีการปรับกิจวัตรประจำวันให้ถนอมโลกมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นจิตสำนึกร่วมของผู้คนทั่วทุกมุมโลกไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัว ไปจนถึงในระดับองค์กรที่ต่างมองหาโซลูชันที่เป็นมิตรกับโลกไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม ผู้ประกอบการในวงการพลาสติกเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ขึ้นรูป ไปจนถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า ต่างก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยทำให้โลกและชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC จึงได้นำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวเลือกให้ผู้ประกอบการในวงการได้เลือกสรรวัสดุที่ทั้งคุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน วัสดุต้นทาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่ต้นทาง ซึ่งหนึ่งในวิธีการนั่นก็คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดคุณค่าสูงสุด หรือก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดพลาสติก เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงานลงได้ โดยยังคงความแข็งแรงของชิ้นงานได้เช่นเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังช่วยลดพลังงานในการผลิตและการขนส่งลดได้อีกด้วย เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศไปในตัว ยกตัวอย่างเช่น เม็ดพลาสติกจาก SMX™ Technology ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานได้หลากหลาย ตั้งแต่ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) ฟิล์มเพื่องานอุตสาหกรรม ไปจนถึงฝาขวดน้ำอัดลม หรือ…

INNOVATION - Mar, 22 2022

SCGC™ PP P765J – Ultra High Impact Polypropylene Copolymer พอลิโพรพิลีนทนแรงกระแทกสูงพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถยนต์

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประเมินสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน ว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชีย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ผู้คนจำเป็นต้องขับรถยาว ๆ หรือเดินทางไกลกลับบ้าน ยิ่งเป็นช่วงที่เกิดการเสียชีวิตจากการโดยสารรถยนต์เพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี นวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คน เช่นเดียวกันกับอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เรื่องของอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตระหนักถึงการออกแบบ และเร่งสร้างการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น เพื่อการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่เองและเพื่อนร่วมทาง เม็ดพลาสติก SCGC™ PP P765J กับงานชิ้นส่วนรถยนต์ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC จึงร่วมมือกับบริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด หรือ GSC ในการพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGC™ PP P765J สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยเม็ดพลาสติกตัวนี้จะนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนแผงประตูด้านข้างรถยนต์ (Door trims) แผงควบคุมคอนโซล รถยนต์ (Instrumental panel) และกันชนหน้า-หลัง (Front-rear bumper) เทคโนโลยีของเม็ดพลาสติกชนิดใหม่นี้มีความพิเศษมากขึ้นในคุณสมบัติของการทนแรงกระแทกสูงเป็นพิเศษ…

INTERVIEW SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

ESG กุญแจสู่ความยั่งยืน เปิดประตูโลกใบใหม่กับการแก้ไขวิกฤตโลก

แนวคิด ESG ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการบริหารองค์กรและดำเนินธุรกิจในยุคที่ความยั่งยืนคือหัวข้อหลัก โดยครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ E – Environmental หรือ สิ่งแวดล้อม S – Social หรือ สังคม และ G – Governance หรือ บรรษัทภิบาล ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้มีการขับเคลื่อน ESG ผ่านการออกนโยบายและการลงมือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ จึงเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การเป็น ‘ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน’ ของ SCGC ซึ่งสะท้อนผ่านนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ไปพร้อมกับการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เราได้รับเกียรติจาก คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ มาเล่าให้เราฟังถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง และเส้นทางของ SCGC…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

พลังงานสะอาด และความร่วมมือ ทางเลือกเพื่อยับยั้งวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 หรือ COP26 นับเป็นวาระสำคัญและพันธกิจร่วมกันของผู้คนทั้งโลกในทศวรรษใหม่นี้ ความร่วมมือร่วมใจจากนานาประเทศผ่านการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความตื่นตัวอย่างสูงของสังคมโลกที่มีต่อวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบันที่ใกล้ชิดผู้คนเข้ามาเป็นลำดับ กับประเทศไทยเองก็เช่นกัน หัวเรื่องที่เราให้ความสำคัญครอบคลุมสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยเฉพาะการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน ก๊าซเรือนกระจกในเมืองไทย : แผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณลง ประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยที่มาของก๊าซเรือนกระจกอันดับแรกคือ ภาคพลังงาน อยู่ที่ราว 253 ล้านตันคาร์บอนฯ ต่อปี ซึ่งคิดเป็น 70% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของไทย และนับเป็นอันดับ 20 ของประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก หรือคิดเป็น 0.8% ของทั้งโลก จากการจัดลำดับโดยองค์กร Climate Watch ในปี 2561 ในส่วนของภาคพลังงานเอง จึงเกิดเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2564-2573 เฉพาะในด้านพลังงานและขนส่ง ตั้งเป้าหมายผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน อาคาร อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง และที่สำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาร่วมในการใช้งานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

SCGC™ PP P945J พลาสติกพอลิโพรพิลีนไหลตัวสูง ลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อโลกที่ยั่งยืน

พลาสติกล้วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในฐานะวัสดุสำหรับผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกรอบด้าน ประโยชน์สำคัญที่ได้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาสติกจึงเป็นเรื่องความทนทาน และการใช้งานทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน นอกจากความคุ้มค่าในมุมของผู้บริโภคแล้ว ในมุมของผู้ผลิตเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการลดปริมาณการผลิตชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้เหลือน้อยที่สุด หรือแม้แต่ในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า ซึ่งต้องมีการจัดเก็บที่ดีเพื่อเลี่ยงไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจนต้องทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะกับชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ่ อย่างถังน้ำขนาด 200 ลิตร กล่องเก็บของขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เก้าอี้พลาสติก ซึ่งวิธีการจัดเก็บและขนส่งจำเป็นจะต้องวางซ้อนทับขึ้นไปเป็นชั้นในโกดังเพื่อประหยัดพื้นที่ แต่นั้นก็อาจทำให้พบปัญหารอยขาว (Stress Whitening Mark) ซึ่งเกิดจากน้ำหนักจากการกดทับที่มากจนเกินไป เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้สังเกตถึงปัญหาจากสภาพการจัดเก็บพร้อมกับขนส่งที่เกิดขึ้นนี้ และได้พูดคุย รวมถึงทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงได้เริ่มต้นพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่ที่จะตอบโจทย์ผู้ขึ้นรูปพลาสติกในด้านนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับเรื่องรอยขาวของความเสียหายจากการวางซ้อนทับในขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า เม็ดพลาสติกที่ให้คุณสมบัติทั้งด้านความแข็งแรงสูงและยังคงความเหนียว SCGC™ PP P945J เป็นเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene Block Copolymer ที่เหมาะกับการผลิตสินค้าประเภทกล่องเก็บของขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด (Injection Molding) ด้วยคุณสมบัติที่ไหลตัวดี มีดัชนีการไหล (Melt Flow Rate: MFR) อยู่ที่…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

5 วิสาหกิจชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรม

ชุมชน คือหน่วยเล็ก ๆ ของสังคม แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะชุมชนคือกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาสังคม ทั้งการเสริมสร้างสมาชิกในสังคม รวมทั้งแขกผู้มาเยือน ทั้งองค์กรที่อยู่รายรอบชุมชนและนักท่องเที่ยว ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เช่นเดียวกันกับเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC และวิสาหกิจชุมชน 5 แห่งที่ร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจกันยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ SCGC ดำเนินการมาโดยตลอด ผนวกรวมเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านผลิตภัณฑ์จากผู้คนในชุมชน ผลิดอกออกผลเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ยกระดับรายได้ชุมชน เพื่อเป็นฟันเฟืองสำหรับเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนส่วนรวมได้ผ่านกำไรและรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้กว่า 7 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนอกจากความร่วมมือกันระหว่างวิสาหกิจชุมชน และ SCGC แล้ว การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่น ๆ ก็ช่วยเสริมสร้างธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ขยายต่อสู่การพัฒนาและนวัตกรรมในระดับชาติต่อไป นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนงานผ้า : สร้างเครือข่าย ทอ ย้อม เย็บ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน 01 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อ.ปลวกแดง…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

COP26 การประชุมจากความร่วมมือของทุกชาติเพื่อโลกที่ยั่งยืน

เมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมา คำว่า COP26 กลายมาเป็นหัวเรื่องสำคัญที่ผู้คนพูดถึงกันเป็นอย่างมาก ทั้งในแวดวงระดับภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือแม้กระทั่งผู้คนในสังคมเองก็ตาม COP26 หรือ The 26th Session of the Conference of the Parties คือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในระดับโลก โดยจะจัดขึ้นทุกปี แต่ถูกหยุดพักไปในปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ก่อนจะกลับมาจัดงานขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปี 2021 ที่ผ่านมา ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีผู้นำประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเกือบ 200 ประเทศ หนึ่งในหัวเรื่องสำคัญของการประชุมครั้งที่ 26 นี้ คือ เรื่องการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายใน ‘ข้อตกลงปารีส’ หรือ…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

บทบาทของ ‘เมลามีน’ โฉมใหม่ ที่เป็นมิตรในชีวิตประจำวันของทุกคน

เราต่างก็คุ้นเคยกับชื่อของเมลามีน ในฐานะภาชนะสำหรับบรรจุอาหารด้วยคุณสมบัติในเรื่องความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มีสีสันลวดลายให้เลือกหลากหลาย และราคาย่อมเยา จานชามเมลามีนจึงมักถูกใช้งานในครัวเรือน รวมไปถึงในศูนย์อาหารที่ต้องมีการเวียนใช้ภาชนะอยู่สม่ำเสมอ และเมื่อผ่านการใช้งานมาจนเสื่อมสภาพแล้วมักถูกกำจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ เนื่องจากเมลามีนเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติง (Thermosetting) จึงไม่สามารถนำไปหลอมละลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลใหม่เหมือนเม็ดพลาสติกประเภทอื่น ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เมลามีนเป็นวัสดุที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้อย่างหลากหลาย และมีการวิจัยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาวิธีการรีไซเคิลให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เมลามีนที่เสื่อมสภาพแล้วมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ สร้างคุณค่าให้ตัววัสดุได้อย่างไม่รู้จบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปจนถึงการนำขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อทดแทนการใช้วัสดุประเภทอื่น ๆ Melamic ภาชนะที่สวยงามคงทนกว่าที่เคย พลิกมุมมองความเคยชินของเมลามีนจากภาชนะใส่อาหาร สู่การพัฒนาวัสดุใหม่ นั่นคือ Melamine Ceramics หรือในชื่อของ ‘Melamic’ (เมลามิก) ซึ่งมาพร้อมกับจุดเด่นจากคุณสมบัติของภาชนะที่สวยงามเหมือนกับเซรามิก แต่น้ำหนักเบากว่า ใช้งานสะดวก และทนทานต่อการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือระหว่างการขนย้าย ซึ่งเหมาะกับสถานที่ที่มีการใช้งานภาชนะจำนวนมาก และมีรอบการใช้งานค่อนข้างสูง อย่างศูนย์อาหารต่าง ๆ ช่วยลดปริมาณภาชนะที่เสียหายและต้องทิ้งในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีการใช้งานภาชนะจากวัสดุเมลามิกจริงแล้ว ภายในโรงอาหารของเอสซีจี Antibacterial Melamine เปิดมิติใหม่ของวัสดุเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งาน ในปี…

Previous issues

issue1
April 20212021

สำรวจเทรนด์ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue4
December 20202020

พลังความร่วมมือเพื่อโลกที่ดีขึ้น

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue3
September 20202020

นวัตกรรมแห่งความใส่ใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue2
June 20202020

การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความร่วมมือเพื่อโลกยั่งยืนยืน

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue1
March 20202020

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue4
January 20202019

นวัตกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืนของโลก

อ่านต่อ>> PDF
issue3
October 20192019

พลังแห่งความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue2
July 20192019

ถอดสมการข้อมูลเป็นคำตอบธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue1
March 20192019

เปิดมุมมองเมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมพลาสติก

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue3
December 20182018

Circular Economy : เศรษฐกิจหมุนเวียน สมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลก

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue2
September 20182018

เอสซีจี บุกรันเวย์ Chinaplas 2018 โชว์คอนเซ็ปต์ “Your Complete Solution Provider”

book_simple
อ่านต่อ>> PDF
issue1
May 20182018

Floating Solar Farm แสงกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

book_simple
อ่านต่อ>> PDF