Close
|

Highlight

INTERVIEW SUSTAINABILITY - May, 5 2023

emisspro® x Bangchak เป้าหมายร่วมกันที่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Climate Emergency หรือภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ ถูกประกาศอย่างเป็นสากลสำหรับประชากรโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นปัญหา และต้องรีบลงมือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด ในบทบาทผู้ผลิตต้นน้ำ SCGC และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่างเล็งเห็นถึงประเด็นปัญหานี้เป็นอย่างมาก และดำเนินการเร่งมือแก้ปัญหาผ่านการวางวิสัยทัศน์ที่การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เช่นเดียวกัน นำไปสู่การลงมือในภาคปฏิบัติด้วยการนำ ‘นวัตกรรมสีเขียว’ อย่าง emisspro® ที่ช่วยตอบโจทย์ ถนอมรักษาโลกให้อยู่กับเราอย่างยาวนานที่สุด emisspro® นวัตกรรมการลดพลังงานในเตาเผา   โดยทั่วไปแล้ว เตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมจัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานสูงที่สุด ในขณะเดียวกันก็สูญเสียความร้อนมากเช่นกัน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานไปพร้อมกับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก จนออกมาเป็น emisspro® (อิมิสโปร) หรือสารเคลือบสำหรับเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรม ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business, SCGC เล่าถึงที่มาของนวัตกรรมสีเขียวนี้ไว้ว่า “SCGC ให้ความสำคัญกับ Climate Emergency เป็นอย่างมากมาหลายปี และช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศเป้าหมายเรื่องการเป็นผู้นำในการลดคาร์บอน emisspro® ก็เป็นหนึ่งในวิธีในการลดการใช้พลังงานในเตาเผา ซึ่งเราเริ่มต้นใช้งานในอุตสาหกรรมโอเลฟินส์ของ…
acrylic-roof-SHINKOLITE
พลาสติกนอกเหนือจากการเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือ การเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้าง อย่างแผ่นอะคริลิกที่ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและรูปลักษณ์ให้สามารถใช้งานทดแทนกระจกได้อย่างเต็มที่   จากเดิมที่แผ่นอะคริลิกถูกใช้งานกับการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพียงเล็กน้อย อย่างการเป็นฉากกั้น ปัจจุบัน นวัตกรรมของแผ่นอะคริลิกก้าวกระโดดขึ้นมากทั้งเรื่องความแข็งแรงทนทาน ความใส ความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด จนกระทั่งสามารถใช้กับงานสถาปัตยกรรมภายนอกได้ และยิ่งไปกว่านั้นคือ ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้งานอาคารร่วมด้วย   เราจะชวนคุณไปทำความรู้จักกับอะคริลิก พลาสติกใกล้ตัว วัสดุนวัตกรรมเพื่อบ้านและอาคารยุคใหม่     อะคริลิก วัสดุเพื่อบ้าน ที่ฟังก์ชันมาพร้อมกันกับความงาม   หนึ่งในข้อสำคัญสำหรับการออกแบบบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รายรอบพื้นที่ นั่นทำให้กระจกถูกเลือกมาใช้งานกับหลายบริเวณภายในบ้าน เช่น ราวกันตก หลังคากันสาด ประตู หรือฉากกั้น เพราะให้มุมมองที่โปร่งโล่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ และเชื่อมต่อพื้นที่ภายในให้ดูกว้างสบาย   หากกลับมามองในแง่มุมของงานวัสดุแล้ว อะคริลิกก็เรียกว่ามีคุณสมบัติไม่แพ้กันกับกระจกเลย ทั้งคุณสมบัติที่มองเห็นได้ด้วยตาอย่างการเปิดให้แสงสว่างลอดผ่านได้ดี และในแง่การใช้งานที่นวัตกรรมอะคริลิกสำหรับงานก่อสร้างถูกคิดค้นและพัฒนาโดยคำนึงถึงทั้งคุณสมบัติวัสดุ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไปจนถึงความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงด้วย “ระบบแผ่นหล่อแบบต่อเนื่อง” (Continuous Casting Sheet) ทำให้แผ่นอะคริลิก Shinkolite มีความหนาที่สม่ำเสมอ สีและผิวหน้าสวย ไม่มีตำหนิ มีหน้ากว้างและความยาวที่มากกว่าแผ่นอะคริลิกทั่วไป    …

LIFESTYLES - May, 5 2023

แผ่นอะคริลิกทางเลือกใหม่ใช้ทดแทนกระจก ด้วยนวัตกรรมพลาสติกกับงานออกแบบยุคใหม่

พลาสติกนอกเหนือจากการเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือ การเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้าง อย่างแผ่นอะคริลิกที่ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและรูปลักษณ์ให้สามารถใช้งานทดแทนกระจกได้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่แผ่นอะคริลิกถูกใช้งานกับการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพียงเล็กน้อย อย่างการเป็นฉากกั้น ปัจจุบัน นวัตกรรมของแผ่นอะคริลิกก้าวกระโดดขึ้นมากทั้งเรื่องความแข็งแรงทนทาน ความใส ความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด จนกระทั่งสามารถใช้กับงานสถาปัตยกรรมภายนอกได้ และยิ่งไปกว่านั้นคือ ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้งานอาคารร่วมด้วย เราจะชวนคุณไปทำความรู้จักกับอะคริลิก พลาสติกใกล้ตัว วัสดุนวัตกรรมเพื่อบ้านและอาคารยุคใหม่ อะคริลิก วัสดุเพื่อบ้าน ที่ฟังก์ชันมาพร้อมกันกับความงาม หนึ่งในข้อสำคัญสำหรับการออกแบบบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รายรอบพื้นที่ นั่นทำให้กระจกถูกเลือกมาใช้งานกับหลายบริเวณภายในบ้าน เช่น ราวกันตก หลังคากันสาด ประตู หรือฉากกั้น เพราะให้มุมมองที่โปร่งโล่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ และเชื่อมต่อพื้นที่ภายในให้ดูกว้างสบาย หากกลับมามองในแง่มุมของงานวัสดุแล้ว อะคริลิกก็เรียกว่ามีคุณสมบัติไม่แพ้กันกับกระจกเลย ทั้งคุณสมบัติที่มองเห็นได้ด้วยตาอย่างการเปิดให้แสงสว่างลอดผ่านได้ดี และในแง่การใช้งานที่นวัตกรรมอะคริลิกสำหรับงานก่อสร้างถูกคิดค้นและพัฒนาโดยคำนึงถึงทั้งคุณสมบัติวัสดุ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไปจนถึงความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงด้วย “ระบบแผ่นหล่อแบบต่อเนื่อง” (Continuous Casting Sheet) ทำให้แผ่นอะคริลิก Shinkolite มีความหนาที่สม่ำเสมอ สีและผิวหน้าสวย ไม่มีตำหนิ มีหน้ากว้างและความยาวที่มากกว่าแผ่นอะคริลิกทั่วไป …
หนึ่งในงานประจำทุก 3 ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนวัตกรรมสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง นั่นก็คืองาน K Fair ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และในปีที่ผ่านมากับ K 2022 นับเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและองค์กรระดับโลกกว่า 3,300 รายมาร่วมจัดแสดงงาน นับเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไปพร้อมกับการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก   สำหรับประเด็นสำคัญของ K 2022 รอบนี้โฟกัสไปที่สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อที่นับเป็นทิศทางที่สำคัญของวงการพลาสติก ที่ทุกองค์กรต่างสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจหมุนเวียน กับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นร่วมกันของคนทั้งโลก และ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกมิติ     SCGC ‘INNOVATION THAT’S REAL’   K 2022 เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ SCGC ได้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Innovation That’s Real’ นำเสนอการขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ควบคู่ไปกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง…

INNOVATION SUSTAINABILITY - May, 5 2023

K 2022 เปิดประตูแห่งนวัตกรรมสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก

หนึ่งในงานประจำทุก 3 ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนวัตกรรมสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง นั่นก็คืองาน K Fair ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และในปีที่ผ่านมากับ K 2022 นับเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและองค์กรระดับโลกกว่า 3,300 รายมาร่วมจัดแสดงงาน นับเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไปพร้อมกับการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก สำหรับประเด็นสำคัญของ K 2022 รอบนี้โฟกัสไปที่สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อที่นับเป็นทิศทางที่สำคัญของวงการพลาสติก ที่ทุกองค์กรต่างสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจหมุนเวียน กับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นร่วมกันของคนทั้งโลก และ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกมิติ SCGC ‘INNOVATION THAT’S REAL’ K 2022 เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ SCGC ได้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Innovation That’s Real’ นำเสนอการขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ควบคู่ไปกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง…
เราทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ที่เรียกว่า ‘โลก’ หน้าที่ของพวกเราจึงเป็นการช่วยถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบัน และยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต   การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ลองเริ่มต้นจากสิ่งรอบตัว เราชวนคุณสำรวจเรื่องราวเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัว ออกไปจนถึงภาพใหญ่ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่พลังความสามัคคีจะช่วยสานต่อโลกอันสวยงามนี้กลับมาส่งผลดีกลับคืนต่อตัวเรา     พื้นที่รอบบ้าน   ชวนเริ่มกับสิ่งใกล้ตัวอย่างพื้นที่รอบบ้าน ง่ายที่สุดคือการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกับการใช้งานข้าวของทุกชิ้นภายในบ้านอย่างคุ้มค่า และคัดแยกประเภทของขยะก่อนส่งต่อสู่การกำจัดต่อไป การจัดการอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ข้าวของแต่ละชิ้นใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวงรอบชีวิตหนึ่ง   ยกตัวอย่างในการดูแลที่เป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งมีการสร้างและขับเคลื่อนโมเดลการจัดการขยะที่เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทาง “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เข้าเชื่อมโยงกับ “ธนาคารขยะ” ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแบบครบทั้งระบบ นับเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยลดการสร้างขยะ เพิ่มการรีไซเคิล และทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงตุลาคม 2565 สามารถนำขยะเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 240 ตัน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 483,375 kgCO2eq  …

SUSTAINABILITY - May, 5 2023

‘โลก’ บ้านหลังใหญ่ของทุกคน กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เราทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ที่เรียกว่า ‘โลก’ หน้าที่ของพวกเราจึงเป็นการช่วยถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบัน และยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ลองเริ่มต้นจากสิ่งรอบตัว เราชวนคุณสำรวจเรื่องราวเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัว ออกไปจนถึงภาพใหญ่ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่พลังความสามัคคีจะช่วยสานต่อโลกอันสวยงามนี้กลับมาส่งผลดีกลับคืนต่อตัวเรา พื้นที่รอบบ้าน ชวนเริ่มกับสิ่งใกล้ตัวอย่างพื้นที่รอบบ้าน ง่ายที่สุดคือการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกับการใช้งานข้าวของทุกชิ้นภายในบ้านอย่างคุ้มค่า และคัดแยกประเภทของขยะก่อนส่งต่อสู่การกำจัดต่อไป การจัดการอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ข้าวของแต่ละชิ้นใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวงรอบชีวิตหนึ่ง ยกตัวอย่างในการดูแลที่เป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งมีการสร้างและขับเคลื่อนโมเดลการจัดการขยะที่เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทาง “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เข้าเชื่อมโยงกับ “ธนาคารขยะ” ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแบบครบทั้งระบบ นับเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยลดการสร้างขยะ เพิ่มการรีไซเคิล และทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงตุลาคม 2565 สามารถนำขยะเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 240 ตัน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 483,375 kgCO2eq …
เพราะความรักโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแส แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยอัตโนมัติไปแล้ว   จากพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักข้าวของที่ตัวเองใช้เพื่อให้ทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เป็นตัวจุดประกายให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องคิดค้นและเดินทางค้นหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รักโลกของผู้ใช้งาน พร้อมกันกับเป็นตัวเร่งให้สังคมตระหนักถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวมากยิ่งขึ้น   ฉลากมาตรฐานและการรับรองจึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างฟากฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาพบกัน แม้จะเป็นการรับรองที่วัสดุ อันเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม และกระตุ้นทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ออกเดินบนเส้นทางสีเขียวไปพร้อมกัน เราจึงชวนคุณมาทำความรู้จักการรับรองสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับผลิตภัณฑ์น่าสนใจจาก SCGC ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วไปด้วยกัน     01 ฉลาก Circular Mark โดย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastics   สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์เป็นการรับรองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพสินค้า และเป็นการรับประกันการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างวงรอบการหมุนเวียนวัสดุ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : เม็ดพลาสติก HDPE จากเทคโนโลยี SMX™ เกรด SMX551BU ผลิตถังบรรจุสารเคมีที่ทนทาน, เกรด SX002J และ SX002JA ผลิตฝาขวดน้ำอัดลมที่เบาและบางลงได้, เกรด…

SUSTAINABILITY - May, 5 2023

Green Certificate การรับรองมาตรฐานสำหรับคนหัวใจสีเขียว

เพราะความรักโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแส แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยอัตโนมัติไปแล้ว จากพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักข้าวของที่ตัวเองใช้เพื่อให้ทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เป็นตัวจุดประกายให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องคิดค้นและเดินทางค้นหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รักโลกของผู้ใช้งาน พร้อมกันกับเป็นตัวเร่งให้สังคมตระหนักถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวมากยิ่งขึ้น ฉลากมาตรฐานและการรับรองจึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างฟากฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาพบกัน แม้จะเป็นการรับรองที่วัสดุ อันเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม และกระตุ้นทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ออกเดินบนเส้นทางสีเขียวไปพร้อมกัน เราจึงชวนคุณมาทำความรู้จักการรับรองสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับผลิตภัณฑ์น่าสนใจจาก SCGC ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วไปด้วยกัน 01 ฉลาก Circular Mark โดย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastics สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์เป็นการรับรองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพสินค้า และเป็นการรับประกันการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างวงรอบการหมุนเวียนวัสดุ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : เม็ดพลาสติก HDPE จากเทคโนโลยี SMX™ เกรด SMX551BU ผลิตถังบรรจุสารเคมีที่ทนทาน, เกรด SX002J และ SX002JA ผลิตฝาขวดน้ำอัดลมที่เบาและบางลงได้, เกรด…

INTERVIEW SUSTAINABILITY - May, 5 2023

emisspro® x Bangchak เป้าหมายร่วมกันที่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Climate Emergency หรือภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ ถูกประกาศอย่างเป็นสากลสำหรับประชากรโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นปัญหา และต้องรีบลงมือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด ในบทบาทผู้ผลิตต้นน้ำ SCGC และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่างเล็งเห็นถึงประเด็นปัญหานี้เป็นอย่างมาก และดำเนินการเร่งมือแก้ปัญหาผ่านการวางวิสัยทัศน์ที่การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เช่นเดียวกัน นำไปสู่การลงมือในภาคปฏิบัติด้วยการนำ ‘นวัตกรรมสีเขียว’ อย่าง emisspro® ที่ช่วยตอบโจทย์ ถนอมรักษาโลกให้อยู่กับเราอย่างยาวนานที่สุด emisspro® นวัตกรรมการลดพลังงานในเตาเผา   โดยทั่วไปแล้ว เตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมจัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานสูงที่สุด ในขณะเดียวกันก็สูญเสียความร้อนมากเช่นกัน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานไปพร้อมกับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก จนออกมาเป็น emisspro® (อิมิสโปร) หรือสารเคลือบสำหรับเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรม ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business, SCGC เล่าถึงที่มาของนวัตกรรมสีเขียวนี้ไว้ว่า “SCGC ให้ความสำคัญกับ Climate Emergency เป็นอย่างมากมาหลายปี และช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศเป้าหมายเรื่องการเป็นผู้นำในการลดคาร์บอน emisspro® ก็เป็นหนึ่งในวิธีในการลดการใช้พลังงานในเตาเผา ซึ่งเราเริ่มต้นใช้งานในอุตสาหกรรมโอเลฟินส์ของ…
acrylic-roof-SHINKOLITE
พลาสติกนอกเหนือจากการเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือ การเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้าง อย่างแผ่นอะคริลิกที่ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและรูปลักษณ์ให้สามารถใช้งานทดแทนกระจกได้อย่างเต็มที่   จากเดิมที่แผ่นอะคริลิกถูกใช้งานกับการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพียงเล็กน้อย อย่างการเป็นฉากกั้น ปัจจุบัน นวัตกรรมของแผ่นอะคริลิกก้าวกระโดดขึ้นมากทั้งเรื่องความแข็งแรงทนทาน ความใส ความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด จนกระทั่งสามารถใช้กับงานสถาปัตยกรรมภายนอกได้ และยิ่งไปกว่านั้นคือ ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้งานอาคารร่วมด้วย   เราจะชวนคุณไปทำความรู้จักกับอะคริลิก พลาสติกใกล้ตัว วัสดุนวัตกรรมเพื่อบ้านและอาคารยุคใหม่     อะคริลิก วัสดุเพื่อบ้าน ที่ฟังก์ชันมาพร้อมกันกับความงาม   หนึ่งในข้อสำคัญสำหรับการออกแบบบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รายรอบพื้นที่ นั่นทำให้กระจกถูกเลือกมาใช้งานกับหลายบริเวณภายในบ้าน เช่น ราวกันตก หลังคากันสาด ประตู หรือฉากกั้น เพราะให้มุมมองที่โปร่งโล่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ และเชื่อมต่อพื้นที่ภายในให้ดูกว้างสบาย   หากกลับมามองในแง่มุมของงานวัสดุแล้ว อะคริลิกก็เรียกว่ามีคุณสมบัติไม่แพ้กันกับกระจกเลย ทั้งคุณสมบัติที่มองเห็นได้ด้วยตาอย่างการเปิดให้แสงสว่างลอดผ่านได้ดี และในแง่การใช้งานที่นวัตกรรมอะคริลิกสำหรับงานก่อสร้างถูกคิดค้นและพัฒนาโดยคำนึงถึงทั้งคุณสมบัติวัสดุ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไปจนถึงความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงด้วย “ระบบแผ่นหล่อแบบต่อเนื่อง” (Continuous Casting Sheet) ทำให้แผ่นอะคริลิก Shinkolite มีความหนาที่สม่ำเสมอ สีและผิวหน้าสวย ไม่มีตำหนิ มีหน้ากว้างและความยาวที่มากกว่าแผ่นอะคริลิกทั่วไป    …

LIFESTYLES - May, 5 2023

แผ่นอะคริลิกทางเลือกใหม่ใช้ทดแทนกระจก ด้วยนวัตกรรมพลาสติกกับงานออกแบบยุคใหม่

พลาสติกนอกเหนือจากการเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือ การเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้าง อย่างแผ่นอะคริลิกที่ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและรูปลักษณ์ให้สามารถใช้งานทดแทนกระจกได้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่แผ่นอะคริลิกถูกใช้งานกับการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพียงเล็กน้อย อย่างการเป็นฉากกั้น ปัจจุบัน นวัตกรรมของแผ่นอะคริลิกก้าวกระโดดขึ้นมากทั้งเรื่องความแข็งแรงทนทาน ความใส ความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด จนกระทั่งสามารถใช้กับงานสถาปัตยกรรมภายนอกได้ และยิ่งไปกว่านั้นคือ ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้งานอาคารร่วมด้วย เราจะชวนคุณไปทำความรู้จักกับอะคริลิก พลาสติกใกล้ตัว วัสดุนวัตกรรมเพื่อบ้านและอาคารยุคใหม่ อะคริลิก วัสดุเพื่อบ้าน ที่ฟังก์ชันมาพร้อมกันกับความงาม หนึ่งในข้อสำคัญสำหรับการออกแบบบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รายรอบพื้นที่ นั่นทำให้กระจกถูกเลือกมาใช้งานกับหลายบริเวณภายในบ้าน เช่น ราวกันตก หลังคากันสาด ประตู หรือฉากกั้น เพราะให้มุมมองที่โปร่งโล่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ และเชื่อมต่อพื้นที่ภายในให้ดูกว้างสบาย หากกลับมามองในแง่มุมของงานวัสดุแล้ว อะคริลิกก็เรียกว่ามีคุณสมบัติไม่แพ้กันกับกระจกเลย ทั้งคุณสมบัติที่มองเห็นได้ด้วยตาอย่างการเปิดให้แสงสว่างลอดผ่านได้ดี และในแง่การใช้งานที่นวัตกรรมอะคริลิกสำหรับงานก่อสร้างถูกคิดค้นและพัฒนาโดยคำนึงถึงทั้งคุณสมบัติวัสดุ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไปจนถึงความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงด้วย “ระบบแผ่นหล่อแบบต่อเนื่อง” (Continuous Casting Sheet) ทำให้แผ่นอะคริลิก Shinkolite มีความหนาที่สม่ำเสมอ สีและผิวหน้าสวย ไม่มีตำหนิ มีหน้ากว้างและความยาวที่มากกว่าแผ่นอะคริลิกทั่วไป …
เราทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ที่เรียกว่า ‘โลก’ หน้าที่ของพวกเราจึงเป็นการช่วยถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบัน และยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต   การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ลองเริ่มต้นจากสิ่งรอบตัว เราชวนคุณสำรวจเรื่องราวเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัว ออกไปจนถึงภาพใหญ่ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่พลังความสามัคคีจะช่วยสานต่อโลกอันสวยงามนี้กลับมาส่งผลดีกลับคืนต่อตัวเรา     พื้นที่รอบบ้าน   ชวนเริ่มกับสิ่งใกล้ตัวอย่างพื้นที่รอบบ้าน ง่ายที่สุดคือการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกับการใช้งานข้าวของทุกชิ้นภายในบ้านอย่างคุ้มค่า และคัดแยกประเภทของขยะก่อนส่งต่อสู่การกำจัดต่อไป การจัดการอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ข้าวของแต่ละชิ้นใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวงรอบชีวิตหนึ่ง   ยกตัวอย่างในการดูแลที่เป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งมีการสร้างและขับเคลื่อนโมเดลการจัดการขยะที่เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทาง “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เข้าเชื่อมโยงกับ “ธนาคารขยะ” ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแบบครบทั้งระบบ นับเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยลดการสร้างขยะ เพิ่มการรีไซเคิล และทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงตุลาคม 2565 สามารถนำขยะเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 240 ตัน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 483,375 kgCO2eq  …

SUSTAINABILITY - May, 5 2023

‘โลก’ บ้านหลังใหญ่ของทุกคน กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เราทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ที่เรียกว่า ‘โลก’ หน้าที่ของพวกเราจึงเป็นการช่วยถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบัน และยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ลองเริ่มต้นจากสิ่งรอบตัว เราชวนคุณสำรวจเรื่องราวเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัว ออกไปจนถึงภาพใหญ่ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่พลังความสามัคคีจะช่วยสานต่อโลกอันสวยงามนี้กลับมาส่งผลดีกลับคืนต่อตัวเรา พื้นที่รอบบ้าน ชวนเริ่มกับสิ่งใกล้ตัวอย่างพื้นที่รอบบ้าน ง่ายที่สุดคือการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกับการใช้งานข้าวของทุกชิ้นภายในบ้านอย่างคุ้มค่า และคัดแยกประเภทของขยะก่อนส่งต่อสู่การกำจัดต่อไป การจัดการอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ข้าวของแต่ละชิ้นใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวงรอบชีวิตหนึ่ง ยกตัวอย่างในการดูแลที่เป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งมีการสร้างและขับเคลื่อนโมเดลการจัดการขยะที่เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทาง “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เข้าเชื่อมโยงกับ “ธนาคารขยะ” ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแบบครบทั้งระบบ นับเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยลดการสร้างขยะ เพิ่มการรีไซเคิล และทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงตุลาคม 2565 สามารถนำขยะเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 240 ตัน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 483,375 kgCO2eq …
หนึ่งในงานประจำทุก 3 ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนวัตกรรมสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง นั่นก็คืองาน K Fair ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และในปีที่ผ่านมากับ K 2022 นับเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและองค์กรระดับโลกกว่า 3,300 รายมาร่วมจัดแสดงงาน นับเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไปพร้อมกับการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก   สำหรับประเด็นสำคัญของ K 2022 รอบนี้โฟกัสไปที่สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อที่นับเป็นทิศทางที่สำคัญของวงการพลาสติก ที่ทุกองค์กรต่างสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจหมุนเวียน กับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นร่วมกันของคนทั้งโลก และ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกมิติ     SCGC ‘INNOVATION THAT’S REAL’   K 2022 เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ SCGC ได้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Innovation That’s Real’ นำเสนอการขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ควบคู่ไปกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง…

INNOVATION SUSTAINABILITY - May, 5 2023

K 2022 เปิดประตูแห่งนวัตกรรมสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก

หนึ่งในงานประจำทุก 3 ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนวัตกรรมสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง นั่นก็คืองาน K Fair ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และในปีที่ผ่านมากับ K 2022 นับเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและองค์กรระดับโลกกว่า 3,300 รายมาร่วมจัดแสดงงาน นับเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไปพร้อมกับการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก สำหรับประเด็นสำคัญของ K 2022 รอบนี้โฟกัสไปที่สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อที่นับเป็นทิศทางที่สำคัญของวงการพลาสติก ที่ทุกองค์กรต่างสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจหมุนเวียน กับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นร่วมกันของคนทั้งโลก และ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกมิติ SCGC ‘INNOVATION THAT’S REAL’ K 2022 เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ SCGC ได้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Innovation That’s Real’ นำเสนอการขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ควบคู่ไปกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง…
เพราะความรักโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแส แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยอัตโนมัติไปแล้ว   จากพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักข้าวของที่ตัวเองใช้เพื่อให้ทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เป็นตัวจุดประกายให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องคิดค้นและเดินทางค้นหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รักโลกของผู้ใช้งาน พร้อมกันกับเป็นตัวเร่งให้สังคมตระหนักถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวมากยิ่งขึ้น   ฉลากมาตรฐานและการรับรองจึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างฟากฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาพบกัน แม้จะเป็นการรับรองที่วัสดุ อันเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม และกระตุ้นทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ออกเดินบนเส้นทางสีเขียวไปพร้อมกัน เราจึงชวนคุณมาทำความรู้จักการรับรองสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับผลิตภัณฑ์น่าสนใจจาก SCGC ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วไปด้วยกัน     01 ฉลาก Circular Mark โดย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastics   สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์เป็นการรับรองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพสินค้า และเป็นการรับประกันการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างวงรอบการหมุนเวียนวัสดุ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : เม็ดพลาสติก HDPE จากเทคโนโลยี SMX™ เกรด SMX551BU ผลิตถังบรรจุสารเคมีที่ทนทาน, เกรด SX002J และ SX002JA ผลิตฝาขวดน้ำอัดลมที่เบาและบางลงได้, เกรด…

SUSTAINABILITY - May, 5 2023

Green Certificate การรับรองมาตรฐานสำหรับคนหัวใจสีเขียว

เพราะความรักโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแส แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยอัตโนมัติไปแล้ว จากพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักข้าวของที่ตัวเองใช้เพื่อให้ทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เป็นตัวจุดประกายให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องคิดค้นและเดินทางค้นหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รักโลกของผู้ใช้งาน พร้อมกันกับเป็นตัวเร่งให้สังคมตระหนักถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวมากยิ่งขึ้น ฉลากมาตรฐานและการรับรองจึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างฟากฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาพบกัน แม้จะเป็นการรับรองที่วัสดุ อันเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม และกระตุ้นทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ออกเดินบนเส้นทางสีเขียวไปพร้อมกัน เราจึงชวนคุณมาทำความรู้จักการรับรองสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับผลิตภัณฑ์น่าสนใจจาก SCGC ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วไปด้วยกัน 01 ฉลาก Circular Mark โดย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastics สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์เป็นการรับรองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพสินค้า และเป็นการรับประกันการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างวงรอบการหมุนเวียนวัสดุ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : เม็ดพลาสติก HDPE จากเทคโนโลยี SMX™ เกรด SMX551BU ผลิตถังบรรจุสารเคมีที่ทนทาน, เกรด SX002J และ SX002JA ผลิตฝาขวดน้ำอัดลมที่เบาและบางลงได้, เกรด…

INNOVATION - May, 3 2023

ออกแบบเม็ดพลาสติกตอบทุกความต้องการ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลfvgerbde

ในยุคที่ผู้ประกอบการต่างมองประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนเป็นวิสัยทัศน์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน อย่างการคิดหาวิธีที่จะสามารถลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตสินค้าลง แต่สินค้ายังคงความแข็งแรงในการใช้งานอยู่ นับเป็นโจทย์สำคัญของวงการ ซึ่ง SCGC ได้พัฒนาและวิจัยร่วมกับลูกค้าผู้ใช้งานเม็ดพลาสติกโดยตรงด้วยกระบวนการทำงานแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ผ่านการทำเวิร์กชอปร่วมกับลูกค้าที่ศูนย์ i2P (Ideas to Products) อุปสรรคในอดีต สู่นวัตกรรมในอนาคต การพัฒนานวัตกรรมมักพบเจอกับอุปสรรคที่ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นไปได้ยาก ตั้งแต่เรื่องระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ปี ขึ้นกับความซับซ้อน คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่ต้องการ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ความซับซ้อนของการตีโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อออกแบบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก และที่สำคัญคือจะต้องสามารถนำไปใช้ในระดับเชิงพาณิชย์ (Commercial Scale) ได้ด้วย อีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คือความแตกต่างระหว่างเครื่องมือทดสอบของนวัตกรกับผู้ใช้งานจริง ที่อาจใช้มาตรฐานการทดสอบหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ต้องมีการทดสอบที่หน้างานของผู้ใช้งานบ่อยครั้ง จนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต อุปสรรคเหล่านี้ นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ SCGC จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ และความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน Application Development Center (ADC) ในการช่วยออกแบบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการจำลองการทดสอบ โดยใช้ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ถูกรวบรวมไว้…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

พลังงานสะอาด และความร่วมมือ ทางเลือกเพื่อยับยั้งวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืนfvgerbde

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 หรือ COP26 นับเป็นวาระสำคัญและพันธกิจร่วมกันของผู้คนทั้งโลกในทศวรรษใหม่นี้ ความร่วมมือร่วมใจจากนานาประเทศผ่านการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความตื่นตัวอย่างสูงของสังคมโลกที่มีต่อวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบันที่ใกล้ชิดผู้คนเข้ามาเป็นลำดับ กับประเทศไทยเองก็เช่นกัน หัวเรื่องที่เราให้ความสำคัญครอบคลุมสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยเฉพาะการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน ก๊าซเรือนกระจกในเมืองไทย : แผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณลง ประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยที่มาของก๊าซเรือนกระจกอันดับแรกคือ ภาคพลังงาน อยู่ที่ราว 253 ล้านตันคาร์บอนฯ ต่อปี ซึ่งคิดเป็น 70% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของไทย และนับเป็นอันดับ 20 ของประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก หรือคิดเป็น 0.8% ของทั้งโลก จากการจัดลำดับโดยองค์กร Climate Watch ในปี 2561 ในส่วนของภาคพลังงานเอง จึงเกิดเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2564-2573 เฉพาะในด้านพลังงานและขนส่ง ตั้งเป้าหมายผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน อาคาร อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง และที่สำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาร่วมในการใช้งานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Sep, 14 2022

Recyclable Packaging Solution โซลูชันครบวงจรที่คิดมาเพื่อบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่รีไซเคิลได้จริงfvgerbde

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกคนในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นซองขนม ซองใส่อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง และซองบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและน้ำยาทำความสะอาด ด้วยประโยชน์ที่หลากหลาย และความสะดวกในการใช้งาน แต่หากเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่เกิดจากการประกอบกันของวัสดุหลายชนิด ก็อาจแปรเปลี่ยนกลายเป็นขยะที่นำไปรีไซเคิลต่อได้ยาก หรือต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง SCGC ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากจุดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นที่มาของ Recyclable Packaging Solution ซึ่งได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกพอลิโอเลฟินส์เป็นองค์ประกอบหลักและเป็นหนึ่งในโซลูชันภายใต้ SCGC GREEN POLYMER™ ซึ่งมีโจทย์สำคัญในการทำให้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราชวน คุณรุ่งทิพย์ จงสืบโชค Food and Beverage Business Director, SCGC พูดคุยถึงเป้าหมายของ SCGC ในการพัฒนาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และการมี Recyclable Packaging Solution ที่ตอบความต้องการของทั้งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ “SCGC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่รีไซเคิลได้ แต่ต้องตอบโจทย์ทั้งการใช้งานได้จริงและมีราคาที่เหมาะสม…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

SCGC™ PP P945J พลาสติกพอลิโพรพิลีนไหลตัวสูง ลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อโลกที่ยั่งยืนfvgerbde

พลาสติกล้วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในฐานะวัสดุสำหรับผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกรอบด้าน ประโยชน์สำคัญที่ได้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาสติกจึงเป็นเรื่องความทนทาน และการใช้งานทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน นอกจากความคุ้มค่าในมุมของผู้บริโภคแล้ว ในมุมของผู้ผลิตเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการลดปริมาณการผลิตชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้เหลือน้อยที่สุด หรือแม้แต่ในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า ซึ่งต้องมีการจัดเก็บที่ดีเพื่อเลี่ยงไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจนต้องทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะกับชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ่ อย่างถังน้ำขนาด 200 ลิตร กล่องเก็บของขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เก้าอี้พลาสติก ซึ่งวิธีการจัดเก็บและขนส่งจำเป็นจะต้องวางซ้อนทับขึ้นไปเป็นชั้นในโกดังเพื่อประหยัดพื้นที่ แต่นั้นก็อาจทำให้พบปัญหารอยขาว (Stress Whitening Mark) ซึ่งเกิดจากน้ำหนักจากการกดทับที่มากจนเกินไป เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้สังเกตถึงปัญหาจากสภาพการจัดเก็บพร้อมกับขนส่งที่เกิดขึ้นนี้ และได้พูดคุย รวมถึงทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงได้เริ่มต้นพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่ที่จะตอบโจทย์ผู้ขึ้นรูปพลาสติกในด้านนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับเรื่องรอยขาวของความเสียหายจากการวางซ้อนทับในขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า เม็ดพลาสติกที่ให้คุณสมบัติทั้งด้านความแข็งแรงสูงและยังคงความเหนียว SCGC™ PP P945J เป็นเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene Block Copolymer ที่เหมาะกับการผลิตสินค้าประเภทกล่องเก็บของขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด (Injection Molding) ด้วยคุณสมบัติที่ไหลตัวดี มีดัชนีการไหล (Melt Flow Rate: MFR) อยู่ที่…

SUSTAINABILITY - Sep, 14 2022

LION กับ SCGC GREEN POLYMER™ จับมือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมfvgerbde

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน และเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยังคงจำเป็นเสมอมา ซึ่งผู้ผลิตนวัตกรรมพลาสติกอย่าง SCGC ก็ได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของเมืองไทยอย่าง LION เป็นผู้รับไม้ต่อ เพื่อให้เกิดการส่งต่อถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในครั้งนี้ LION และ SCGC จับมือกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยโซลูชันภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกันดี และยังสอดคล้องไปกับทิศทางในการบริหารธุรกิจ ‘เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในทุกภารกิจ’ ของ LION ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโดยคำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญไปพร้อมกัน ผลิตภัณฑ์ของ LION กับความมุ่งมั่นสู่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ถึงวิสัยทัศน์ของ LION ผ่านบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อแนวคิดรักษ์โลกถึงมือผู้บริโภคโดยตรง “ตลอดระยะเวลา 53…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

5 วิสาหกิจชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมfvgerbde

ชุมชน คือหน่วยเล็ก ๆ ของสังคม แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะชุมชนคือกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาสังคม ทั้งการเสริมสร้างสมาชิกในสังคม รวมทั้งแขกผู้มาเยือน ทั้งองค์กรที่อยู่รายรอบชุมชนและนักท่องเที่ยว ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เช่นเดียวกันกับเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC และวิสาหกิจชุมชน 5 แห่งที่ร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจกันยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ SCGC ดำเนินการมาโดยตลอด ผนวกรวมเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านผลิตภัณฑ์จากผู้คนในชุมชน ผลิดอกออกผลเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ยกระดับรายได้ชุมชน เพื่อเป็นฟันเฟืองสำหรับเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนส่วนรวมได้ผ่านกำไรและรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้กว่า 7 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนอกจากความร่วมมือกันระหว่างวิสาหกิจชุมชน และ SCGC แล้ว การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่น ๆ ก็ช่วยเสริมสร้างธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ขยายต่อสู่การพัฒนาและนวัตกรรมในระดับชาติต่อไป นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนงานผ้า : สร้างเครือข่าย ทอ ย้อม เย็บ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน 01 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อ.ปลวกแดง…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

COP26 การประชุมจากความร่วมมือของทุกชาติเพื่อโลกที่ยั่งยืนfvgerbde

เมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมา คำว่า COP26 กลายมาเป็นหัวเรื่องสำคัญที่ผู้คนพูดถึงกันเป็นอย่างมาก ทั้งในแวดวงระดับภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือแม้กระทั่งผู้คนในสังคมเองก็ตาม COP26 หรือ The 26th Session of the Conference of the Parties คือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในระดับโลก โดยจะจัดขึ้นทุกปี แต่ถูกหยุดพักไปในปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ก่อนจะกลับมาจัดงานขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปี 2021 ที่ผ่านมา ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีผู้นำประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเกือบ 200 ประเทศ หนึ่งในหัวเรื่องสำคัญของการประชุมครั้งที่ 26 นี้ คือ เรื่องการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายใน ‘ข้อตกลงปารีส’ หรือ…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

บทบาทของ ‘เมลามีน’ โฉมใหม่ ที่เป็นมิตรในชีวิตประจำวันของทุกคนfvgerbde

เราต่างก็คุ้นเคยกับชื่อของเมลามีน ในฐานะภาชนะสำหรับบรรจุอาหารด้วยคุณสมบัติในเรื่องความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มีสีสันลวดลายให้เลือกหลากหลาย และราคาย่อมเยา จานชามเมลามีนจึงมักถูกใช้งานในครัวเรือน รวมไปถึงในศูนย์อาหารที่ต้องมีการเวียนใช้ภาชนะอยู่สม่ำเสมอ และเมื่อผ่านการใช้งานมาจนเสื่อมสภาพแล้วมักถูกกำจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ เนื่องจากเมลามีนเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติง (Thermosetting) จึงไม่สามารถนำไปหลอมละลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลใหม่เหมือนเม็ดพลาสติกประเภทอื่น ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เมลามีนเป็นวัสดุที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้อย่างหลากหลาย และมีการวิจัยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาวิธีการรีไซเคิลให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เมลามีนที่เสื่อมสภาพแล้วมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ สร้างคุณค่าให้ตัววัสดุได้อย่างไม่รู้จบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปจนถึงการนำขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อทดแทนการใช้วัสดุประเภทอื่น ๆ Melamic ภาชนะที่สวยงามคงทนกว่าที่เคย พลิกมุมมองความเคยชินของเมลามีนจากภาชนะใส่อาหาร สู่การพัฒนาวัสดุใหม่ นั่นคือ Melamine Ceramics หรือในชื่อของ ‘Melamic’ (เมลามิก) ซึ่งมาพร้อมกับจุดเด่นจากคุณสมบัติของภาชนะที่สวยงามเหมือนกับเซรามิก แต่น้ำหนักเบากว่า ใช้งานสะดวก และทนทานต่อการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือระหว่างการขนย้าย ซึ่งเหมาะกับสถานที่ที่มีการใช้งานภาชนะจำนวนมาก และมีรอบการใช้งานค่อนข้างสูง อย่างศูนย์อาหารต่าง ๆ ช่วยลดปริมาณภาชนะที่เสียหายและต้องทิ้งในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีการใช้งานภาชนะจากวัสดุเมลามิกจริงแล้ว ภายในโรงอาหารของเอสซีจี Antibacterial Melamine เปิดมิติใหม่ของวัสดุเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งาน ในปี…

INNOVATION - May, 3 2023

ออกแบบเม็ดพลาสติกตอบทุกความต้องการ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลfvgerbde

ในยุคที่ผู้ประกอบการต่างมองประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนเป็นวิสัยทัศน์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน อย่างการคิดหาวิธีที่จะสามารถลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตสินค้าลง แต่สินค้ายังคงความแข็งแรงในการใช้งานอยู่ นับเป็นโจทย์สำคัญของวงการ ซึ่ง SCGC ได้พัฒนาและวิจัยร่วมกับลูกค้าผู้ใช้งานเม็ดพลาสติกโดยตรงด้วยกระบวนการทำงานแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ผ่านการทำเวิร์กชอปร่วมกับลูกค้าที่ศูนย์ i2P (Ideas to Products) อุปสรรคในอดีต สู่นวัตกรรมในอนาคต การพัฒนานวัตกรรมมักพบเจอกับอุปสรรคที่ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นไปได้ยาก ตั้งแต่เรื่องระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ปี ขึ้นกับความซับซ้อน คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่ต้องการ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ความซับซ้อนของการตีโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อออกแบบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก และที่สำคัญคือจะต้องสามารถนำไปใช้ในระดับเชิงพาณิชย์ (Commercial Scale) ได้ด้วย อีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คือความแตกต่างระหว่างเครื่องมือทดสอบของนวัตกรกับผู้ใช้งานจริง ที่อาจใช้มาตรฐานการทดสอบหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ต้องมีการทดสอบที่หน้างานของผู้ใช้งานบ่อยครั้ง จนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต อุปสรรคเหล่านี้ นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ SCGC จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ และความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน Application Development Center (ADC) ในการช่วยออกแบบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการจำลองการทดสอบ โดยใช้ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ถูกรวบรวมไว้…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Sep, 14 2022

Recyclable Packaging Solution โซลูชันครบวงจรที่คิดมาเพื่อบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่รีไซเคิลได้จริงfvgerbde

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกคนในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นซองขนม ซองใส่อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง และซองบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและน้ำยาทำความสะอาด ด้วยประโยชน์ที่หลากหลาย และความสะดวกในการใช้งาน แต่หากเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่เกิดจากการประกอบกันของวัสดุหลายชนิด ก็อาจแปรเปลี่ยนกลายเป็นขยะที่นำไปรีไซเคิลต่อได้ยาก หรือต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง SCGC ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากจุดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นที่มาของ Recyclable Packaging Solution ซึ่งได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกพอลิโอเลฟินส์เป็นองค์ประกอบหลักและเป็นหนึ่งในโซลูชันภายใต้ SCGC GREEN POLYMER™ ซึ่งมีโจทย์สำคัญในการทำให้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราชวน คุณรุ่งทิพย์ จงสืบโชค Food and Beverage Business Director, SCGC พูดคุยถึงเป้าหมายของ SCGC ในการพัฒนาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และการมี Recyclable Packaging Solution ที่ตอบความต้องการของทั้งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ “SCGC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่รีไซเคิลได้ แต่ต้องตอบโจทย์ทั้งการใช้งานได้จริงและมีราคาที่เหมาะสม…

SUSTAINABILITY - Sep, 14 2022

LION กับ SCGC GREEN POLYMER™ จับมือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมfvgerbde

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน และเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยังคงจำเป็นเสมอมา ซึ่งผู้ผลิตนวัตกรรมพลาสติกอย่าง SCGC ก็ได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของเมืองไทยอย่าง LION เป็นผู้รับไม้ต่อ เพื่อให้เกิดการส่งต่อถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในครั้งนี้ LION และ SCGC จับมือกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยโซลูชันภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกันดี และยังสอดคล้องไปกับทิศทางในการบริหารธุรกิจ ‘เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในทุกภารกิจ’ ของ LION ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโดยคำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญไปพร้อมกัน ผลิตภัณฑ์ของ LION กับความมุ่งมั่นสู่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ถึงวิสัยทัศน์ของ LION ผ่านบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อแนวคิดรักษ์โลกถึงมือผู้บริโภคโดยตรง “ตลอดระยะเวลา 53…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

COP26 การประชุมจากความร่วมมือของทุกชาติเพื่อโลกที่ยั่งยืนfvgerbde

เมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมา คำว่า COP26 กลายมาเป็นหัวเรื่องสำคัญที่ผู้คนพูดถึงกันเป็นอย่างมาก ทั้งในแวดวงระดับภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือแม้กระทั่งผู้คนในสังคมเองก็ตาม COP26 หรือ The 26th Session of the Conference of the Parties คือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในระดับโลก โดยจะจัดขึ้นทุกปี แต่ถูกหยุดพักไปในปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ก่อนจะกลับมาจัดงานขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปี 2021 ที่ผ่านมา ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีผู้นำประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเกือบ 200 ประเทศ หนึ่งในหัวเรื่องสำคัญของการประชุมครั้งที่ 26 นี้ คือ เรื่องการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายใน ‘ข้อตกลงปารีส’ หรือ…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

พลังงานสะอาด และความร่วมมือ ทางเลือกเพื่อยับยั้งวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืนfvgerbde

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 หรือ COP26 นับเป็นวาระสำคัญและพันธกิจร่วมกันของผู้คนทั้งโลกในทศวรรษใหม่นี้ ความร่วมมือร่วมใจจากนานาประเทศผ่านการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความตื่นตัวอย่างสูงของสังคมโลกที่มีต่อวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบันที่ใกล้ชิดผู้คนเข้ามาเป็นลำดับ กับประเทศไทยเองก็เช่นกัน หัวเรื่องที่เราให้ความสำคัญครอบคลุมสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยเฉพาะการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน ก๊าซเรือนกระจกในเมืองไทย : แผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณลง ประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยที่มาของก๊าซเรือนกระจกอันดับแรกคือ ภาคพลังงาน อยู่ที่ราว 253 ล้านตันคาร์บอนฯ ต่อปี ซึ่งคิดเป็น 70% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของไทย และนับเป็นอันดับ 20 ของประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก หรือคิดเป็น 0.8% ของทั้งโลก จากการจัดลำดับโดยองค์กร Climate Watch ในปี 2561 ในส่วนของภาคพลังงานเอง จึงเกิดเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2564-2573 เฉพาะในด้านพลังงานและขนส่ง ตั้งเป้าหมายผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน อาคาร อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง และที่สำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาร่วมในการใช้งานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

SCGC™ PP P945J พลาสติกพอลิโพรพิลีนไหลตัวสูง ลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อโลกที่ยั่งยืนfvgerbde

พลาสติกล้วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในฐานะวัสดุสำหรับผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกรอบด้าน ประโยชน์สำคัญที่ได้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาสติกจึงเป็นเรื่องความทนทาน และการใช้งานทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน นอกจากความคุ้มค่าในมุมของผู้บริโภคแล้ว ในมุมของผู้ผลิตเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการลดปริมาณการผลิตชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้เหลือน้อยที่สุด หรือแม้แต่ในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า ซึ่งต้องมีการจัดเก็บที่ดีเพื่อเลี่ยงไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจนต้องทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะกับชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ่ อย่างถังน้ำขนาด 200 ลิตร กล่องเก็บของขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เก้าอี้พลาสติก ซึ่งวิธีการจัดเก็บและขนส่งจำเป็นจะต้องวางซ้อนทับขึ้นไปเป็นชั้นในโกดังเพื่อประหยัดพื้นที่ แต่นั้นก็อาจทำให้พบปัญหารอยขาว (Stress Whitening Mark) ซึ่งเกิดจากน้ำหนักจากการกดทับที่มากจนเกินไป เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้สังเกตถึงปัญหาจากสภาพการจัดเก็บพร้อมกับขนส่งที่เกิดขึ้นนี้ และได้พูดคุย รวมถึงทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงได้เริ่มต้นพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่ที่จะตอบโจทย์ผู้ขึ้นรูปพลาสติกในด้านนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับเรื่องรอยขาวของความเสียหายจากการวางซ้อนทับในขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า เม็ดพลาสติกที่ให้คุณสมบัติทั้งด้านความแข็งแรงสูงและยังคงความเหนียว SCGC™ PP P945J เป็นเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene Block Copolymer ที่เหมาะกับการผลิตสินค้าประเภทกล่องเก็บของขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด (Injection Molding) ด้วยคุณสมบัติที่ไหลตัวดี มีดัชนีการไหล (Melt Flow Rate: MFR) อยู่ที่…

SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

5 วิสาหกิจชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมfvgerbde

ชุมชน คือหน่วยเล็ก ๆ ของสังคม แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะชุมชนคือกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาสังคม ทั้งการเสริมสร้างสมาชิกในสังคม รวมทั้งแขกผู้มาเยือน ทั้งองค์กรที่อยู่รายรอบชุมชนและนักท่องเที่ยว ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เช่นเดียวกันกับเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC และวิสาหกิจชุมชน 5 แห่งที่ร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจกันยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ SCGC ดำเนินการมาโดยตลอด ผนวกรวมเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านผลิตภัณฑ์จากผู้คนในชุมชน ผลิดอกออกผลเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ยกระดับรายได้ชุมชน เพื่อเป็นฟันเฟืองสำหรับเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนส่วนรวมได้ผ่านกำไรและรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้กว่า 7 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนอกจากความร่วมมือกันระหว่างวิสาหกิจชุมชน และ SCGC แล้ว การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่น ๆ ก็ช่วยเสริมสร้างธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ขยายต่อสู่การพัฒนาและนวัตกรรมในระดับชาติต่อไป นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนงานผ้า : สร้างเครือข่าย ทอ ย้อม เย็บ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน 01 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อ.ปลวกแดง…

INNOVATION SUSTAINABILITY - Mar, 22 2022

บทบาทของ ‘เมลามีน’ โฉมใหม่ ที่เป็นมิตรในชีวิตประจำวันของทุกคนfvgerbde

เราต่างก็คุ้นเคยกับชื่อของเมลามีน ในฐานะภาชนะสำหรับบรรจุอาหารด้วยคุณสมบัติในเรื่องความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มีสีสันลวดลายให้เลือกหลากหลาย และราคาย่อมเยา จานชามเมลามีนจึงมักถูกใช้งานในครัวเรือน รวมไปถึงในศูนย์อาหารที่ต้องมีการเวียนใช้ภาชนะอยู่สม่ำเสมอ และเมื่อผ่านการใช้งานมาจนเสื่อมสภาพแล้วมักถูกกำจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ เนื่องจากเมลามีนเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติง (Thermosetting) จึงไม่สามารถนำไปหลอมละลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลใหม่เหมือนเม็ดพลาสติกประเภทอื่น ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เมลามีนเป็นวัสดุที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้อย่างหลากหลาย และมีการวิจัยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาวิธีการรีไซเคิลให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เมลามีนที่เสื่อมสภาพแล้วมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ สร้างคุณค่าให้ตัววัสดุได้อย่างไม่รู้จบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปจนถึงการนำขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อทดแทนการใช้วัสดุประเภทอื่น ๆ Melamic ภาชนะที่สวยงามคงทนกว่าที่เคย พลิกมุมมองความเคยชินของเมลามีนจากภาชนะใส่อาหาร สู่การพัฒนาวัสดุใหม่ นั่นคือ Melamine Ceramics หรือในชื่อของ ‘Melamic’ (เมลามิก) ซึ่งมาพร้อมกับจุดเด่นจากคุณสมบัติของภาชนะที่สวยงามเหมือนกับเซรามิก แต่น้ำหนักเบากว่า ใช้งานสะดวก และทนทานต่อการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือระหว่างการขนย้าย ซึ่งเหมาะกับสถานที่ที่มีการใช้งานภาชนะจำนวนมาก และมีรอบการใช้งานค่อนข้างสูง อย่างศูนย์อาหารต่าง ๆ ช่วยลดปริมาณภาชนะที่เสียหายและต้องทิ้งในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีการใช้งานภาชนะจากวัสดุเมลามิกจริงแล้ว ภายในโรงอาหารของเอสซีจี Antibacterial Melamine เปิดมิติใหม่ของวัสดุเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งาน ในปี…

Magazine

3/2021

นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้น

All Around Plastics ฉบับนี้จึงพาคุณเดินทางบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน กับคอลัมน์ที่เรานำองค์ความรู้จากทั่วโลก เทรนด์สำคัญในแวดวงอุตสาหกรรม และอัปเดตนวัตกรรมที่ทางเอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่ทุกคนต้องดูแลรักษา เริ่มต้นที่ SCG GREEN POLYMER™ โซลูชันของพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายด้านการจัดการขยะ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2/2021

จบปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

แม้ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ซึ่งสามารถทุเลาลงได้จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ การร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลโรคร้าย และนวัตกรรมที่เร่งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อหรือแม้กระทั่งวัคซีน โดยหากเทียบกันกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างปัญหาขยะล้นโลกแล้วไม่ต่างกันนัก เพราะจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ผสมผสานกับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นแก่นของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน

ในฉบับนี้ All Around Plastics จึงเน้นย้ำในเรื่องการจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและนำใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดการเกิดขยะด้วยการนำไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลาสติก เริ่มจากการพาคุณไปพบกับนวัตกรรม SMX™ Technology ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการปรับตัวของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

1/2021

สำรวจเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19

All Around Plastics ฉบับ นี้ขอชวนผู้อ่านทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ
จากพลังของความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโลกให้ดีกว่าเดิม

[elementor-template id="3478"]