Close
|
previous arrow
next arrow
Slider

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY - Nov, 16 2021

ทุ่นกักขยะลอยน้ำ จาก HDPE-Bone ผู้ช่วยสำคัญในการดูแลความสะอาดของท้องทะเล

สถิติจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ TDRI ในปี 2563 พบว่า ปริมาณขยะทะเลของประเทศไทยมีมากเป็นอันดับ 10 ของโลก ซึ่งที่มาของขยะทะเลเหล่านี้ก็มาจากการพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนบนบก ซึ่งผลกระทบจากขยะเหล่านี้ส่งผลโดยตรงทั้งกับบรรดาสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ในมหาสมุทร ส่งไม้ต่อเป็นวัฏจักรไปถึงระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง สู่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คน โดยเฉพาะกับผู้อยู่อาศัยบ้านใกล้เรือนเคียงที่ยังต้องมีความสัมพันธ์กับท้องทะเลอยู่เสมอ ซึ่งก็รวมถึงชุมชนในจังหวัดระยองด้วยเช่นกัน หากแต่การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้คนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนวัตกรรมที่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือเพื่อให้อนาคตของโลกขับเคลื่อนไปพร้อมกัน พัฒนาการของทุ่นกักขยะลอยน้ำ : จากความร่วมมือ สู่โมเดลการใช้งานจริง จากการทำงานสร้างสรรค์โครงการเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลร่วมกันมายาวนานมากกว่า 10 ปี ระหว่างเอสซีจี เคมิคอลส์และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และสังเกตเห็นถึงทุ่นกักขยะเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งพบเจอว่ามีขยะหลุดออกนอกทุ่นในช่วงน้ำขึ้นน้ำลง จึงได้เกิดความคิดในการพัฒนาทุ่นกักขยะที่มีกลไกประตูเปิด-ปิดได้ตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลง จนเกิดเป็น “ทุ่นกักขยะลอยน้ำ” รุ่น 1 (SCG – DMCR Litter Trap: Generation 1) จากการประยุกต์ใช้ท่อจากพลาสติก PE100 ที่แข็งแรงทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาทำงานร่วมกับวัสดุลอยน้ำ (Oil Booms) คล้ายเสื้อชูชีพ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นแรกในปี 2561 พบว่าตัวทุ่นกักขยะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยพลังงานจากธรรมชาติและกระแสน้ำ…

SUSTAINABILITY - Nov, 16 2021

SCG™ PP P780J และ SCG™ PP P980J นวัตกรรมเม็ดพลาสติกตอบเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์

โจทย์สำคัญที่แวดวงอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังมุ่งพัฒนาไปพร้อมกัน คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ไปจนถึงการพัฒนาชิ้นงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงประสิทธิภาพและคุณสมบัติเท่าเดิมหรือดีขึ้นได้ด้วย เช่นเดียวกันกับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมกันกับการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุสำหรับผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เป้าหมายหลักสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ คุณสมบัติสำคัญคือ ต้องมีน้ำหนักเบาโดยยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม เพื่อช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของรถยนต์ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนที่ลดลง จึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนได้ โดยยังคงความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารขณะใช้งาน เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงออกแบบและพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM PP P780J และ SCGTM PP P980J ที่แข็งแรงสูงและไหลตัวดี เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้ารถ กันชน หรือแผงหน้าปัดรถยนต์ คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกทั้งสองมีความแข็งแรงสูง เพื่อลดการใช้สารตัวเติมเสริมความแข็งแรง (Reinforcement Filler)  ทำให้น้ำหนักของชิ้นงานลดลง และลดการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยของผู้โดยสาร โดยในส่วนกระบวนการผลิตชิ้นงาน เม็ดพลาสติกสามารถไหลตัวได้ดี จึงสามารถฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ซับซ้อนและบางลงได้ ส่งผลให้ชิ้นงานมีน้ำหนักลดลง แต่ยังคงความแข็งแรงเอาไว้ได้ …

SUSTAINABILITY - Nov, 16 2021

จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จของแกลลอนน้ำยาล้างจานซันไลต์ จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR)

ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จากที่เราเห็นผู้คนหันมาทำความรู้จักกับพลาสติกประเภทต่าง ๆ ในครัวเรือน เพื่อให้สามารถคัดแยกและส่งต่อพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ยูนิลีเวอร์ ในฐานะแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และมีความมุ่งมั่นที่จะนำไปสู่การพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน โดยบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในภารกิจคือการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือที่เรียกกันว่า High Quality Post-Consumer Recycled Resin (High Quality PCR) ที่ผลิตมาจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วของผู้บริโภค แทนการใช้เม็ดพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ซึ่งความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์นี้เองที่นำมาสู่ความร่วมมือกับเอสซีจี เคมิคอลส์ ในการพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูง ชนิด HDPE สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยังคงคุณสมบัติการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า All Around Plastics ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิเวกอนันด์ ซิสท์ลา Regional R&D Director SEAA & Site ยูนิลีเวอร์ และคุณนิวัฒน์​ อธิวัฒนานนท์ Chief Technology Officer (CTO) – Polyolefins…

LIFESTYLES SUSTAINABILITY - Jul, 23 2021

ลฤก พวงหรีดเสื่อ ระลึกถึงผู้จากไป พร้อมกับใส่ใจโลกของทุกคน

ในวงจรของเศรษฐกิจหมุนเวียน การใช้งานทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดคือหัวใจสำคัญที่ช่วยลดปริมาณขยะปลายทางที่นำไปสู่การกำจัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องคิดไปพร้อม ๆ กันกับการกำจัดขยะคือการหันกลับมามองว่า พวกเราใช้งานข้าวของแต่ละชิ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง เช่นเดียวกันกับพวงหรีด หนึ่งในของที่มีความจำเป็นทางจิตใจสำหรับระลึกถึงคนที่เรารักแม้ในวันที่จากไป หากแต่ภายหลังการใช้งานหรือหลังจากดอกไม้เหี่ยวเฉาลง พวงหรีดก็แปรสภาพกลายเป็นขยะหลากหลายประเภท ทั้งดอกไม้ ฟาง และโครงไม้ จากจุดนี้เองที่ทำให้ ‘คุณนนทิกานต์ อัศรัสกร’ ทายาทโรงงานผลิตเสื่อพลาสติก เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวของเธอสามารถสร้างคุณค่าทั้งในแง่ความสวยงามและการใช้สอย จนเกิดเป็นแบรนด์ ‘ลฤก’ พวงหรีดเสื่อพลาสติกรีไซเคิล 100% เริ่มต้นจากพื้นเพเดิมที่ครอบครัวเป็นโรงงานผลิตเสื่อพลาสติกมากว่า 50 ปี ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของคุณนนทิกานต์ที่ก่อร่างสร้างความคิดขึ้น พาเธอมาคิดต่อว่า ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจะสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับสร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องการใช้งานพลาสติกอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไรบ้าง เธอจึงคิดจะเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในการผลิตเสื่อ แทนการใช้เม็ดพลาสติกใหม่อย่างที่เคยทำมา “เราเห็นว่าผู้คนมองพลาสติกว่าเป็นปัญหา เลยมาคิดต่อว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้าง เลยเริ่มจากลองใช้พลาสติกรีไซเคิลทดแทนการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ แต่ยังผลิตสินค้าเดิม คุณภาพยังคงเท่าเดิม เราพัฒนามาเรื่อย ๆ จนสามารถใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลผลิตเป็นเสื่อพลาสติกได้ 100% พอประสบความสำเร็จในเรื่องวัสดุแล้ว ก็มามองต่อว่า เสื่อจะทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้าง” โจทย์ถัดไปเรื่องการมองหาสินค้าที่ต่อยอดจากการผลิตเสื่อพลาสติกรีไซเคิล คุณนนทิกานต์จึงโฟกัสไปที่รูปแบบของขยะ…

SUSTAINABILITY - Jul, 23 2021

อนาคตของโลกฝากไว้ในมือทุกคน เพียงเริ่มต้นจากการจัดการขยะ

ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา การจัดการขยะคือเรื่องที่ประชากรโลกให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ จากการที่เราเริ่มเห็นผลกระทบที่ปรากฏเป็นรูปธรรมจากขยะที่ไม่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประเด็นที่ถูกพูดถึงนอกจากจะเป็นเรื่องการแยกขยะและจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดการเกิดขยะ และเพิ่มการหมุนเวียนวัสดุให้กลับมาใช้งานอย่างคุ้มค่าสูงสุด ผู้ประกอบการกับการปรับตัว ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy) คือคีย์เวิร์ดที่ครอบคลุมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เริ่มต้นที่การผลิตอย่างรับผิดชอบ การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การกำจัดอย่างถูกวิธี และการหมุนเวียนวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการเกิดขยะ ทั้งหมดนี้เป็นพันธกิจสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่จะต้องปรับตัวในการทำธุรกิจที่จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดของเสียให้น้อยลง เพิ่มคุณค่าของวัสดุให้มากขึ้น หันกลับมามองทางฝั่งของผู้ประกอบการเอง ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภค ยังต้องเพิ่มอีกข้อสำคัญ คือการปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากส่วนของเจ้าของแบรนด์ ที่ปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์เริ่มมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับคุณภาพของสินค้า ที่ยังคงตอบความต้องการของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การปรับรูปลักษณ์การใช้งานให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิลหลังใช้งานเสร็จ การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการแนะนำการกำจัดอย่างถูกวิธี หรือเปิดช่องทางรับขยะจากการบริโภคให้กลับเข้ามาในระบบรีไซเคิลอีกครั้ง ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ในส่วนผู้ผลิต นวัตกรรมเป็นคำตอบที่ช่วยสร้างทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตั้งแต่การผลิตสินค้าที่ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ยืดวงรอบการใช้งานวัสดุอย่างคุ้มค่า…

SUSTAINABILITY - Jul, 23 2021

ถอดรหัส ESG – แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในแวดวงธุรกิจ ESG หรือ “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในหัวเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก นั่นก็เพราะวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลทางการเงินเลย คอลัมน์ Sustainability ครั้งนี้ เราจึงขอชวนคุณไปทำความรู้จักกับ ESG ไปด้วยกัน พร้อมกับถอดรหัสวิธีการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการนำ ESG เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ความหมายของ ESG ESG ประกอบด้วย 3 คำสำคัญที่จำเป็นต้องจัดการเพื่อสร้างการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ได้แก่ E-Environmental สิ่งแวดล้อม, S-Social สังคม และ G-Governance ธรรมาภิบาล ซึ่งทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยสะท้อนบทบาทของธุรกิจในฐานะผู้มีความรับผิดชอบครอบคลุมต่อทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน เริ่มจากประเด็น ‘E – สิ่งแวดล้อม’ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทุกส่วนตั้งแต่ต้นทางในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ไปสู่ปลายทางที่การปลดปล่อยของเสีย ขยะ มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก องค์กรธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ถัดมาในประเด็น ‘S– สังคม’ สามารถมองภาพรวมได้ทั้งภายในองค์กรเอง…

SUSTAINABILITY - Jul, 23 2021

ถุงขยะรักษ์โลกจากแนวคิด Closed-Loop (Closed-Loop Trash Bag) โมเดลต้นแบบจากความร่วมมือสู่สิ่งที่จับต้องได้จริง

Closed-Loop คืออะไร ? หากแปลตรงตัว ก็แปลว่าวงจรแบบปิด ซึ่งหากเทียบให้เห็นภาพก็น่าจะคล้ายคลึงกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างที่คุ้นเคยกัน เริ่มต้นที่วัสดุพลาสติกที่ใช้แล้ว หมุนเวียนกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล กลับมาเป็นวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ความพิเศษอยู่ที่ ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดออกไปยังสิ่งแวดล้อมเลย วัสดุทุกชิ้นกลับสู่กระบวนการอย่างสมบูรณ์ นี่จึงเป็นความท้าทายของผู้พัฒนานวัตกรรมที่จะต้องทำให้กระบวนการผลิตและจัดการขยะสมบูรณ์แบบมากที่สุด นั่นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างสององค์กร โดยมีผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายเดียวกันที่จะต้องไปให้ถึง ด้วยเป้าหมายของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสององค์กรที่ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างจริงจัง อย่างเอสซีจี ซึ่งมี KoomKah เว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธนาคารขยะ รวมถึงส่งเสริมการนำขยะไปรีไซเคิลให้กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์อีกครั้ง และบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการวน (WON Project) ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมพลาสติกประเภทที่ยืดได้ไปรีไซเคิลต่อ ทั้งสององค์กรต่างมองหาความเป็นไปได้ใหม่จากสิ่งรอบตัว จนสังเกตเห็นถึงพลาสติกยืดได้ที่ใช้แล้วในโรงงานและเกิดความคิดที่จะนำพลาสติกเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้งานในโรงงานได้อีกครั้ง จึงเป็นที่มาของ Closed-Loop Trash Bag หรือถุงขยะรักษ์โลก ซึ่งนับว่าเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้อย่างดี ที่มาความร่วมมือ กว่าจะเป็นถุงขยะ Closed–Loop …

BUSINESS TIPS SUSTAINABILITY - Jul, 23 2021

รู้จัก (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพลาสติกใช้แล้ว แปลเปลี่ยนเป็นขยะประมาณ 12% ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดย 0.5 ตันถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ และอีก 1.5 ตันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวรอกำจัด นอกจากพลาสติกที่ถูกทิ้งเข้าไปในระบบแล้ว ขยะพลาสติกในทะเลของประเทศไทยยังจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ซึ่งที่มาของพลาสติกเหล่านี้ก็มาจากขยะที่ถูกทิ้งตามท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และบางส่วนก็ลำเลียงต่อไปยังทะเลในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายการจัดการกับพลาสติกใช้แล้วระดับประเทศที่เป็นเหมือนกับคู่มือเพื่อการจัดการอย่างถูกต้องและเป็นระบบเดียวกัน ตั้งแต่ต้นน้ำผู้ผลิต การใช้งานของผู้บริโภค ไปจนปลายน้ำอย่างการกำจัด (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561–2573 จึงเกิดขึ้น เพื่อสิ่งแวดล้อมของคนไทยทุกคน และพลาสติกแต่ละชิ้นจะถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวงรอบของชีวิต สถานการณ์พลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย ปัญหาการจัดการพลาสติกหลังการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 หัวเรื่องใหญ่ ข้อแรกคือปัญหาจากการออกแบบและการผลิต ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ข้อที่สองคือปัญหาจากการบริโภค การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเกินความจำเป็น และพลาสติกที่ปนเปื้อนอาหารจึงยากต่อการนำกลับมารีไซเคิล และข้อสุดท้ายที่สำคัญคือปัญหาจากการจัดการพลาสติกใช้แล้วหลังการบริโภค ซึ่งคนไทยยังขาดความตระหนักในการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างเป็นระบบ…

SUSTAINABILITY - Jul, 23 2021

ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ – บทเรียนการจัดการขยะ กับ 3 โรงเรียนนำร่อง ที่เน้นให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ว่ากันว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เช่นเดียวกันกับฐานการเรียนรู้การจัดการขยะในโครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ที่ริเริ่มโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มาตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังแตกหน่อต่อผลไปสู่โรงเรียนนำร่อง 3 แห่งในจังหวัดระยอง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า และโรงเรียนวัดมาบชะลูด เพื่อเป็นต้นแบบเรื่องการจัดการขยะ และพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ต่อไป บ้าน วัด โรงเรียน ที่เชื่อมโยงไปกับธนาคารขยะชุมชน คือส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนบูรณาการการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยการเริ่มต้นที่โรงเรียนนั้น ก็เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ลงมือจัดการขยะด้วยตัวเอง เพื่อต่อยอดพฤติกรรมสู่คนในครอบครัว ขยายผลถึงระดับชุมชนได้จากการวางรากฐานให้กับเยาวชน เริ่มต้นที่โรงเรียน ในฐานการเรียนรู้การจัดการขยะสำหรับนักเรียนในโรงเรียนนำร่องทั้ง 3 นั้น เริ่มต้นจากการให้ความรู้เรื่องประเภทของวัสดุขยะในโรงเรียน ตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนนั่นคือ ฐานถุงนมกู้โลก ที่ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้ดื่มนมให้หมดไม่เหลือทิ้ง ก่อนจะนำไปจัดการโดยตัด ล้าง…

SUSTAINABILITY - Apr, 21 2021

กระถางพลูด่าง จากแกลลอนน้ำยาล้างไต ความสุขใกล้ตัว ส่งต่อผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจวัตรประจำวันใหม่ก่อนออกจากบ้านของผู้คนในยุคนี้ คือการตรวจสอบค่าปริมาณ PM 2.5 ทั้งนอกบ้านและภายในพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน เพื่อเตรียมการป้องกันอย่างเหมาะสมและพร้อมสรรพในทุกวัน ปัญหามลภาวะทางอากาศที่ใกล้ตัวพวกเราขึ้นทุกวันเช่นนี้ช่วยปลุกความรักโลกแบบยั่งยืนให้กับทุกคน ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการปลูกพืชฟอกอากาศ ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จุดเริ่มต้น เช่นเดียวกันกับทางธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) สององค์กรต่างอุตสาหกรรม แต่มีจุดร่วมอยู่ที่แนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันหลายต่อหลายครั้ง เกิดเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการจัดการแบบ Upcycling เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไต ซึ่งเคยเป็นเพียงขยะเหลือทิ้ง ที่มีปริมาณมากถึง 150-200 แกลลอนต่อวัน ให้กลับมามีชีวิตเป็นกระถางต้นไม้ภายในอาคาร พร้อมส่งต่อความสุขจากงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เป็นกระถางพลูด่างให้กับทุกคน ออกแบบทุกองค์ประกอบ สำหรับกระถางพลูด่าง จุดเด่นสำคัญอยู่ที่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นที่การดูแลรักษาต้นไม้ที่ง่ายดาย และรูปลักษณ์สวยงาม โดยภายในตัวกระถางแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกโปร่งแสงทำหน้าที่เหมือนเป็นกระเปาะรับน้ำ และชั้นในทำหน้าที่รองรับวัสดุปลูก เช่น ดิน กาบมะพร้าว เป็นต้น โดยใช้เชือกเทียนสอดลงด้านล่างเพื่อดึงน้ำจากชั้นนอกเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่อยู่ชั้นใน ซึ่งระหว่างกระถางชั้นนอกและชั้นในสามารถเปิดออกเพื่อเติมน้ำ และปิดเพื่อป้องกันความชื้นของน้ำระเหยออกมาด้านนอกได้ เพียงเติมน้ำให้พอดีกับระดับขีดที่กำกับไว้ ต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์…

SUSTAINABILITY - Apr, 21 2021

ระยองชอปฮิ: ตลาดนัดออนไลน์ทางเลือกใหม่ของชุมชนระยอง

ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ผ่านระยะเวลามากว่าปี นั่นทำให้ผู้คนเริ่มปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลซึ่งผู้คนเริ่มมองหาและปรับตัวให้เข้ากับช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุขมากที่สุด ทั้งในด้านวิถีชีวิตและวิถีการทำงาน ไม่เว้นเม้แต่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในจังหวัดระยอง นี่จึงเป็นที่มาของ ‘ระยองชอปฮิ’ ตลาดนัดออนไลน์ทางเฟซบุ๊กที่เป็นทางเลือกใหม่ของชุมชนชาวระยอง การรวบรวมพลังของชุมชนชาวระยองในการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก โดยมีธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ช่วยเป็นแม่งานให้นั้น ทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อจึงสามารถพบปะพูดคุยกันได้โดยตรง ได้รับฟังความคิดเห็น และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ส่วนผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อหาของถูกใจจากจังหวัดระยองได้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่อาหารสด ผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัด ไปจนถึงของใช้ พร้อมโปรโมชันที่มีเฉพาะช่องทางนี้เท่านั้น เพื่อนร่วมทางในทุกวิกฤตการณ์ชีวิต จากบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วระยอง มาวันนี้ทีมงานธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้เพิ่มอีกบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยทำการรวบรวมพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ระยองกว่า 100 ร้านจากทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและร้านค้าทั่วไปในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตลาดนัดออนไลน์แห่งนี้ พร้อมช่วยจัดกิจกรรมโปรโมชันส่งเสริมการขายต่าง ๆ และกระตุ้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย บทเรียนที่ชุมชนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันไป นั่นคือการสร้างสรรค์โพสต์ให้โดดเด่น และเกิดแรงจูงใจในการซื้อขาย ทั้งในเรื่องการสอนถ่ายภาพสินค้าให้ดึงดูดใจ การใช้คำหรือประโยคที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งการที่มีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่มารวมกันในที่เดียว ก็นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดระยองได้อีกช่องทางหนึ่ง…

SUSTAINABILITY - Dec, 15 2020

Climate Emergency วิกฤตโลกร้อน เรื่องเร่งด่วนที่มนุษย์ต้องร่วมกันหยุดยั้ง

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลาหลายสิบปี หากแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เหล่านี้เริ่มทวีความรุนแรง คุกคามธรรมชาติ และเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น หลายภาคส่วนเริ่มเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ปัญหานี้ จึงเกิดเป็นคำว่า “Climate Emergency” หรือ “ภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ” เพื่อกระตุ้นเตือนถึงความร้ายแรงของวิกฤตเพื่อให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึงผลกระทบอย่างจริงจังและลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบลงมือทำ เพราะสภาพการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมาก และอาจถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับสู่สภาวะปกติได้ หรือ Point of No Return ผู้นำจากกว่า 200 ประเทศจึงรวมตัวและตั้งเป้าหมายลดโลกร้อนร่วมกัน โดยอ้างอิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่านับจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 อุณหภูมิโลกไม่ควรเพิ่มสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และควรพยายามจำกัดไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายความว่าแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จะต้องเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่เคย โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักสำคัญ แนวคิดและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการลงมือทำแบ่งออกเป็น แนวคิดการพิจารณาปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการเติบโตของธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด หรือต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าปริมาณการปลดปล่อยจริงตามแนวคิดแบบสัมบูรณ์ และตั้งเป้าหมายให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเลย (Net Zero) เช่น การดึงคาร์บอนกลับมากักเก็บแทนการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ หรือเปลี่ยนคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงการปลูกป่าเพื่อให้ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับปลดปล่อยออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศ ซึ่งในงานประชุม…

SUSTAINABILITY - Dec, 15 2020

ภารกิจที่ไม่มีวันหยุดของ The Sea Saver ผู้พิทักษ์ทะเล

กว่า 20 ปีแล้วที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมภารกิจดูแลท้องทะเลไทยผ่านหลากหลายโครงการและความร่วมมือ โดยมีแนวทางการดำเนินงานเสมือนเป็น “ผู้พิทักษ์ทะเล หรือ The Sea Saver” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูท้องทะเล ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เอสซีจีให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางของปัญหา ร่วมรณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับวิถีทางแห่งความยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชนอย่างเหมาะสม ขยายความร่วมมือออกไปในระดับสากลทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็น The Ocean Cleanup องค์กรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก รวมไปถึงการร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีกลุ่มบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกมาร่วมกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร เรื่อยมาจนถึงปลายทางของการจัดการขยะในทะเล เอสซีจีก็ได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวัสดุพลาสติกมาช่วยจัดเก็บเพื่อพิทักษ์ท้องทะเลไทย   พิทักษ์ทะเลตั้งแต่ต้นทาง วางแผนลดการสร้างขยะ   การลดปริมาณขยะในท้องทะเลนั้น เริ่มต้นได้ที่บ้าน หรือที่ทำงานของเราทุกคน เอสซีจีได้ริเริ่ม “โครงการบางซื่อโมเดล” ในปี 2561 เชิญชวนพนักงานร่วมกันจัดการของเสียภายในองค์กรอย่างถูกวิธี ด้วยแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” เริ่มจากการแยกขยะอย่างจริงจัง โดยปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการแยกขยะอย่างถูกต้องและเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง มีสถิติแสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะที่ทุกคนช่วยกันแยกนั้น สามารถนำไปรีไซเคิลได้มากเพียงใด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเท่าไหร่ …

SUSTAINABILITY - Nov, 20 2020

จากแกลลอนน้ำยาล้างไต สู่กระถางต้นไม้รีไซเคิล ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และ BDMS

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความร่วมมือ ช่วยกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของไทย จากที่ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการใช้งานให้แก่ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมมาแล้วหลายโปรเจกต์ นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดเป็นโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไตให้กลายเป็นกระถางต้นไม้สำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร มองเป้าหมายเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือหลักการที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเอสซีจีมีแนวปฎิบัติ SCG Circular Way เช่นเดียวกันกับ BDMS ที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare จึงเป็นที่มาของความร่วมมือผสานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย Customer Experience Management โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรว่า BDMS ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare ซึ่งประกอบด้วย…

SUSTAINABILITY VDO - Nov, 20 2020

เปิดมุมมองบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคปัจจุบันนี้สามารถกล่าวได้ว่า ‘พลาสติก’ คือวัสดุที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะพลาสติกมีสมบัติสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความเหนียว ความยืดหยุ่น ความใส ขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดและ ปลอดภัยเมื่อใช้กับอาหารก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญที่ทำให้พลาสติกได้รับความนิยม All Around Plastics ฉบับนี้จึงขอชวนทุกคนมาพบกับบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และเปิดมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติก ทั้งจากต้นทางการผลิตและปลายทางการใช้งานของผู้บริโภค มองพลาสติกในมุมการใช้งาน พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อ 113 ปีที่แล้วด้วยจุดประสงค์หลักก็เพื่อมาทดแทนการใช้วัสดุธรรมชาติ แก้ว และโลหะ โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้นำไปสู่การพัฒนาชนิดของพลาสติกต่าง ๆ ให้มีสมบัติที่สามารถครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น พลาสติกจึงเป็นวัสดุที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ของใช้ภายในบ้านและสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยกลุ่มสินค้าที่ใช้วัสดุพลาสติกสูงสุดก็คือ บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร …

SUSTAINABILITY - Nov, 19 2020

เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน ส่งเสริมเยาวชนไทยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

จากที่ All Around Plastics ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแยกขยะเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน ธนาคารขยะ และเทศบาลนั้น ในครั้งนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง อีกหนึ่งหน่วยสำคัญที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพให้แก่ชุมชน ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้จัดโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าไปศึกษาดูว่าแต่ละแห่งนั้นมีขยะประเภทไหนเกิดขึ้นบ้าง และควรจะจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็ได้พบว่าโรงเรียน มีขยะพลาสติกที่สำคัญคือ ถุงบรรจุนมโรงเรียน ที่เด็กนักเรียนดื่มกันทุกวัน ซึ่งเป็นพลาสติกประเภท LLDPE ที่สามารถนำมารีไซเคิลและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เอสซีจีเข้าไปร่วมกับทางโรงเรียนในการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักประเภทของวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะวัสดุพลาสติกซึ่งมีแยกย่อยหลายประเภท ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักใช้งานสิ่งของต่าง ๆ…

SUSTAINABILITY - Nov, 19 2020

ระยองโมเดล ความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักสำคัญที่เอสซีจีนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ จากจุดเริ่มต้นภายในองค์กร วันนี้เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ระดับชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าขยายผลสู่ระดับประเทศในอนาคต ทำความรู้จัก PPP Plastics และระยองโมเดล เส้นทางสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในระดับประเทศย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership for Plastic and Waste Management) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกในทะลไทยลงให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2570 โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเข้าร่วมในฐานะ Co-founder และได้ร่วมออกความเห็นในการจัดทำ Road Map การจัดการขยะพลาสติก…

SUSTAINABILITY - Nov, 19 2020

ถอดบทเรียนมาบจันทร์รอดภัยแล้ง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

ปัญหาภัยแล้งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งที่เป็นรอยต่อระหว่างปี 2562 – 2563 นี้ที่สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 20 ปี All Around Plastics ขอพาคุณผู้อ่านมาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิธีการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวอย่างของชุมชนที่สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ สามารถรอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ ตระหนักถึงปัญหา เร่งแก้ไขที่ต้นทาง เขายายดาตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด – ป่าเพ – ป่าแกลง ครอบคลุมพื้นที่ 28,937 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบจำนวน 7 ตำบลจาก 2 อำเภอ แต่เมื่อป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตเริ่มถูกทำลายหลังจากการกำหนดให้เขายายดาเป็นพื้นที่สัมปทานทำไม้ อีกทั้งพื้นที่ป่าไม้บางส่วนถูกบุกรุกและแปรสภาพไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว สภาพการปกคลุมพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงจากต้นไม้เล็กใหญ่ที่ขึ้นปะปนกันและมีความหลายหลายทางชีวภาพสูงไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่มีเรือนยอด(ความสูง)เพียงชั้นเดียว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำหลายประการ เมื่อฝนตกลงมาโดยไม่มีเรือนยอดหลายชั้นของต้นไม้ช่วยลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน ผิวหน้าดินจึงถูกอัดแน่นและดูดซับน้ำฝนได้น้อยลง เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเวลาที่ฝนตกหรือในช่วงฤดูฝน เมื่อไม่มีน้ำฝนซึมลงไปในดินจึงไม่มีน้ำในชั้นดินหล่อเลี้ยงลำธารหลังฝนหยุดหรือในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนไม่มีน้ำฝนไหลซึมลงไปสะสมเป็นแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ นอกจากนี้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมและความแห้งแล้งยังส่งผลให้ปัญหาไฟป่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย …

SUSTAINABILITY - Nov, 19 2020

‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

ทุกวันนี้ผู้คนต่างตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราเริ่มสังเกตเห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน โรงเรียน และที่ทำงาน เพื่อให้การนำวัสดุต่าง ๆ ที่ยังมีคุณค่ากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่นั้นเกิดขึ้นได้จริง แต่การลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนอย่างเดียวไม่อาจสร้างแรงผลักดันในสังคมได้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมแนวคิดการนำพลาสติกกับมาใช้ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรในนาม PPP Plastics ร่วมกับ โครงการ “วน” (Won Project) ตั้งจุดวางถังที่มีชื่อว่า “ถังวนถุง” เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรีและระยอง บรรดาถุงพลาสติกสะอาดที่เข้าสู่โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถวนกลับมาใช้งานผลิตเป็นถุงพลาสติกใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ทำให้การใช้งานพลาสติกเป็นไปอย่างครบวงจร ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการยินดีรับพลาสติกประเภทฟิล์มทั้ง HDPE และ LDPE หรือสังเกตง่าย ๆ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ดึงยืดได้นั่นเอง …

SUSTAINABILITY VDO - Mar, 17 2020

‘คุ้มค่า’ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

จากในฉบับก่อนหน้าที่เรานำเสนอเรื่องราวของ “ชุมชน LIKE (ไร้)ขยะ” ที่ทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ธนาคารขยะและเทศบาล ครั้งนี้จะขอเจาะลึกเรื่องราวของ แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ผู้ช่วยสำคัญของธนาคารขยะในการจัดระเบียบข้อมูลขยะอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ Circular Economy Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าถึงที่มาของแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ว่าเริ่มต้นจากความต้องการยกระดับจัดการขยะของประเทศไทยให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำความถนัดทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานจริง “เรื่องของ Waste Management หรือการจัดการขยะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากที่จะทำให้ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะประเทศไทยมีสัดส่วนของขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ปะปนลงไปในหลุมฝังกลบขยะมากกว่า 70% ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีไม่ถึง 20% สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ขยะซึ่งก็คือทรัพยากรที่มีคุณค่าถูกปนเปื้อนด้วยขยะอินทรีย์จนไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ หากเรามีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางก็คือ มีความเข้าใจในการแยกขยะที่เหมาะสม ขยะหลายๆ ประเภทก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้” เมื่อได้รับโจทย์ให้พัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการขยะ ทีมงานของเอสซีจีจึงเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานจริงของการซื้อขายขยะ…

SUSTAINABILITY VDO - Mar, 16 2020

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นสวนกล้วยหอม พร้อมต่อยอดด้วยดิจิทัล

“โครงการอยู่ดี ร่ำรวย ปลูกกล้วยกับเอสซีจี” เพื่อกลุ่มผู้พิการ ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เริ่มต้นบนผืนดินแห้งแล้งที่แม้แต่เหล่าวัชพืชก็ยังไม่อาจเติบโตได้ แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของของกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพนักงานจิตอาสาของเอสซีจีที่ ที่มาช่วยกันทำให้ที่ดินรกร้างกลายเป็นแปลงกล้วยหอมที่เติบโตออกผลได้อย่างงดงาม จนทำให้ผู้คนมีความหวังงอกงามตามไปด้วย             คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าถึงบทบาทและความตั้งใจของเอสซีจีในการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดระยอง “การที่โรงงานของเรามาตั้งอยู่ที่ระยอง ก็ถือเป็นภารกิจที่เราต้องดูแลชุมชนรอบข้างด้วย เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตที่เป็นสุข เอสซีจีเน้นการให้ความรู้แก่ชุมชนก่อน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างอาชีพ เราสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การคิดค้นพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์ การยกระดับมาตรฐานการทำงาน คอยเติมองค์ความรู้ พาไปศึกษาดูงาน เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้ชุมชนมีพันธมิตรในการดำเนินงาน ต่อยอดการทำธุรกิจไปด้วยกันได้” โครงการอยู่ดี ร่ำรวย ปลูกกล้วยกับเอสซีจี มีที่มาจากการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจากกล้วยนั้นขายดีจนกล้วยหอมที่เป็นวัตถุดิบขาดตลาด เอสซีจีจึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรวัตถุดิบในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการแจกหน่อกล้วยให้ชุมชนต่าง ๆ จนกระทั่งได้มาเจอพื้นที่แปลงใหญ่ขนาด10 ไร่ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้พิการจังหวัดระยอง ที่แม้สภาพของดินจะไม่พร้อมสำหรับการปลูกพืชในระยะเริ่มต้น แต่เอสซีจีและกลุ่มผู้พิการมั่นใจในศักยภาพของคน และเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่นี้ได้…

SUSTAINABILITY - Feb, 3 2020

จับมือกันสร้าง ‘ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ’

ในปัจจุบันนี้นับว่าเป็นเรื่องดีที่การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องขยะที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลกระทบมหาศาลทั้งต่อคน สัตว์ และสภาวะแวดล้อมในระดับโลก การจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนภายในแต่ละท้องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน และการค้นหาวิธีการจัดการที่เหมาะสม นอกจากการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่าแล้ว “การแยกขยะ” ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการนำวัสดุที่ยังคงใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง โดยเอสซีจีได้เริ่มทำโครงการจัดการขยะภายในองค์กรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ชื่อ “บางซื่อโมเดล” มาตั้งแต่ปี 2561 และในปีนี้ได้ขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิดในการบริหารจัดการขยะ โดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของชุมชนผ่านโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โดยมุ่งเน้นการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากตัวเลขปริมาณขยะในจังหวัดระยองกว่า 306,000 ตันในปี 2561 นำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะที่สูงถึง 328 ล้านบาท ทั้งยังมีปริมาณขยะที่รีนำไปไซเคิลได้จริงเพียง 7% เท่านั้น เอสซีจีจึงวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้นด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนผ่านสามพฤติกรรมจำขึ้นใจ #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก โรงเรียน แหล่งสร้างเยาวชนคุณภาพ เพราะการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก ย่อมทำให้พวกเขาเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีคุณภาพ นอกจากโรงเรียนจะมุ่งสร้างเด็กเก่งแล้ว ยังต้องการสร้างเด็กดีที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย…

SUSTAINABILITY VDO - Jan, 21 2020

STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Development เป็นเรื่องที่สามารถเริ่มและปลูกฝังได้ในจิตใจของทุกคน รวมทั้งการนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เพียงคุณมีแนวคิดเริ่มต้นที่อยากจะลงมือทำ คุณย่อมพร้อมที่จะออกเดินทางตามหาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ และพร้อมเป็นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง All Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสเวน รัสมุสเซ่น Chief Innovator แห่ง Starboard แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำประเภทเซิร์ฟบอร์ด เขาคือผู้ที่หลงใหลในกีฬาเซิร์ฟบอร์ดตั้งแต่ยังเยาว์วัย จนได้มีโอกาสเข้าสู่การเป็นนักกีฬาวินด์เซิร์ฟผู้ชนะรางวัลระดับโลกอย่าง Mistral Worlds ในปี 1983 และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Starboard ขึ้นในปี 1994 ความผูกพันกับสายน้ำนี้กลายเป็น passion และส่วนสำคัญในชีวิตของเขา “ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนที่เกี่ยวน้ำ อย่างเช่น การเล่นแพดเดิลบอร์ดที่เหมือนกับการยืนอยู่บนผืนน้ำ คุณจะได้เคลื่อนตัวไปตามจังหวะของสายน้ำ ดื่มด่ำบรรยากาศรอบด้าน มันเหมือนการทำสมาธิ ช่วยให้คุณได้เกิดไอเดียอะไรหลาย ๆ อย่าง นั่นเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากสำหรับผม” จากธุรกิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ บวกกับการตระหนักถึงทรัพยากรที่มีแต่จะหมดไปของโลกใบนี้ ทำให้เขาออกตามหานวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน …

SUSTAINABILITY - Jan, 17 2020

ส่องเทรนด์วัสดุ ผ่านเลนส์นักออกแบบระดับโลกในงาน K 2019

ในงาน K 2019 งานแสดงนวัตกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ประเทศเยอรมนี นอกจากนวัตกรรมของพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ทันสมัย และนวัตกรรมเพื่อตอบหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ผสานความร่วมมือ และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างจริงจังแล้ว ภายในงานยังมีการนำเสนออีกแง่มุมของวัสดุผ่านมุมมองของนักออกแบบชื่อดังอย่าง คริส เลฟเทอรี่ (Chris Lefteri) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและการออกแบบ เจ้าของสตูดิโอ CLD ณ กรุงลอนดอน และกรุงโซล และเจ้าของผลงานเขียนเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุที่ได้รับการตีพิมพ์มากมายหลายเล่ม ก่อนจะเข้าร่วมดีไซน์ทัวร์กับคริส ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษของงาน K 2019 ครั้งนี้ All Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคริสอย่างใกล้ชิดที่บูทของเอสซีจี คริสเล่าว่า “เทรนด์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การทำให้วัสดุมีความยั่งยืนมากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่นักออกแบบต่างคำนึงถึงในการออกแบบสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศแถบยุโรป ซึ่งจะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือ การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจใคร่รู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของสินค้าหรือที่มาของวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยเรื่องราวเหล่านี้มีส่วนในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค และสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้” เส้นทางดีไซน์ทัวร์ที่คริสพาผู้สนใจ ซึ่งมีทั้งนักออกแบบ นักข่าว…

SUSTAINABILITY VDO - Jan, 16 2020

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน

จากข้อมูลปี 2561 ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่จัดการขยะไม่ถูกต้องและปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และ 80% ของขยะทะเลทั้งหมดมาจากกิจกรรมบนบกที่เกิดจากชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน เหล่านี้เป็นอีกส่วนที่สร้างความวิตกถึงปัญหาในการจัดการขยะที่ขาดประสิทธิภาพ นอกจากปัญหาขยะในทะเลจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล สัตว์น้ำน้อยใหญ่ และแนวปะการังแล้ว ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วปัญหาขยะในทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนทุกคนเลย คุณโสภณ​ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาขยะทะเลในประเทศไทย และผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากปัญหาขยะทะเลในภาพกว้างว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะทะเลสร้างผลเสียอย่างร้ายแรงในหลาย ๆ มิติ ที่เห็นประจักษ์ชัดเจนก็คือสภาพภูมิทัศน์ทางทะเลที่ไม่สวยงาม สิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยที่แหล่งน้ำกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเรื่องรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของระบบเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่และภาคการผลิตโดยรวม ผลเสียจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่อยู่ริมทะเลเท่านั้น ขยะทะเลจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราทุกคนเลย” สิ่งที่เราต้องยอมรับประการหนึ่ง คือ แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายและแนวคิดในการยกให้ปัญหาขยะทะเลเป็นวาระแห่งชาติ แต่เนื่องจากบุคลากรที่มีจำกัดย่อมไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงานทุกพื้นที่ในประเทศ หัวใจสำคัญของการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นจังหวะและโอกาสอันดีที่ทางเอสซีจีได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทาง ทช. โดยใช้ความถนัดในเรื่องนวัตกรรมเข้ามาเสริมและเป็นส่วนสำคัญในการกำจัดขยะทะเล …

SUSTAINABILITY - Jan, 9 2020

นวัตกรรมเส้นใยจากสับปะรดและพลาสติกรีไซเคิล จากแนวคิดจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ระยอง

จากจุดเริ่มต้นด้วยการทอผ้าไตรจีวรในงานจุลกฐินเมื่อปี 2556 มาในวันนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประสบความสำเร็จกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตผืนผ้าจากเส้นใยที่ได้จากขยะเหลือใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างใบสับปะรด และกำลังก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งใหม่กับผ้าทอผสมเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล ผลงานจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่มุ่งส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน คุณพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปลวกแดง คือผู้นำคนสำคัญที่รวบรวมกลุ่มชาวบ้านและผลักดันการคิดต่อยอดเพื่อสร้างผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง “จากเริ่มแรกที่เราทอผ้าจุลกฐินด้วยกี่โบราณเพียงอย่างเดียว ในปี 2558 เราเริ่มมีแนวคิดในการทำผ้าทอมือย้อมใบมังคุด ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าออกจำหน่าย ระหว่างนั้นก็มีความคิดตั้งคำถามว่า วัตถุดิบในครัวเรือนอะไรที่จะสามารถนำมาต่อยอดเป็นผ้าที่สะท้อนเรื่องราวของชุมชนได้บ้าง เราเลยมองไปที่คำขวัญของอำเภอปลวกแดง​ ซึ่งมีท่อนหนึ่งว่า ‘สับปะรดหวานฉ่ำ’ ซึ่งสับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบลเรา พอปลูกเสร็จ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเกษตรกรก็จะเอาหักเอาแค่ผล แล้วก็ตีใบทิ้ง เราเลยมีความคิดที่ว่า ความเหนียวของใบสับปะรดน่าจะนำมาทอเป็นผ้าได้” กระบวนการพัฒนาเส้นใยสับปะรดจึงเริ่มต้นขึ้นจากความพยายามลองผิดลองถูก บวกกับการศึกษาจุดดีจุดด้อยจากตัวอย่างผ้าใยสับปะรดของประเทศฟิลิปปินส์ สู่การปรับกระบวนการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้งาน และประสบความสำเร็จเป็นผ้าใยสับปะรดในปี 2561 โดยใช้เส้นใยสับปะรดผสมกับเส้นใยฝ้ายในอัตราส่วน 40…

SUSTAINABILITY - Oct, 5 2019

SD Symposium 10 Years: Collaboration for Action พลังแห่งความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของความร่วมมือ และเชื่อว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง งานสัมมนา SD Symposium จึงดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้เอสซีจี ได้ประสานงานกับพันธมิตรกว่า 45 องค์กรจัดงานสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “SD Symposium 10 Years: Circular Economy – Collaboration for Action” เพื่อระดมสมองและพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันประเทศไทยและอาเซียน ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้อย่างแท้จริง เส้นทางของ 10 ปี ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของการจัดงาน SD Symposium หัวเรื่องสำคัญคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development ที่เอสซีจียกประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ พร้อมตัวอย่างการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก มาร่วมหารือกับหลากหลายภาคส่วน ระดมความคิด…

SUSTAINABILITY - Oct, 5 2019

“บางซื่อโมเดล” โครงการจัดการของเสียภายในเอสซีจี เพราะการจัดการขยะ คือ กุญแจสำคัญสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ จากหลักการ ผลิต-ใช้-วนกลับ ของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นการหมุนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมนั้น หากจะกล่าวเจาะจงถึงสินค้าที่จับต้องได้ นอกจากการเลือกวัสดุและออกแบบตัวสินค้าโดยคำนึงถึงปลายทาง เพื่อให้ใช้งานแล้วนำกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนได้ และเกิดของเสียหรือขยะน้อยให้ที่สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ที่พร้อมจะรองรับขยะที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่วงจรให้ได้ การจัดการของเสีย หรือ Waste Management จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อขยะจากผู้ใช้งานส่งกลับเข้าระบบ โดยมีหลักการง่าย ๆ เริ่มต้นที่การแยกสิ่งที่มีมูลค่า ใช้ซ้ำได้ออกมาเพื่อส่งกลับเข้าวงจรการผลิตหรือรีไซเคิลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกส่วนคือของเสียที่ต้องนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ย ทำเชื้อเพลิง หรือขยะอันตรายที่มีสารพิษก็ต้องนำไปทำลายโดยผู้เชี่ยวชาญให้ถูกวิธี เพราะการจัดการขยะนั้นต้องเริ่มจากสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะและทิ้งลงถังให้ถูกประเภท เอสซีจีเองก็ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยเช่นกัน รวมถึงต้องการเป็นต้นแบบที่ดีด้านบริหารจัดการของเสีย โครงการบางซื่อโมเดล (Bang Sue Model) โครงการจัดการของเสียภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติ SCG Circular Way วิถีชีวิตที่จะช่วยให้เราและโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน…

SUSTAINABILITY - Sep, 27 2019

กิจกรรมเฉลิมราชย์ราชา ตามรอยปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อความยั่งยืนคือโจทย์ของโลกยุคปัจจุบัน ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพราะไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อโลกใบนี้เท่านั้น หากยังเป็นมรดกความห่วงใยที่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถัดไปได้  และเป็นปรัชญาสำคัญที่เอสซีจีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมา “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” หนึ่งในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ 4 ประการของเอสซีจี คือการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและทุกชุมชนที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เอสซีจีถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีมหามงคลนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เอสซีจีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พนักงาน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ ทำกิจกรรมสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่าน 3 กิจกรรมใหญ่ภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” และโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย กิจกรรมแรกคือ เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของชาวไทย เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยในปีนี้ซึ่งหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีและยังคงทวีความรุนแรง จึงเกิดเป็นกิจกรรม เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง เอสซีจีได้มอบถังเก็บน้ำขนาด…

SUSTAINABILITY - Aug, 28 2019

เอสซีจี ร่วมเปิดตัวความร่วมมือ “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW) เพื่อการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมเปิดตัวความร่วมมือ “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW) ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย เพื่อการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทร ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมเปิดตัวความร่วมมือ “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW) ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย ในฐานะที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นหนึ่งในบริษัทสมาชิกและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานร่วมกับ Dow และ SUEZ โดยร่วมจัดเวทีเสวนา มุ่งเน้นการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทร นายจิม ซีวอร์ด รองประธานบริหารด้านความยั่งยืน เทคโนโลยี และกิจการร่วมค้า บริษัท ลีอองเดลบาเซิล ตัวแทนจาก AEPW กล่าวว่า “ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วโลกในปัจจุบัน จึงอยากเชิญชวนให้บริษัทเล็กใหญ่จากทุกภูมิภาคและทุกประเภทธุรกิจมาเข้าร่วมองค์กรของเรา เราเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมือจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งความพยายามร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้เกิดหนทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและเห็นผลได้จริงอย่างแน่นอน” ปัจจุบัน AEPW…

SUSTAINABILITY - Jun, 4 2019

THE LIFESAVER™ ผู้พิทักษ์ชีวิต ความห่วงใยที่ส่งต่อสู่ชุมชน

ความปลอดภัย เป็นเรื่องจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรตระหนักไว้ในชีวิตประจำวัน  เพราะพฤติกรรมตามความเคยชินหรือความเพิกเฉยต่อเรื่องความปลอดภัยอาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาได้ โครงการ The LifesaverTM ผู้พิทักษ์ชีวิต จึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับทุกคน ไม่เพียงแค่เฉพาะในเวลาทำงาน แต่เป็นตลอดเวลาที่ใช้ชีวิต และความสำเร็จของโครงการนี้ เกิดขึ้นจากการวางแผนการทำงานที่ดีระหว่าง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และชุมชนเนินพยอม ชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและร่วมใจทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นจริงในการใช้ชีวิตทุกวัน คุณสัญญา สายสมร ประธานชุมชนเนินพยอม (ซ้าย) และคุณสมชาย คชเดช ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (ขวา ) บทสนทนาระหว่างคุณสมชาย คชเดช ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนจาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และคุณสัญญา สายสมร ประธานชุมชนเนินพยอม เป็นเครื่องยืนยันความร่วมมือตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการเกือบ 2 ปี และความสำเร็จที่กำลังก้าวสู่การขยายความปลอดภัยให้ทั้งจังหวัดระยอง โครงการ The LifesaverTM เกิดขึ้นได้อย่างไร คุณสมชาย : จริง ๆ โครงการนี้เริ่มต้นภายในองค์กร…

SUSTAINABILITY VDO - May, 27 2019

“ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในไทย” นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยของประชาชนที่ยั่งยืน

“ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในไทย” นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยของประชาชนที่ยั่งยืน นำร่องติดตั้งเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9   ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัว “ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในประเทศไทย” หรือ SCG Reinvented Toilet  ห้องน้ำพร้อมระบบบำบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร  สามารถแยกน้ำและกากของเสียออกจากกันได้ 100% โดยไม่มีของเสียที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน้ำ และแม่น้ำลำคลอง จึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก และยังนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในลักษณะสารปรับปรุงดิน ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หรือ เอไอที เพื่อสร้างสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในช่วงต้นจากมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์   ล่าสุด ได้นำร่องติดตั้งเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9 นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยว่า ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในประเทศไทย หรือ SCG Reinvented Toilet…

SUSTAINABILITY - May, 22 2019

Circular Economy หมุนเวียนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา ต่างก็พบปัญหาขยะล้นเมืองได้ไม่ต่างกันหากยังไม่มีมาตรการจัดการขยะที่ดีพอ เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นขยะจากครัวเรือน สถานพยาบาล ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร หรือขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยะเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนทับถมกันไปเรื่อย ๆ จนคาดว่าจะแตะตัวเลข 3.4 พันล้านตัน ในปี 2050 เพิ่มขึ้นจาก 2.01 พันล้านตันในปี ค.ศ. 2016 หากเทียบให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 70 จากเดิมภายในเวลา 32 ปี พลาสติกกลายเป็นวัสดุที่ถูกจับตามองมากที่สุด โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทั่วโลกเต็มไปด้วยกระแสความตื่นตัวเรื่องลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) รวมถึงข่าวสัตว์ทะเลที่ตายจากการบริโภคขยะพลาสติกในท้องทะเลเข้าไป ก็สร้างความสะเทือนใจจนทำให้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เริ่มลด ละการใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหัวข้อนี้ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลาย จนทำให้พจนานุกรม Collins ยกให้คำว่า Single-Use กลายเป็นคำแห่งปี 2018 เรื่องการจัดการขยะและการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งยังได้รับความสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐของหลาย ๆ ประเทศ เช่น ที่ประชุมรัฐสภายุโรปลงมติเห็นชอบให้สมาชิกสหภาพยุโรปออกกฎหมายยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2564…

SUSTAINABILITY - Jan, 4 2019

น้ำพริกเผาบ้านเพชร เมนูเด็ดสร้างรายได้

“กินอะไรทำไมแข็งแรงจัง” “น้ำพริก ผักต้ม” คือเมนูอันดับต้น ๆ ของผู้สูงอายุ รวมถึงคนที่มีสุขภาพดีมักตอบ เมื่อเจอคำถามนี้ แปลว่า เมนูนี้ต้องมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่แน่ ๆ จากอาหารง่าย ๆ ที่หลาย ๆ บ้านต้องมีติดตู้ไว้เพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อย แต่ “น้ำพริก” ก็เป็นเมนูหลักของอีกหลาย ครอบครัวเช่นกัน วันนี้ “น้ำพริกเผาบ้านเพชร” ถูกยกระดับให้กลายเป็น “สินค้า” ที่สร้างรายได้ให้กับคนในหลากหลายชุมชน โดยอาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายขั้นตอน จนครองใจลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน “น้ำพริกเผาบ้านเพชร” ของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตก จ.ระยอง ที่มี พี่เล็ก-คุณเสาวลี ไตรลักษณ์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม เดิมที น้ำพริกนี้วางจำหน่ายในร้านอาหารของคุณเสาวลีอยู่แล้ว และมีลูกค้าขาประจำในพื้นที่มาสั่งซื้อไปรับประทาน เป็นระยะ ๆ วันหนึ่งได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของน้ำพริกเผาบ้านเพชร เมื่อพนักงานของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มาลงพื้นที่ ได้ลิ้มรสน้ำพริกและเห็นว่าสามารถต่อยอดพัฒนาสินค้าเพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นได้ เพราะนอกจากจะเหมาะกับการนำไปใช้ปรุงอาหารและรับประทานกับข้าวเกรียบแล้ว น้ำพริกเผาบ้านเพชรยังรับประทานคู่กับผักต้มได้อย่างเอร็ดอร่อยอีกด้วย…

SUSTAINABILITY - Dec, 8 2018

Circular Economy : เศรษฐกิจหมุนเวียน สมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลก

ช่วงที่ผ่านมา หลาย ๆ ท่านอาจได้ยินคำว่า “Circular Economy” หรือ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของหลายประเทศทั่วโลก โดยเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เอสซีจี ได้ริเริ่มจุดประกายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ภายใต้งาน SD Symposium งานสัมมนาระดับโลกในประเทศไทย ในแนวคิด “Circular Economy : The Future We Create”   Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค จนถึงการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่  ทั้งนี้มีการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรของโลก พบว่าในปีค.ศ. 2050 ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะเท่ากับ 1.3 แสนล้านตัน ซึ่งคิดเป็น 4 เท่าของปริมาณทรัพยากรบนโลกที่มีอยู่จริง พวกเราทุกคนจึงตกอยู่ในความเสี่ยงกับการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งมลภาวะจากการผลิตและการกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์หลังการบริโภค นี่เองจึงเป็นที่มาของ “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular…

SUSTAINABILITY VDO - Nov, 5 2018

CIRCULAR ECONOMY กรุงเทพมหานครกับระบบเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

คำว่า Circular Economy อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับประชาชนไทย หากแต่ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือทำ หลาย ๆ โปรเจกต์ของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น การรณรงค์แยกขยะ หรือความพยายามลดขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เหล่านี้คือนิยามที่เป็นรูปธรรมของคำนี้ และโครงการทั้งหลายกำลังถูกสานต่อขึ้นเป็นภาพขององค์รวมในระดับประเทศ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนที่เข้าใกล้ประชาชนและเห็นผลจริง All Around Plastics มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประเด็นนี้กับ คุณสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อมและการคลัง เล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของ Circular Economy รวมถึงบทบาทของกรุงเทพมหานครในฐานะผู้วางยุทธศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของสังคม ผ่านกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานครและพันธมิตรด้านความร่วมมือจากภาคเอกชน     มุมมองของท่านต่อ Circular Economy Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ในมุมมองของดิฉันที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า 30 ปี นับว่าเป็นแนวคิดที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ทรัพยากร เนื่องจากทรัพยากรเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป และด้วยนวัตกรรมในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถผลิตขึ้นมาทดแทนได้ นั่นทำให้ Circular Economy เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งต่อให้กับรุ่นลูกหลานต่อไป บทบาทของภาครัฐและกรุงเทพมหานครต่อนโยบาย circular…

SUSTAINABILITY VDO - Oct, 21 2018

“บ้านปลาเอสซีจี” สร้าง “ชีวิต”

 “ท่อ PE 100 สีดำขนาดสั้นและยาวค่อย ๆ ถูกลำเลียงมาหน้าชายหาด สองมือของบรรดาจิตอาสา ชาวประมง และเจ้าหน้าที่ค่อย ๆ ช่วยกันขันน็อตเชื่อมต่อท่อกันอย่างมุ่งมั่นท่ามกลางแดดจ้า จากท่อเล็ก ๆ ไม่นานก็เริ่มก่อร่างเป็นทรงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่”…นี่ไม่ใช่การรวมพลังเพื่อสร้างของประดับชายหาดแต่อย่างใด แต่คือการรวมใจสร้าง “นวัตกรรมบ้านปลาเอสซีจี” ที่ เอสซีจี ร่วมกับภาครัฐและชุมชน ช่วยกันสร้างแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำคืนสู่ท้องทะเล กิจกรรมดีๆ ที่จัดอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานจากภูผา สู่มหานที  เอสซีจี ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทะเลชายฝั่ง จึงได้ ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.) ที่ 1 (ระยอง) และ กลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง ในการแก้ไขปัญหาโดยนำท่อที่ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE100 ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตท่อส่งน้ำดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดลองประกอบเป็นบ้านปลา มีการวางและเก็บข้อมูลจากการทดลอง ปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เหมาะสมจนกลายเป็น “บ้านปลาเอสซีจี ” รูปทรงสามเหลี่ยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บ้านปลาเอสซีจีหลังแรก ถูกวางในปี พ.ศ. 2555 ที่ปากคลองแกลง จังหวัดระยอง และได้ขยายไปยังกลุ่มประมงพื้นบ้านบริเวณทะเลชายฝั่งของ จังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี ปัจจุบันมีการวางบ้านปลาลงสู่ใต้ท้องทะเลไปแล้วกว่า 1,400 หลัง ในกลุ่มประมงพื้นบ้านรวมทั้งสิ้น 34 กลุ่ม…

SUSTAINABILITY - Oct, 19 2018

เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอนที่ 2 – ตัวอย่างธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลง

จากบทความเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน – โอกาสใหม่ของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (คลิกอ่าน) เราได้แนะนำที่มา เหตุผล ความหมาย และวิธีการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) กันไปแล้ว ครั้งนี้จะขอพูดถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ หรือแฟชั่น ซึ่งนอกจากเศรษฐกิจหมุนเวียนจะกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจดังกล่าวแล้วก็ถือเป็นโอกาสของธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ธุรกิจผลิตวัตถุดิบจากพืชที่ย่อยสลายได้ดีกว่าเดิม ธุรกิจรีไซเคิลวัสดุ ธุรกิจรับคัดแยกวัสดุและขยะ ไปจนถึงธุรกิจไอทีที่บริหารข้อมูลวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือคำนวณการใช้วัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากบทความที่แล้ว เราได้ทราบว่าการสร้างคุณค่าผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียนมี 4 วิธีหลัก ๆ ได้แก่ 1) การใช้วัสดุภายในวงจร (inner circle) คือ การตกแต่งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือวัสดุให้ใช้งานยาวนานขึ้น 2) การยืดอายุวงจร (circling longer) คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำหรือยืดอายุการใช้งานออกไป 3) การใช้วัสดุในหน้าที่ใหม่ในลำดับต่อ ๆ ไป (cascade) คือ หาวิธีใช้ซ้ำที่หลากหลายในห่วงโซ่อุปทาน…

SUSTAINABILITY - Jul, 13 2018

แตนบาติก วิสาหกิจชุมชนผู้เติบโตจากผ้าย้อมครามทะเล

กระแสงานดีไซน์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง โดยเฉพาะฟากฝั่งงานแฟชั่นดีไซน์ หนีไม่พ้นงานออกแบบสไตล์พื้นถิ่น ดังจะเห็นได้จากข่าวที่แบรนด์ดังทั่วโลกหันมาจับจ้องงานพื้นถิ่นของประเทศไทยแล้วนำไปพัฒนาต่อจนส่งเสียงให้คนทั่วโลกกลับมาจับตามองไลฟ์สไตล์ของบ้านเรา นี่เองจึงเป็นกุศโลบายอันดีที่ทำให้เอกลักษณ์แบบพื้นถิ่นกลับมาเติมแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกครั้งหนึ่ง วิสาหกิจชุมชนคือความหวังที่จะสร้างพลังของชุมชนให้กลับมาเติบโตและรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอีกครั้ง และที่จังหวัดระยองนี่เอง “วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก” โดยคุณแตน – ไพลิน โด่งดัง แม้จะตั้งต้นจากกลุ่มคนผู้รักการทำผ้าบาติก แต่ไม่หยุดยั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้คนรุ่นใหม่หันมาชื่นชมและภูมิใจในสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลพลอยได้คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่แบบร่วมสมัยให้กับจังหวัด โดยทั้งกระบวนการได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เมื่อมองจากภาพรวมและปัญหาที่แตนบาติกมีและทางบริษัทฯ คิดว่าน่าจะช่วยได้คือคือการสร้างอัตลักษณ์และตัวตนของแบรนด์ ทางเอสซีจี จึงเสนอแนะการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างน้ำทะเลเข้ามาทดแทนการใช้น้ำเกลือในกระบวนการย้อมผ้าคราม และเพียงการบอกเล่าเรื่องกระบวนการผลิตอาจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ จึงเสริมในเรื่องการใช้ลวดลายหงส์เหิน ซึ่งเป็นลวดลายจากหน้าบันของโบสถ์วัดลุ่ม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ถือเป็นจุดกำเนิดของผ้าย้อมครามทะเล ของดีเฉพาะที่จังหวัดระยองเท่านั้น พร้อมกันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเอสซีจียังเล็งเห็นถึงวิธีการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้างประสิทธิภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงและมั่นคง ด้วยการช่วยปูพื้นฐานด้านการดำเนินธุรกิจให้ตั้งแต่เริ่มต้น อย่างการทำบัญชี และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นความรู้ที่นำไปใช้งานและเกิดผลต่อธุรกิจได้จริง อย่างการจัดอบรมการสร้างแบรนด์ โดยการเรียนรู้ผ่านทางกรณีศึกษาการสร้างแบรนด์และปรับตัวจากแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียเพื่อการใช้งานจริงในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) เพื่อสร้างแบรนด์ของแตนบาติก ให้มีความชัดเจนทั้งในแง่งานออกแบบและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ลำดับถัดมาที่เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจแตนบาติก คือการช่วยดำเนินการจดลิขสิทธิ์ เพื่อทำให้ผ้าย้อมครามทะเลเป็นสินค้าเฉพาะของแตนบาติกเท่านั้น อันจะต่อยอดเป็นวัฏจักรต่อไปถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าตั้งต้น อย่างกลุ่มเสื้อ และกลุ่มกระเป๋า เพื่อหนุนเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่องทั้งระบบ…

SUSTAINABILITY - Jun, 17 2018

เศรษฐกิจหมุนเวียน – โอกาสใหม่ของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หากเราลองสังเกตการทำงานของระบบสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ จะพบว่าธรรมชาติทำงานโดยไม่เคยทิ้ง ‘ขยะ’ หรือของเสียสู่โลก ห่วงโซ่อาหารที่เราเคยเรียนตอนเด็ก ๆ แสดงเป็นวงจรให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตหนึ่งมีประโยชน์ต่ออีกสิ่งเสมอ เช่น กวางกินพืช เสือกินกวางต่อ และเมื่อเสือตายลง ก็มีหนอน จุลินทรีย์และผู้ย่อยสลายอื่น ๆ ทำหน้าที่ย่อยเสือ ซากพืชและสัตว์ต่าง ๆ กลายเป็นสารอาหารของพืช ใช้ประโยชน์ได้ต่อเป็นวงจรหมุนเวียนไป ดังนั้นทุกอย่างในธรรมชาติจึงนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียนในวงจรนี้ได้หมด ไม่มีส่วนใดต้องถูกทิ้งกลายเป็นขยะเมื่อเวลาผ่านไป หากมองกลับมาที่โลกของธุรกิจ นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ 150 ปีก่อน เศรษฐกิจของโลกเติบโตเท่าทวีคูณ การบริโภคเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราทำงานบนระบบที่เรียกว่า ‘เศรษฐกิจเส้นตรง’ (Linear Economy) คือ การถลุง ผลิตและทิ้ง การ ‘ถลุง’ (take) หมายถึง การดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จำนวนมหาศาลในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนจะนำทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ ‘ผลิต’ (make) ขายให้ลูกค้านำไปใช้งาน เมื่อผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วก็ ‘ทิ้ง’ (dispose) กลายเป็นขยะ สามขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ของที่ ‘ทิ้ง’ ไป…

SUSTAINABILITY - May, 15 2018

“จากภูผา…สู่มหานที” สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการรักษ์น้ำ “จากภูผา…สู่มหานที” ของ เอสซีจี เกิดจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้ชุมชนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยน้อมนำพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้เข้าใจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ใช่เพียงช่วยรักษาแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งสายธารความสำเร็จจากภูผา สู่มหานทีอย่างแท้จริง “ต้นน้ำ” เป็นป่าไม้ จุดเริ่มต้นสายธารแห่งความสำเร็จด้วย “ฝายชะลอน้ำ”   หากความสำเร็จเปรียบได้เหมือนสายน้ำ ก็ย่อมมีจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานให้กับความสำเร็จจุดต่อ ๆ ไป เอสซีจี เริ่มต้นสายธารความสำเร็จด้วยการเข้าร่วมกับชุมชน จิตอาสา ภาครัฐ และภาคเอกชน สร้าง ฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างเห็นผลจริง โดยเริ่มต้นจากชุมชนต้นน้ำ จ.ลำปาง ก่อนถ่ายทอดไปสู่ชุมชนในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันโครงการนี้สร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า 75,500 ฝาย มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 87,000…

SUSTAINABILITY - Apr, 11 2018

เมื่อฉันเป็น…จิตอาสา บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

ฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบมาเที่ยวทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อย่างทะเลภาคตะวันออก เพราะการเดินทางสะดวก ขับรถมาไม่นานก็ได้เห็นทะเลและเกลียวคลื่นที่เล่นแสงระยิบระยับตัดกับท้องฟ้าใสแล้ว  และหนึ่งในสถานที่ที่ฉันและเพื่อนชอบมาก ก็คือ “ระยอง” เพราะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่ฉันชอบมาก ๆ นั่นก็คือ อาหารทะเลสด ๆ  และผลไม้ที่เลื่องลือว่าอร่อยที่สุดในสามโลกเลยทีเดียว            แต่การมา “ระยอง” ของฉันในรอบนี้พิเศษกว่าทุก ๆ ครั้ง เพราะไม่ได้แค่มาเที่ยว กิน ช้อบ ตามปกติแบบที่เคยทำ แต่ครั้งนี้ ฉันอาสามาสร้าง “บ้านปลา” ร่วมกับเหล่าจิตอาสาอีกเกือบห้าร้อยคน  ก็ด้วยฉันและเพื่อน ๆ ได้เห็นการแชร์ คลิปเรื่องบ้านปลาใน Social Media  กับคำถามในคลิปที่กระตุกต่อมคิดของฉันที่ว่า “ถ้าไม่มีปลา แล้วเราจะอยู่ยังไง”  นั่นสิ เป็นคำถามที่ดี ถ้าปลาหมดไป พวกเราคงต้องนำเข้าปลามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ต่อไปปลาอาจจะแพงจนเรากินได้ไม่บ่อยเท่านี้  พอได้ยินข่าวว่าจะมีงาน “จิตอาสาสร้าง บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” เพื่อช่วยประมงพื้นบ้านและช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลไทย…

SUSTAINABILITY - Apr, 11 2018

แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศบ้านมาบจันทร์ : ต้นแบบคนรักษ์น้ำ ป่ารักคน ชุมชนยั่งยืน

ย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อน ณ บริเวณรอบ “เขายายดา” จังหวัดระยอง ยังเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ยามแล้งไฟป่ามาเยือน เมื่อถึงคราวหน้าฝน แม้ฝนจะตกแต่ผืนดินก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ทั้งยังเกิดดินถล่มจนเซาะหน้าดินแทบไม่เหลือ จากความทุกข์ยากทั้งของตนเองและลูกบ้าน ทำให้ผู้ใหญ่วันดี อินทรพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านมาบจันทร์ จังหวัดระยอง คิดหาทางให้ป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง “หมู่บ้านเรามันแห้งแล้ง ถึงปีไฟก็ไหม้ เราเลยทำโครงการปลูกป่า เราได้แต่ปลูก แต่ไม่รู้ว่าจะทำให้ป่าสมบูรณ์ยังไง อยากทำฝายก็ทำไม่เป็น ทำฝายปูนมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ เลยกลับมาคิดใหม่ว่า พ่อหลวงบอกว่า ฝายชะลอน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นฝายถาวร มันเป็นฝายที่พังทลายแล้วเราก็ทำขึ้นมาใหม่ได้” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเป็นพลังให้ผู้ใหญ่วันดีสู้ต่อ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งมีประสบการณ์สร้างฝายชะลอน้ำและโครงการรักษ์น้ำเพื่ออนาคต จังหวัด ลำปาง มาแล้ว เอสซีจี เคมิคอลส์…

SUSTAINABILITY - Apr, 9 2018

Industrial Ecology : ต้นแบบพัฒนาการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

นิคมอุตสาหกรรม ถือเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงนำแนวคิด ‘อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’ หรือ Industrial Ecology มาใช้กับนิคมอุตสาหกรรมในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน ในรูปแบบที่เป็นเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการดูแลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน All Around Plastics ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่าน วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะมาเล่าความเป็นมาของแนวคิด อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ดำเนินนโยบายอย่างสำเร็จดียิ่ง จุดเริ่มต้นแนวคิด “Industrial Ecology หรือ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Industrial Ecology เป็นแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา ออกแบบอุตสาหกรรมให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติบนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้คนรุ่นต่อไป ความจริงแล้ว คำว่า “Industrial Ecology” เป็นที่รู้จักในต่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) แต่สำหรับเมืองไทย กนอ. ได้นำแนวคิดนี้มาใช้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม…

SUSTAINABILITY - Sep, 30 2017

รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย

น้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตเพราะ น้ำคือชีวิต เอสซีจี จึงจัดกิจกรรม ‘รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย’ ภายใต้โครงการ ‘SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต’ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน แบ่งเป็นแกนนำชุมชน 10 คนต่อจังหวัด และตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ 10 คนต่อจังหวัด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น กิจกรรมระยะที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และขอนแก่น ตามลำดับ โดยชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระยะแรกจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปลงมือปฏิบัติจริงพร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชนบ้านเกิด ส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นเรี่ยวแรงหลักในการเผยแพร่ส่งต่อแนวพระราชดำริไปสู่เพื่อน ๆ รุ่นราวคราวเดียวกันให้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ร่วมกัน เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ – ย้อนรอยต้นกำเนิดฝายตามเส้นทางของพ่อ  …

SUSTAINABILITY - Sep, 30 2017

ถอดรหัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อธุรกิจเติบโตยั่งยืน

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องที่คนไทยและนานาชาติต่างยอมรับในความลึกซึ้งของแนวคิดที่ให้ผลลัพท์ซึ่งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนกับผู้ที่น้อมนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน หรือในธุรกิจก็ตาม            คำว่า “พอเพียง”ไม่ได้หมายความว่า “พอ” หรือ “หยุด” แต่คือ “การพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” และแน่นอนที่สุด หนึ่งในบริษัทที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ก็คือ เอสซีจี            หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ช่วยให้เอสซีจีฝ่าฟันวิกฤตนับครั้งไม่ถ้วน และวิกฤตครั้งใหญ่ที่เป็นบทเรียนที่ดีให้กับหลาย ๆ องค์กร ก็คือ  “วิกฤตต้มยำกุ้ง” เมื่อปี 2540 ที่รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ทำให้หลายบริษัทที่กู้เงินดอลลาร์สหรัฐมาลงทุนขยายธุรกิจช่วงนั้นต้องแบกหนี้มูลค่ามหาศาลทันที ซึ่งเอสซีจี ก็เป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่มีหนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในชั่วข้ามคืน เพราะตลอดหลายสิบปีก่อนเกิดวิกฤต บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีการกู้เงินมาขยายธุรกิจทั้งธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจใหม่ เติบโตสดใสไปพร้อมกับเศรษฐกิจไทยที่มีอัตราการเติบโตบางปีสูงกว่าร้อยละ 10 แต่หลังการลอยตัวค่าเงินบาท ยอดหนี้เงินกู้ที่สูงอยู่ก็มีมูลค่าพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัว ส่วนกำไรที่เคยสูงถึงเกือบ 7,000 ล้านบาทในปีก่อนหน้านั้น กลายเป็นขาดทุนถึงกว่า 50,000  ล้านบาท ขณะที่กำลังซื้อในประเทศหดหาย เพราะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เฟื่องฟู และเป็นลูกค้าสำคัญของเราก็กลับฟุบหายในพริบตาเช่นกัน…

SUSTAINABILITY - Jun, 30 2017

SCG – School Partner Project –ร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย มุ่งสร้างเยาวชนคนเก่งและมีคุณธรรม

ด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม SCG จึงขานรับนโยบาย โครงการประชารัฐกลุ่ม E5 – การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชน 12 บริษัทชั้นนำของประเทศภายใต้ชื่อ CONNEXT ED เพื่อผนึกกำลังกันขับเคลื่อนและผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบการศึกษาระดับประถมและมัธยมระดับตำบล โดยในปีแรกนี้มีโรงเรียนทั้งสิ้น 3,342 โรงเรียน ประสงค์ขอเป็นโรงเรียนประชารัฐ จากจำนวนกว่า 7,000 โรงทั่วประเทศ            โดยทั้ง 12 บริษัทเอกชนในนาม CONNEXT ED ได้กำหนดรูปแบบ วางแผนงานและดำเนินโครงการ รวมถึงคัดเลือกตัวแทนของบริษัทที่เรียกว่า School Partner ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ สำหรับ SCG ได้จัดโครงการ SCG School Partner โดยเฟ้นหาบุคลากรจิตอาสาของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผนกับผู้บริหารการศึกษาและผลักดันให้เกิดแผนงานหรือโครงการตามยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นคนเก่งและมีคุณธรรม  โดย SCG มี School Partner…

SUSTAINABILITY - Mar, 30 2017

ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย

“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้   ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน             ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานผ่านโครงการต่าง ๆ หลากหลายด้านเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ดังพระราชดำรัสว่า “น้ำคือชีวิต” จึงทำให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำมากมายอันเกิดจากแนวพระดำริของพระองค์จนรัฐบาลไทยถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ”            เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เอสซีจี จึงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” โดยเริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง…

SUSTAINABILITY - Nov, 30 2016

จากบ้านปลาต่อยอดสู่ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมง…เพื่อชีวิต เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่ปี 2555 ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ริเริ่มโครงการ ‘บ้านปลาจากท่อ PE100’ ร่วมกับชุมชนประมงและภาครัฐนั้น ชุมชนเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เป็นหนึ่งในชุมชนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากมองว่าบ้านปลาจะช่วยฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันนำมาสู่อาชีพประมงที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน มีบ้านปลาที่บริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนเนินฆ้อจำนวน 60 หลัง ในจำนวนบ้านปลาทั้งหมดเกือบ 800 หลังในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก            ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนเนินฆ้อซึ่งได้ร่วมคิดและลงมือทำบ้านปลาร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ มาโดยตลอด อีกทั้งยังสามารถดูแลบ้านปลาและชายฝั่งทะเลบริเวณชุมชนได้เป็นอย่างดี เอสซีจี เคมิคอลส์ ชุมชนเนินฆ้อและภาคีเครือข่าย จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงเนินฆ้อเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้วิถีประมงและการทำบ้านปลา โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน คุณชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวถึงที่มาที่ไปของการสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงที่ชุมชนเนินฆ้อเพิ่มเติมดังนี้             “กลุ่มประมงเนินฆ้อตอบโจทย์เราได้ทุกข้อ ทั้งความเข้มแข็ง ความตั้งใจจริง…

SUSTAINABILITY - Sep, 30 2016

ขยะรีไซเคิล…ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน

การแยกขยะในองค์กร…จุดเริ่มต้นของอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของชุมชน ขยะไม่ใช่ของไร้ค่าหากมีการคัดแยกที่ถูกต้อง นอกจากการคัดแยกขยะจะทำให้ขยะกลายเป็นของมีค่าของผู้ที่รู้ค่าแล้ว ยังเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อโลกอย่างง่ายแต่ยั่งยืนที่สุดวิธีหนึ่ง และเพราะรู้ดีว่าการคัดแยกขยะมีประโยชน์ต่อหลาย ๆ ฝ่าย เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงนำแนวคิดโครงการ     Do it clean มาปฏิบัติจริงในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโรงงานของทุกบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้ชุมชน ลดภาระการจัดเก็บขยะของเทศบาล ลดปริมาณขยะภายในโรงงาน และปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเลือก วิสาหกิจชุมชนขยะรีไซเคิล มาบชะลูด ชากกลาง ซึ่งดำเนินธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 ให้เป็นผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลเหล่านี้เนื่องจากมองเห็นศักยภาพจึงอยากสนับสนุนชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการคัดแยกขยะในโครงการ Do it clean ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ แบ่งเป็นขยะในสำนักงาน ได้แก่ ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม กระดาษ และขยะในโรงงาน ได้แก่ ไม้และโลหะ โดยปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สามารถรับซื้อขยะจาก 5 โรงงานใน เอสซีจี เคมิคอลส์ ในอนาคตคาดว่าจะสามารถรับซื้อเพิ่มได้อีก ซึ่งการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่ง พี่จ็อด-จำนงค์ จ้อยทองมูล ประธานวิสาหกิจชุมชนมาบชะลูด…

SUSTAINABILITY - Sep, 30 2016

เพื่อนช่วยเพื่อน ส่งต่อความตั้งใจ ร่วมสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ผู้ประกอบการหลายคน เมื่อได้ยินเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory อาจคิดว่าเป็นเรื่องยากในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงงานไปสู่แนวทางนี้ แต่หากได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำ Eco Factory มาแล้วก็อาจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยคิด            เช่นเดียวกับความรู้สึกของ คุณภาคภูมิ ภูอุดม Executive Vice President บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่นำโรงงานของบริษัท ผ่านการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปี 2559 ด้วยความช่วยเหลือจาก “เพื่อน” ที่ยึดมั่นในแนวคิดเดียวกัน และเคียงข้างกันมาตลอดอย่าง เอสซีจี เคมิคอลส์             “บริษัท ที.เค.เอส.เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเหมือนกับเอสซีจี เคมิคอลส์” คุณภาคภูมิเริ่มต้นบท   สนทนาในวันที่ คุณสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา…