Close
|
previous arrow
next arrow
Slider

Highlight

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

ระยองโมเดล ความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักสำคัญที่เอสซีจีนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ จากจุดเริ่มต้นภายในองค์กร วันนี้เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ระดับชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าขยายผลสู่ระดับประเทศในอนาคต ทำความรู้จัก PPP Plastics และระยองโมเดล เส้นทางสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในระดับประเทศย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership for Plastic and Waste Management) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกในทะลไทยลงให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2570 โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเข้าร่วมในฐานะ Co-founder และได้ร่วมออกความเห็นในการจัดทำ Road Map…

NEWS - Jun, 9 2020

5 นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ โซลูชันครบวงจรจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้เร่งนำทีมร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทีม Medical and Well Being ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำประสบการณ์ในการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านมา รวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม Mobile Isolation Unit หรือนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ขึ้น โดยทางทีมได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคลากรทางแพทย์ ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อจำกัดที่เคยมี เพื่อนำมาเป็นโจทย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงร่วมกับพันธมิตรในการผลิตสินค้า ตอบโจทย์ทั้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ใช้งานและผู้รับบริการให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จำกัด “เอสซีจีต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้โดยเร็วที่สุด เราดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมนำความเชี่ยวชาญมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือกองทัพหน้าทั้งทีมแพทย์และพยาบาลให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงความตั้งใจของเอสซีจี คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ Medical and Well-being Business Manager เล่าถึงการกระบวนทำงานว่า “เรานำการทำงานในรูปแบบการบริการที่ครบวงจรหรือ total service solution provider…

INNOVATION - Jun, 9 2020

Mono Material Packaging บรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในยุคปัจจุบันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ  จะเห็นได้จากพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของแบรนด์สินค้าเองต่างก็คำนึงถึงปลายทางของสินค้าหลังการใช้งานมากขึ้น หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวปฏิบัติของทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า ผู้ใช้งานสินค้า ไปจนถึงปลายทางการจัดการหลังการใช้งานสินค้า เมื่อกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทสินค้าที่มีการใช้วัสดุพลาสติกสูงที่สุดและใช้งานกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากประโยชน์ในการปกป้องคุณภาพและยืดอายุของสินค้าที่บรรจุภายใน จะพบว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว หรือ Flexible Packaging มักผลิตจากฟิล์มที่ประกอบไปด้วยชั้นของวัสดุหลายประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ในชิ้นเดียว ตัวอย่างเช่น ป้องกันการซึมผ่านของอากาศและความชื้น มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรักษาสินค้าภายในได้ ทนต่ออุณหภูมิขณะใช้งาน และพิมพ์ได้สวยงาม เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวมักจะประกอบด้วยชั้นต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ 3 ส่วนหลักๆ แตกต่างกันไป ผู้ผลิตจึงนิยมเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละส่วน ดังนี้ ชั้นนอกสุด ทำหน้าที่เป็นชั้นพิมพ์ ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ฉลาก หรือสื่อสารแบรนด์สินค้า หรือเพื่อความสวยงาม โดยวัสดุสำหรับฟิล์มชั้นนี้จะต้องมีความแข็ง ทรงรูป (High Stiffness) ไม่ยืดย้วย (Low Elongation) เพื่อการพิมพ์ที่สวยงาม…

INTERVIEW - Jun, 9 2020

เปิดมุมมองบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคปัจจุบันนี้สามารถกล่าวได้ว่า ‘พลาสติก’ คือวัสดุที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะพลาสติกมีสมบัติสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความเหนียว ความยืดหยุ่น ความใส ขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดและ ปลอดภัยเมื่อใช้กับอาหารก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญที่ทำให้พลาสติกได้รับความนิยม All Around Plastics ฉบับนี้จึงขอชวนทุกคนมาพบกับบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และเปิดมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติก ทั้งจากต้นทางการผลิตและปลายทางการใช้งานของผู้บริโภค มองพลาสติกในมุมการใช้งาน พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อ 113 ปีที่แล้วด้วยจุดประสงค์หลักก็เพื่อมาทดแทนการใช้วัสดุธรรมชาติ แก้ว และโลหะ โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้นำไปสู่การพัฒนาชนิดของพลาสติกต่าง ๆ ให้มีสมบัติที่สามารถครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น พลาสติกจึงเป็นวัสดุที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ของใช้ภายในบ้านและสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยกลุ่มสินค้าที่ใช้วัสดุพลาสติกสูงสุดก็คือ บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร …

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

จากแกลลอนน้ำยาล้างไต สู่กระถางต้นไม้รีไซเคิล ความร่วมมือระหว่าง SCG และ BDMS

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความร่วมมือ ช่วยกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของไทย จากที่ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการใช้งานให้แก่ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมมาแล้วหลายโปรเจกต์ นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดเป็นโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไตให้กลายเป็นกระถางต้นไม้สำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร มองเป้าหมายเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือหลักการที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเอสซีจีมีแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เช่นเดียวกันกับ BDMS ที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare จึงเป็นที่มาของความร่วมมือผสานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย Customer Experience Management โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรว่า BDMS ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare ซึ่งประกอบด้วย…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

ระยองโมเดล ความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักสำคัญที่เอสซีจีนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ จากจุดเริ่มต้นภายในองค์กร วันนี้เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ระดับชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าขยายผลสู่ระดับประเทศในอนาคต ทำความรู้จัก PPP Plastics และระยองโมเดล เส้นทางสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในระดับประเทศย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership for Plastic and Waste Management) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกในทะลไทยลงให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2570 โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเข้าร่วมในฐานะ Co-founder และได้ร่วมออกความเห็นในการจัดทำ Road Map…

NEWS - Jun, 9 2020

5 นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ โซลูชันครบวงจรจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้เร่งนำทีมร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทีม Medical and Well Being ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำประสบการณ์ในการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านมา รวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม Mobile Isolation Unit หรือนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ขึ้น โดยทางทีมได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคลากรทางแพทย์ ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อจำกัดที่เคยมี เพื่อนำมาเป็นโจทย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงร่วมกับพันธมิตรในการผลิตสินค้า ตอบโจทย์ทั้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ใช้งานและผู้รับบริการให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จำกัด “เอสซีจีต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้โดยเร็วที่สุด เราดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมนำความเชี่ยวชาญมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือกองทัพหน้าทั้งทีมแพทย์และพยาบาลให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงความตั้งใจของเอสซีจี คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ Medical and Well-being Business Manager เล่าถึงการกระบวนทำงานว่า “เรานำการทำงานในรูปแบบการบริการที่ครบวงจรหรือ total service solution provider…

INTERVIEW - Jun, 9 2020

เปิดมุมมองบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคปัจจุบันนี้สามารถกล่าวได้ว่า ‘พลาสติก’ คือวัสดุที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะพลาสติกมีสมบัติสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความเหนียว ความยืดหยุ่น ความใส ขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดและ ปลอดภัยเมื่อใช้กับอาหารก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญที่ทำให้พลาสติกได้รับความนิยม All Around Plastics ฉบับนี้จึงขอชวนทุกคนมาพบกับบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และเปิดมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติก ทั้งจากต้นทางการผลิตและปลายทางการใช้งานของผู้บริโภค มองพลาสติกในมุมการใช้งาน พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อ 113 ปีที่แล้วด้วยจุดประสงค์หลักก็เพื่อมาทดแทนการใช้วัสดุธรรมชาติ แก้ว และโลหะ โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้นำไปสู่การพัฒนาชนิดของพลาสติกต่าง ๆ ให้มีสมบัติที่สามารถครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น พลาสติกจึงเป็นวัสดุที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ของใช้ภายในบ้านและสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยกลุ่มสินค้าที่ใช้วัสดุพลาสติกสูงสุดก็คือ บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร …

INNOVATION - Jun, 9 2020

Mono Material Packaging บรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในยุคปัจจุบันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ  จะเห็นได้จากพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของแบรนด์สินค้าเองต่างก็คำนึงถึงปลายทางของสินค้าหลังการใช้งานมากขึ้น หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวปฏิบัติของทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า ผู้ใช้งานสินค้า ไปจนถึงปลายทางการจัดการหลังการใช้งานสินค้า เมื่อกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทสินค้าที่มีการใช้วัสดุพลาสติกสูงที่สุดและใช้งานกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากประโยชน์ในการปกป้องคุณภาพและยืดอายุของสินค้าที่บรรจุภายใน จะพบว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว หรือ Flexible Packaging มักผลิตจากฟิล์มที่ประกอบไปด้วยชั้นของวัสดุหลายประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ในชิ้นเดียว ตัวอย่างเช่น ป้องกันการซึมผ่านของอากาศและความชื้น มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรักษาสินค้าภายในได้ ทนต่ออุณหภูมิขณะใช้งาน และพิมพ์ได้สวยงาม เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวมักจะประกอบด้วยชั้นต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ 3 ส่วนหลักๆ แตกต่างกันไป ผู้ผลิตจึงนิยมเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละส่วน ดังนี้ ชั้นนอกสุด ทำหน้าที่เป็นชั้นพิมพ์ ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ฉลาก หรือสื่อสารแบรนด์สินค้า หรือเพื่อความสวยงาม โดยวัสดุสำหรับฟิล์มชั้นนี้จะต้องมีความแข็ง ทรงรูป (High Stiffness) ไม่ยืดย้วย (Low Elongation) เพื่อการพิมพ์ที่สวยงาม…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

จากแกลลอนน้ำยาล้างไต สู่กระถางต้นไม้รีไซเคิล ความร่วมมือระหว่าง SCG และ BDMS

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความร่วมมือ ช่วยกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของไทย จากที่ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการใช้งานให้แก่ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมมาแล้วหลายโปรเจกต์ นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดเป็นโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไตให้กลายเป็นกระถางต้นไม้สำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร มองเป้าหมายเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือหลักการที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเอสซีจีมีแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เช่นเดียวกันกับ BDMS ที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare จึงเป็นที่มาของความร่วมมือผสานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย Customer Experience Management โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรว่า BDMS ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare ซึ่งประกอบด้วย…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

การเลือกใช้พลังงานสะอาดหมายถึงการใช้พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิตนั้น นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้โซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และติดตั้งบนผิวน้ำ ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยติดตั้งที่บ่อเก็บน้ำภายในโรงงานของเอสซีจีในปี 2561 เป็นที่แรก คุณพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจรว่า “เอสซีจีเล็งเห็นว่า พลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy ส่งผลดีหลายประการ ทั้งเป็นการผลิตพลังงานใช้เอง พร้อมกับช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ประกอบกับเห็นโอกาสของพื้นที่ผิวน้ำว่างเปล่าซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เอสซีจีจึงนำความเชี่ยวชาญทั้งด้าน วัสดุพลาสติก และการออกแบบมาพัฒนาร่วมกับคู่ธุรกิจจนเกิดเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบเฉพาะของเอสซีจีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว” คุณสมบัติพิเศษของทุ่นลอยน้ำจากการใช้วัสดุและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ หลักการทำงานของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ คือ การติดตั้งทุ่นพลาสติกบนพื้นที่ผิวน้ำเพื่อเป็นฐานให้กับแผงโซลาร์เซลล์ จึงต้องการทุ่นที่มีความคงทนแข็งแรง มีแรงลอยตัวดี และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดสามารถตอบโจทย์ได้ด้วย การใส่ใจลงรายละเอียดการออกแบบตัวทุ่นลอยน้ำ และการเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่ปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม ซึ่งทางเอสซีจีได้พัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก HDPE ที่ให้ความแข็งแรง…

NEWS - Jun, 9 2020

เอสซีจี ชวนผู้ประกอบการยุคดิจิทัลเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ในงาน “SCG Chemicals Digest 2020”

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงานสัมมนา SCG Chemicals Digest ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ ทันยุค Digital” เพื่อเปิดมุมมองให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกเห็นโอกาสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขันในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วและมี impact สูงมาก โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในสายการเงินการธนาคาร คุณอรพงศ์ เทียนเงิน Chief Executive Officer บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นวิทยากร คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ได้ให้นิยามของ Disruption ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สภาพการเป็นอยู่ ณ ปัจจุบันไม่สามารถคงอยู่ต่อไปได้ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Digital Disruption จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจต่าง ๆ แทบจะทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการอยู่รอดต้องเปลี่ยนกระบวนการคิด ควรต้องมองว่าตัวเองเป็น Tech Company คือ เอาเทคโนโลยีมานำธุรกิจ และให้ตัวสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านั้นแทน สำหรับเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน ส่งเสริมเยาวชนไทยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

จากที่ All Around Plastics ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแยกขยะเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน ธนาคารขยะ และเทศบาลนั้น ในครั้งนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง อีกหนึ่งหน่วยสำคัญที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพให้แก่ชุมชน ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้จัดโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าไปศึกษาดูว่าแต่ละแห่งนั้นมีขยะประเภทไหนเกิดขึ้นบ้าง และควรจะจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็ได้พบว่าโรงเรียน มีขยะพลาสติกที่สำคัญคือ ถุงบรรจุนมโรงเรียน ที่เด็กนักเรียนดื่มกันทุกวัน ซึ่งเป็นพลาสติกประเภท LLDPE ที่สามารถนำมารีไซเคิลและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เอสซีจีเข้าไปร่วมกับทางโรงเรียนในการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักประเภทของวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะวัสดุพลาสติกซึ่งมีแยกย่อยหลายประเภท ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักใช้งานสิ่งของต่าง ๆ…

NEWS - Apr, 16 2020

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบ 2 นวัตกรรมกลุ่ม Mobile Isolation Unit เพื่อช่วยปกป้องแพทย์และพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบ 2 นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ ช่วยปกป้องบุคลากรการแพทย์จากความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประกอบด้วย นวัตกรรมห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เหมาะสำหรับการใช้ในห้องฉุกเฉิน (ห้องไอซียูโควิด หรือ Ward PUI) และนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ สำหรับการตรวจเชื้อที่ปลอดภัยสำหรับทีมแพทย์และผู้ป่วย โดยมีจุดเด่นที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ใกล้เคียงกับโครงสร้างถาวร พร้อมเสริมความมั่นใจด้วยระบบกรองเชื้อโรคที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มใช้แล้วแห่งแรกที่โรงพยาบาลราชวิถี ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีได้พัฒนานวัตกรรมกลุ่ม Mobile Isolation Unit หรืออุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของแพทย์มากที่สุด โดยเชื่อมั่นว่านวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยง และเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ทีมแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ การทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจะถูกดูดหรือเป่าผ่านเครื่องปรับความดันเเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่กรองมีความสะอาด ปลอดภัยทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนี้ ยังออกแบบโครงสร้างทุกชิ้นให้แข็งแรง มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลักเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งรื้อถอนได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก ถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกสำหรับโรงพยาบาล เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องพวกเรา โดยวันนี้มูลนิธิเอสซีจี และเอสซีจี ได้นำมามอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีเป็นแห่งแรก” สำหรับนวัตกรรมกลุ่ม…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของทุกองค์กร

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มากขึ้น พวกเขาไม่เพียงมองหาสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญไปถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนของผู้ผลิต รวมถึงปลายทางการจัดการสินค้าหลังใช้งานด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาและคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ประกาศใช้ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน – Circular Economy หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ‘มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) เลขที่ 2 – 2562 แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร’ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำ BCG Economy Model มาใช้ เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนายั่งยืน จากกลไกสำคัญที่ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (B – Bio Economy) ที่เป็นการนำทรัพยากรภาคการเกษตรมาต่อยอดด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (C – Circular Economy) ที่เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (G – Green Economy) ซึ่งมุ่งลดการสร้างมลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน…

INTERVIEW - Mar, 24 2020

ความร่วมมือยกระดับวงการโทรคมนาคมไทยพร้อมรับ 5G

ในวันนี้เทคโนโลยี 5G ขยับเข้าใกล้คนไทยขึ้นอีกระดับหลังจากการประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง 5G นี้เองที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลให้กับประเทศไทยทั้งในภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม 5G คือวิวัฒนาการของการสื่อสารแบบไร้สาย ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือที่ไล่เรียงมาตั้งแต่ 1G – ยุคเสียงแอนะล็อก 2G – เสียงดิจิทัลและข้อความ SMS 3G – อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ 4G – อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ 5G ที่ล้ำหน้าด้วย 3 คุณสมบัติ ได้แก่ ความเร็วที่สูงขึ้นในระดับกิกกะบิตต่อวินาที ความไวในการตอบสนองที่มากขึ้นกว่าเดิม 30-50 เท่า ซึ่งสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดผ่านทางไกล (Remote Surgery) เป็นต้น และอันดับสุดท้ายคือ IoT หรือการรองรับจำนวนการเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 ล้านจุดต่อหนึ่งสถานีฐาน จากเดิมเพียง 10,000-100,000 จุด ในภาคธุรกิจความรวดเร็วและแม่นยำที่เกิดจากนวัตกรรม…

NEWS - Jun, 9 2020

Patom Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกจากใจเกษตรกร สู่ใจผู้บริโภค

จากโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จ.นครปฐม ที่เริ่มต้นเฟสแรกด้วยการส่งต่อผลิตภัณฑ์เกษตรถึงผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ ที่ ร้าน Patom Organic Living คาเฟ่เรือนกระจกใจกลางสุขุมวิทเป็นเวลาหลายปี มาวันนี้ กลุ่มเกษตรกรชาวสามพรานพร้อมเปิดบ้านของพวกเขาเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่เกษตรแห่งความยั่งยืน ที่ Patom Organic Farm อ.สามพราน จ.นครปฐม จากสวนสามพราน สู่ฟาร์มออร์แกนิกของทุกคน Patom Organic Farm หนึ่งในโซนของ “สวนสามพราน” ที่เราคุ้นเคยชื่อกันมานาน จากความตั้งใจของทายาทรุ่นที่ 3 ที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ด้วยการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสินค้าออร์แกนิก จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นทั้งฐานการเรียนรู้วิถีออร์แกนิก และเป็นคาเฟ่เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ ความรักจาก Patom Organic Farm ไม่เพียงแต่ส่งมอบการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสดใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งความรักกลับคืนให้แก่โลกของเราด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าร่วมกับทุกกระบวนการในโซนร้านอาหารอันประกอบด้วย ห้องอาหารอินจัน ให้บริการอาหารไทยที่อยู่คู่กับสวนสามพรานมากกว่า 50 ปี, ห้องอาหารริมน้ำ ให้บริการอาหารไทย และอาหารยุโรปสไตล์ Tapas และ Patom…

INTERVIEW - Mar, 24 2020

Digital Transformation โลกยุคใหม่ ที่เทคโนโลยีคือวิถีชีวิต

หากลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากเรื่องใกล้ตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หน้าจอสมาร์ทโฟนจากที่เคยเป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารที่เข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อบันเทิงต่าง ๆ ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวันที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และประหยัดค่าใช้จ่าย พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปตามการปรับตัวนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ต้องเดินหน้าตามเทคโนโลยีที่เติบโตในแต่ละอุตสาหกรรม จนเรียกได้ว่าทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่างก็เป็นกลไกที่เอื้อให้ต่างฝ่ายต่างเกิดการปรับตัวในโลกยุคที่เทคโนโลยีรุดหน้าและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว All Around Plastics ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอรพงศ์ เทียนเงิน Chief Executive Officer บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ถึงความสำคัญของดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ การก้าวให้ทันเกมของดิจิทัลกลายมาเป็นหัวเรื่องใหญ่ในการพัฒนาและเดินหน้าในระดับโลก รู้จักกับ Disruption และ Digital Transformation “Disruption ในนิยามของผมคือ อะไรก็ตามที่ทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถคงอยู่ได้ ที่เห็นได้ชัดก็มีทั้งอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนทิศทางไปเป็นสื่อออนไลน์ การคมนาคมกับบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือการค้าผ่านทางหน้าร้านดิจิทัล ซึ่งในธุรกิจทั้งหลาย เมื่อมองลึกลงไป สิ่งที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็คือเทคโนโลยี เป็นที่มาของ Digital Transformation” เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากดิจิทัล อย่างแรกที่เห็นภาพได้ชัดเจนคือ…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

การเลือกใช้พลังงานสะอาดหมายถึงการใช้พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิตนั้น นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้โซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และติดตั้งบนผิวน้ำ ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยติดตั้งที่บ่อเก็บน้ำภายในโรงงานของเอสซีจีในปี 2561 เป็นที่แรก คุณพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจรว่า “เอสซีจีเล็งเห็นว่า พลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy ส่งผลดีหลายประการ ทั้งเป็นการผลิตพลังงานใช้เอง พร้อมกับช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ประกอบกับเห็นโอกาสของพื้นที่ผิวน้ำว่างเปล่าซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เอสซีจีจึงนำความเชี่ยวชาญทั้งด้าน วัสดุพลาสติก และการออกแบบมาพัฒนาร่วมกับคู่ธุรกิจจนเกิดเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบเฉพาะของเอสซีจีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว” คุณสมบัติพิเศษของทุ่นลอยน้ำจากการใช้วัสดุและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ หลักการทำงานของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ คือ การติดตั้งทุ่นพลาสติกบนพื้นที่ผิวน้ำเพื่อเป็นฐานให้กับแผงโซลาร์เซลล์ จึงต้องการทุ่นที่มีความคงทนแข็งแรง มีแรงลอยตัวดี และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดสามารถตอบโจทย์ได้ด้วย การใส่ใจลงรายละเอียดการออกแบบตัวทุ่นลอยน้ำ และการเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่ปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม ซึ่งทางเอสซีจีได้พัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก HDPE ที่ให้ความแข็งแรง…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน ส่งเสริมเยาวชนไทยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

จากที่ All Around Plastics ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแยกขยะเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน ธนาคารขยะ และเทศบาลนั้น ในครั้งนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง อีกหนึ่งหน่วยสำคัญที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพให้แก่ชุมชน ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้จัดโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าไปศึกษาดูว่าแต่ละแห่งนั้นมีขยะประเภทไหนเกิดขึ้นบ้าง และควรจะจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็ได้พบว่าโรงเรียน มีขยะพลาสติกที่สำคัญคือ ถุงบรรจุนมโรงเรียน ที่เด็กนักเรียนดื่มกันทุกวัน ซึ่งเป็นพลาสติกประเภท LLDPE ที่สามารถนำมารีไซเคิลและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เอสซีจีเข้าไปร่วมกับทางโรงเรียนในการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักประเภทของวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะวัสดุพลาสติกซึ่งมีแยกย่อยหลายประเภท ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักใช้งานสิ่งของต่าง ๆ…

SUSTAINABILITY - Jun, 9 2020

มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของทุกองค์กร

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มากขึ้น พวกเขาไม่เพียงมองหาสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญไปถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนของผู้ผลิต รวมถึงปลายทางการจัดการสินค้าหลังใช้งานด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาและคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ประกาศใช้ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน – Circular Economy หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ‘มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) เลขที่ 2 – 2562 แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร’ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำ BCG Economy Model มาใช้ เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนายั่งยืน จากกลไกสำคัญที่ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (B – Bio Economy) ที่เป็นการนำทรัพยากรภาคการเกษตรมาต่อยอดด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (C – Circular Economy) ที่เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (G – Green Economy) ซึ่งมุ่งลดการสร้างมลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน…

NEWS - Jun, 9 2020

Patom Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกจากใจเกษตรกร สู่ใจผู้บริโภค

จากโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จ.นครปฐม ที่เริ่มต้นเฟสแรกด้วยการส่งต่อผลิตภัณฑ์เกษตรถึงผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ ที่ ร้าน Patom Organic Living คาเฟ่เรือนกระจกใจกลางสุขุมวิทเป็นเวลาหลายปี มาวันนี้ กลุ่มเกษตรกรชาวสามพรานพร้อมเปิดบ้านของพวกเขาเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่เกษตรแห่งความยั่งยืน ที่ Patom Organic Farm อ.สามพราน จ.นครปฐม จากสวนสามพราน สู่ฟาร์มออร์แกนิกของทุกคน Patom Organic Farm หนึ่งในโซนของ “สวนสามพราน” ที่เราคุ้นเคยชื่อกันมานาน จากความตั้งใจของทายาทรุ่นที่ 3 ที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ด้วยการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสินค้าออร์แกนิก จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นทั้งฐานการเรียนรู้วิถีออร์แกนิก และเป็นคาเฟ่เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ ความรักจาก Patom Organic Farm ไม่เพียงแต่ส่งมอบการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสดใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งความรักกลับคืนให้แก่โลกของเราด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าร่วมกับทุกกระบวนการในโซนร้านอาหารอันประกอบด้วย ห้องอาหารอินจัน ให้บริการอาหารไทยที่อยู่คู่กับสวนสามพรานมากกว่า 50 ปี, ห้องอาหารริมน้ำ ให้บริการอาหารไทย และอาหารยุโรปสไตล์ Tapas และ Patom…

NEWS - Jun, 9 2020

เอสซีจี ชวนผู้ประกอบการยุคดิจิทัลเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ในงาน “SCG Chemicals Digest 2020”

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงานสัมมนา SCG Chemicals Digest ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ ทันยุค Digital” เพื่อเปิดมุมมองให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกเห็นโอกาสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขันในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วและมี impact สูงมาก โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในสายการเงินการธนาคาร คุณอรพงศ์ เทียนเงิน Chief Executive Officer บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นวิทยากร คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ได้ให้นิยามของ Disruption ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สภาพการเป็นอยู่ ณ ปัจจุบันไม่สามารถคงอยู่ต่อไปได้ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Digital Disruption จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจต่าง ๆ แทบจะทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการอยู่รอดต้องเปลี่ยนกระบวนการคิด ควรต้องมองว่าตัวเองเป็น Tech Company คือ เอาเทคโนโลยีมานำธุรกิจ และให้ตัวสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านั้นแทน สำหรับเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี…

NEWS - Apr, 16 2020

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบ 2 นวัตกรรมกลุ่ม Mobile Isolation Unit เพื่อช่วยปกป้องแพทย์และพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบ 2 นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ ช่วยปกป้องบุคลากรการแพทย์จากความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประกอบด้วย นวัตกรรมห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เหมาะสำหรับการใช้ในห้องฉุกเฉิน (ห้องไอซียูโควิด หรือ Ward PUI) และนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ สำหรับการตรวจเชื้อที่ปลอดภัยสำหรับทีมแพทย์และผู้ป่วย โดยมีจุดเด่นที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ใกล้เคียงกับโครงสร้างถาวร พร้อมเสริมความมั่นใจด้วยระบบกรองเชื้อโรคที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มใช้แล้วแห่งแรกที่โรงพยาบาลราชวิถี ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีได้พัฒนานวัตกรรมกลุ่ม Mobile Isolation Unit หรืออุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของแพทย์มากที่สุด โดยเชื่อมั่นว่านวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยง และเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ทีมแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ การทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจะถูกดูดหรือเป่าผ่านเครื่องปรับความดันเเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่กรองมีความสะอาด ปลอดภัยทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนี้ ยังออกแบบโครงสร้างทุกชิ้นให้แข็งแรง มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลักเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งรื้อถอนได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก ถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกสำหรับโรงพยาบาล เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องพวกเรา โดยวันนี้มูลนิธิเอสซีจี และเอสซีจี ได้นำมามอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีเป็นแห่งแรก” สำหรับนวัตกรรมกลุ่ม…

INTERVIEW - Mar, 24 2020

ความร่วมมือยกระดับวงการโทรคมนาคมไทยพร้อมรับ 5G

ในวันนี้เทคโนโลยี 5G ขยับเข้าใกล้คนไทยขึ้นอีกระดับหลังจากการประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง 5G นี้เองที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลให้กับประเทศไทยทั้งในภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม 5G คือวิวัฒนาการของการสื่อสารแบบไร้สาย ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือที่ไล่เรียงมาตั้งแต่ 1G – ยุคเสียงแอนะล็อก 2G – เสียงดิจิทัลและข้อความ SMS 3G – อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ 4G – อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ 5G ที่ล้ำหน้าด้วย 3 คุณสมบัติ ได้แก่ ความเร็วที่สูงขึ้นในระดับกิกกะบิตต่อวินาที ความไวในการตอบสนองที่มากขึ้นกว่าเดิม 30-50 เท่า ซึ่งสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดผ่านทางไกล (Remote Surgery) เป็นต้น และอันดับสุดท้ายคือ IoT หรือการรองรับจำนวนการเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 ล้านจุดต่อหนึ่งสถานีฐาน จากเดิมเพียง 10,000-100,000 จุด ในภาคธุรกิจความรวดเร็วและแม่นยำที่เกิดจากนวัตกรรม…

INTERVIEW - Mar, 24 2020

Digital Transformation โลกยุคใหม่ ที่เทคโนโลยีคือวิถีชีวิต

หากลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากเรื่องใกล้ตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หน้าจอสมาร์ทโฟนจากที่เคยเป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารที่เข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อบันเทิงต่าง ๆ ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวันที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และประหยัดค่าใช้จ่าย พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปตามการปรับตัวนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ต้องเดินหน้าตามเทคโนโลยีที่เติบโตในแต่ละอุตสาหกรรม จนเรียกได้ว่าทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่างก็เป็นกลไกที่เอื้อให้ต่างฝ่ายต่างเกิดการปรับตัวในโลกยุคที่เทคโนโลยีรุดหน้าและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว All Around Plastics ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอรพงศ์ เทียนเงิน Chief Executive Officer บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ถึงความสำคัญของดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ การก้าวให้ทันเกมของดิจิทัลกลายมาเป็นหัวเรื่องใหญ่ในการพัฒนาและเดินหน้าในระดับโลก รู้จักกับ Disruption และ Digital Transformation “Disruption ในนิยามของผมคือ อะไรก็ตามที่ทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถคงอยู่ได้ ที่เห็นได้ชัดก็มีทั้งอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนทิศทางไปเป็นสื่อออนไลน์ การคมนาคมกับบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือการค้าผ่านทางหน้าร้านดิจิทัล ซึ่งในธุรกิจทั้งหลาย เมื่อมองลึกลงไป สิ่งที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็คือเทคโนโลยี เป็นที่มาของ Digital Transformation” เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากดิจิทัล อย่างแรกที่เห็นภาพได้ชัดเจนคือ…

Magazine

2/2020

การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความร่วมมือเพื่อโลกยั่งยืน

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เรารวบรวมตัวอย่างการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาฝากเป็นไอเดียเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดได้ พบกับโครงการ PPP Plastics ความร่วมมือแก้ปัญหาขยะพลาสติกระดับประเทศกับการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนนำร่องในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าของโครงการรีไซเคิลแกลลอนน้ำยาล้างไตเป็นกระถางต้นไม้เอสซีจีที่ร่วมกับเครือ BDMS และการนำถุงบรรจุนมโรงเรียนมารีไซเคิลเป็นเก้าอี้ในโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่ช่วยให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกที่จะมาเจาะลึกเรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งในแง่มุมการใช้งานและในแง่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกันกับเราได้เลย

1/2020

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

All Around Plastics ฉบับนี้เราจะชวนคุณผู้อ่านมาพูดคุยถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption ให้กับทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก และการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจเทคโนโลยี 5G ที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทยและเป็นโจทย์สำคัญที่ทั้ง Value Chain ของการสื่อสารเข้ามาร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานสายเคเบิลให้มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานให้มากยิ่งขึ้น ทำความรู้จักเทคโนโลยีเซนเซอร์และ IOT สำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรอย่าง Agcura (แอคคูร่า) และเทคโนโลยีจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ที่มาเป็นผู้ช่วยสำคัญของธนาคารขยะ เป็นต้น

ภายในเล่มยังมีเรื่องราวน่าสนใจรออยู่อีกมากมาย เพราะโอกาสใหม่ๆ ย่อมมากับการเปิดรับเพื่อเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่เสมอ มาเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ความเป็นดิจิทัลอยู่ในทุกมิติของชีวิตไปด้วยกัน

4/2019

นวัตกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืนของโลก

พบกับเทรนด์นวัตกรรมพลาสติกที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนของโลก เริ่มต้นกันที่ K 2019 งานแสดงนวัตกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทั้งเอสซีจีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกต่างนำเสนอนวัตกรรมพลาสติกที่คิดค้นวิจัยและสร้างสรรค์ขี้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมอัปเดตเทรนด์การออกแบบอุตสาหกรรมที่ต้องตอบโจทย์ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานผ่านบทสัมภาษณ์คุณคริส เลฟเทอรี่ นักออกแบบชื่อดัง

เปิดมุมมองการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจกับ Starboard แบรนด์ผู้ผลิตวินด์เซิร์ฟและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำระดับโลก ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับวัสดุรีไซเคิลจากขยะทะเลเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าได้อย่างตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการพัฒนา “ทุ่นกักขยะลอยน้ำและหุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0” นวัตกรรมจากความร่วมมือของเอสซีจีกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะในแหล่งน้ำและลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ท้องทะเลไทย ปิดท้ายด้วยโครงการดี ๆ อย่าง “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่เอสซีจีร่วมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยองเพื่อการแก้ปัญหาขยะที่อย่างยั่งยืน

3/2019

พลังแห่งความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ ฉบับนี้จึงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกใบนี้ในแง่มุมต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยประเด็นที่น่าสนใจจากงานสัมมนา SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” ต่อด้วยเรื่องราวความร่วมมือของเอสซีจีและเบทาโกร พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ด้วยความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของเม็ดพลาสติกจึงทำให้สามารถลดการใช้วัตถุดิบและผลิตฟิล์มที่บางลงได้ โดยยังคงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ได้ดีเช่นเดิม เป็นการตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงความร่วมมือของเอสซีจีและพันธมิตรในการก่อตั้ง SPRINT Accelerator Thailand เพื่อช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างนิเวศของสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech ในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และยังมี “บางซื่อโมเดล” เรื่องราวความร่วมมือของคนในเอสซีจีเองที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้