Close
|

ค้นหา

7ประเภทพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิล

July 6, 2023

7 ประเภทของพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิลที่ทุกคนควรรู้

พลาสติกเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน หลายครั้งที่เราใช้งานเสร็จแล้วทิ้งไปโดยอาจจะไม่รู้หรือลืมไปว่า พลาสติกใช้แล้วเหล่านี้จัดว่าเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสังเกตได้จากตัวเลขและสัญลักษณ์รีไซเคิลที่มักพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพราะฉะนั้น เราจึงอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักพลาสติกให้มากขึ้น และช่วยกันแยกให้ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปรีไซเคิล และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลกเรา เริ่มง่าย ๆ ด้วยการทำเรียนรู้ประเภทของพลาสติกกันก่อน จากการแบ่งตามคุณสมบัติพลาสติกทางความร้อน พลาสติกโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ พลาสติกประเภทเทอร์มอเซต (THERMOSETTING PLASTIC) คุณสมบัติ: เมื่อได้รับความร้อนไม่สามารถอ่อนตัว หรือนำมาหลอมใหม่ได้ ทนต่ออุณหภูมิสูง และสารเคมีมากกว่า THERMOPLASTIC ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: เมลามีน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สารเคลือบผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ เป็นต้น นับว่าเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก แต่บางชนิดได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถรีไซเคิลได้ พลาสติกประเภทเทอร์มอพลาสติก (THERMOPLASTIC) คุณสมบัติ: เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้หลายครั้ง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: ถุงพลาสติก กล่องบรรจุอาหาร แกลลอนใส่นม ท่อน้ำ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสติกรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 7…
[elementor-template id="3478"]