Close
|

ค้นหา

March 24, 2020

ความร่วมมือยกระดับวงการโทรคมนาคมไทยพร้อมรับ 5G

ในวันนี้เทคโนโลยี 5G ขยับเข้าใกล้คนไทยขึ้นอีกระดับหลังจากการประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง 5G นี้เองที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลให้กับประเทศไทยทั้งในภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม 5G คือวิวัฒนาการของการสื่อสารแบบไร้สาย ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือที่ไล่เรียงมาตั้งแต่ 1G – ยุคเสียงแอนะล็อก 2G – เสียงดิจิทัลและข้อความ SMS 3G – อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ 4G – อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ 5G ที่ล้ำหน้าด้วย 3 คุณสมบัติ ได้แก่ ความเร็วที่สูงขึ้นในระดับกิกกะบิตต่อวินาที ความไวในการตอบสนองที่มากขึ้นกว่าเดิม 30-50 เท่า ซึ่งสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดผ่านทางไกล (Remote Surgery) เป็นต้น และอันดับสุดท้ายคือ IoT หรือการรองรับจำนวนการเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 ล้านจุดต่อหนึ่งสถานีฐาน จากเดิมเพียง 10,000-100,000 จุด ในภาคธุรกิจความรวดเร็วและแม่นยำที่เกิดจากนวัตกรรม…
[elementor-template id="3478"]