Close
|

ค้นหา

November 19, 2020

Chivit-D by SCG (ชีวิตดี บาย เอสซีจี) ตื่นเช้ามาด้วยรอยยิ้มกับชีวิตดีที่รออยู่

เพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญของความสุขในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ร้าน Chivit-D by SCG ไลฟ์สไตล์ช็อปและคอมมูนิตี้สำหรับผู้สูงวัยที่มีทั้งสินค้า บริการ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพ ด้วยแนวคิดของร้านที่ต่อยอดมาจากการความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของเอสซีจี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ SCG Eldercare Solution บริการและนวัตกรรมที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงวัยภายในบ้านหรือที่พักอาศัย ทั้งยังสอดคล้องกับเทรนด์ของสังคมประเทศไทยปัจจุบันซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ชีวิตวัยเกษียณหรือเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพชีวิตที่คิดมาให้ สินค้าและบริการที่ Chivit-D by SCG นำเสนอ ผ่านการคัดสรรมาจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคจากประสบการณ์จริงของลูกค้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน มาตั้งเป็นโจทย์ในการค้นหาผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ไขปัญหา ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า “รู้ดีเรื่องสุขภาพ และรู้ใจรุ่นใหญ่วัยอิสระ” ทั้งสินค้าและบริการจัดสรรเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ครอบคลุมกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน สินค้าเพื่อสุขภาพ พร้อมกิจกรรมที่รู้ใจ ภายในพื้นที่ 500 ตารางเมตร ร้าน Chivit-D by SCG ได้นำเสนอสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่ขนมและอาหารเพื่อสุขภาพ…
[elementor-template id="3478"]