Close
|

ค้นหา

เครื่องหมายกล่องอาหารพลาสติกเข้าไมโครเวฟ

August 30, 2023

สัญลักษณ์แบบไหนเข้าไมโครเวฟได้? กล่องพลาสติกใส่อาหาร PP 5 ใช้ได้ปลอดภัยจริงหรือไม่!?

พลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟได้ทุกอันหรือไม่ เรามาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ชนิดวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม ไปจนถึงสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยไปพร้อมกัน  กล่องพลาสติกใส่อาหารทำมาจากอะไร? กล่องอาหารพลาสติกมักทำมาจากพลาสติกประเภท PP #5 (Polypropylene) มีทั้งสีขุ่นและสีทึบต่าง ๆ เช่น ขาว แดง เป็นต้น เพราะด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยจุดเด่นของพลาสติกประเภท PP มีดังนี้ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน พลาสติก PP เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานกับอาหาร เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น บิสฟีนอล เอ Bisphenol A (BPA) ซึ่งจะเข้าไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย จึงถูกเรียกว่า สารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptors) ทนความร้อน PP เป็นวัสดุพลาสติกที่ทนต่อความร้อนได้ดี สามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 100°C โดยที่กล่องบรรจุภัณฑ์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการละลาย ดังนั้นเมื่อนำไปใช้ในการบรรจุอาหารร้อน ๆ พลาสติกประเภท PP จึงเป็นตัวเลือกที่ดีนั่นเอง ทนทานต่อสารเคมี พลาสติก PP ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่มีในอาหาร เช่น น้ำมัน แอลกอฮอล์…
7ประเภทพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิล

July 6, 2023

7 ประเภทของพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิลที่ทุกคนควรรู้

พลาสติกเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน หลายครั้งที่เราใช้งานเสร็จแล้วทิ้งไปโดยอาจจะไม่รู้หรือลืมไปว่า พลาสติกใช้แล้วเหล่านี้จัดว่าเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสังเกตได้จากตัวเลขและสัญลักษณ์รีไซเคิลที่มักพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพราะฉะนั้น เราจึงอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักพลาสติกให้มากขึ้น และช่วยกันแยกให้ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปรีไซเคิล และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลกเรา เริ่มง่าย ๆ ด้วยการทำเรียนรู้ประเภทของพลาสติกกันก่อน จากการแบ่งตามคุณสมบัติพลาสติกทางความร้อน พลาสติกโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ พลาสติกประเภทเทอร์มอเซต (THERMOSETTING PLASTIC) คุณสมบัติ: เมื่อได้รับความร้อนไม่สามารถอ่อนตัว หรือนำมาหลอมใหม่ได้ ทนต่ออุณหภูมิสูง และสารเคมีมากกว่า THERMOPLASTIC ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: เมลามีน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สารเคลือบผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ เป็นต้น นับว่าเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก แต่บางชนิดได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถรีไซเคิลได้ พลาสติกประเภทเทอร์มอพลาสติก (THERMOPLASTIC) คุณสมบัติ: เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้หลายครั้ง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: ถุงพลาสติก กล่องบรรจุอาหาร แกลลอนใส่นม ท่อน้ำ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสติกรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 7…
[elementor-template id="3478"]