Close
|

ค้นหา

May 7, 2018

พลังแห่งความร่วมมือ แก้ปัญหาการอุดตันของระบบลำเลียงวัตถุดิบการผลิตปูนด้วย PE Sheet

คงจะเคยได้ยินกันว่า การทำธุรกิจเพียงลำพังอาจจะทำได้รวดเร็ว แต่หากมีการจับมือทำงานร่วมกันย่อมส่งเสริมผลประโยชน์ให้ธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืนมากกว่า เหมือนดั่ง “พลาสติก” กับ “เหล็ก” ที่ใครจะรู้วันหนึ่งสามารถนำมาใช้คู่กันอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการความร่วมมือตลอดทั้ง Value Chain  เริ่มต้นจากปัญหาการอุดตันในฮอปเปอร์ที่ใช้ลำเลียงวัตถุดิบของโรงปูนแก่งคอย หรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ของเอสซีจี เมื่อทีมของเอสซีจี เคมิคอลส์ รับรู้ถึงปัญหานี้ จึงนำเอาความเชี่ยวชาญด้านวัสดุพอลิเมอร์มาช่วยหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว โดยครั้งนี้เอสซีจี เคมิคอลส์จับมือกับบริษัท แอร์โรคลาส  ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีเครื่องจักรและความชำนาญในการผลิตแผ่น PE sheet โดยใช้เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษจากเอสซีจี เคมิคอลส์ จนเกิดเป็นโซลูชั่นใหม่ให้กับโรงปูนแก่งคอยโดยทำหน้าที่เป็นคนหาโซลูชั่น ตั้งแต่การหาวัสดุที่จะมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว หาผู้ผลิต และนำไปติดตั้งที่โรงงานลูกค้า และนี่คือเรื่องราวของพลังแห่งความร่วมมือ จุดเริ่มต้นการร่วมมือ คุณเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด กล่าวถึงการทำงานร่วมมือกันครั้งนี้ว่า เกิดจากการพูดคุยที่มีเคมีตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นความสนุกในการคุยเรื่องธุรกิจ ไอเดีย หรือนวัตกรรม รวมไปถึงปรัชญาของบริษัทที่ตรงกันคือ…
[elementor-template id="3478"]