Close
|

ค้นหา

November 20, 2020

Patom Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกจากใจเกษตรกร สู่ใจผู้บริโภค

จากโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จ.นครปฐม ที่เริ่มต้นเฟสแรกด้วยการส่งต่อผลิตภัณฑ์เกษตรถึงผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ ที่ ร้าน Patom Organic Living คาเฟ่เรือนกระจกใจกลางสุขุมวิทเป็นเวลาหลายปี มาวันนี้ กลุ่มเกษตรกรชาวสามพรานพร้อมเปิดบ้านของพวกเขาเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่เกษตรแห่งความยั่งยืน ที่ Patom Organic Farm อ.สามพราน จ.นครปฐม จากสวนสามพราน สู่ฟาร์มออร์แกนิกของทุกคน Patom Organic Farm หนึ่งในโซนของ “สวนสามพราน” ที่เราคุ้นเคยชื่อกันมานาน จากความตั้งใจของทายาทรุ่นที่ 3 ที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ด้วยการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสินค้าออร์แกนิก จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นทั้งฐานการเรียนรู้วิถีออร์แกนิก และเป็นคาเฟ่เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ ความรักจาก Patom Organic Farm ไม่เพียงแต่ส่งมอบการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสดใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งความรักกลับคืนให้แก่โลกของเราด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าร่วมกับทุกกระบวนการในโซนร้านอาหารอันประกอบด้วย ห้องอาหารอินจัน ให้บริการอาหารไทยที่อยู่คู่กับสวนสามพรานมากกว่า 50 ปี, ห้องอาหารริมน้ำ ให้บริการอาหารไทย และอาหารยุโรปสไตล์ Tapas และ Patom…
[elementor-template id="3478"]