Close
|

ค้นหา

September 8, 2020

ใช้ชีวิตยุค New Normal อย่างมั่นใจกับนวัตกรรมจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563 ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม้ในประเทศไทยจะมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคบ้างแล้ว ห้างร้านที่เคยปิดทำการนานนับเดือนเริ่มกลับมาให้บริการ ผู้คนเริ่มออกมาพบปะ ทำกิจกรรมกันในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น แต่เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ต้องระมัดระวัง ดูแลความสะอาดและคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันและปรับตัวให้เข้ากับวิถีปฏิบัติใหม่ ๆ กันอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้าน สำหรับสถานที่ต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบต่าง ๆ ที่คิดค้นหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน All Around Plastics พาคุณผู้อ่านมารู้จักกับนวัตกรรมส่วนหนึ่งที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกันนำความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านวัสดุและการออกแบบมาพัฒนาอุปกรณ์เพื่อป้องกันเชื้อในชีวิตประจำวันของคนไทยในยุค New Normal อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้แก่แพทย์และผู้ป่วยไปพร้อมกัน ปกป้องอย่างมั่นใจด้วยฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูป เมื่อผู้คนกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านอีกครั้ง ฉากกั้นกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่พบเห็นได้แทบทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงเรียน รถขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร ไปจนถึงแผงลอยริมถนน เพื่อทำหน้าที่จัดสรรพื้นที่อันจำกัดในภาวะที่เราต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสบายใจ ช่วยกั้นป้องกันเชื้อ และละอองฝอยระหว่างการพูดคุยหรือติดต่องาน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อระหว่างกัน ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูปและฉากกั้นอะคริลิกชนิดออกแบบพิเศษ ผลิตจากแผ่นอะคริลิก Shinkolite (ชินโคไลท์) เกรดพรีเมียมที่มีความแข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการเช็ดล้างทำความสะอาด…
[elementor-template id="3478"]