Close
|

ค้นหา

November 19, 2020

‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

ทุกวันนี้ผู้คนต่างตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราเริ่มสังเกตเห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน โรงเรียน และที่ทำงาน เพื่อให้การนำวัสดุต่าง ๆ ที่ยังมีคุณค่ากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่นั้นเกิดขึ้นได้จริง แต่การลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนอย่างเดียวไม่อาจสร้างแรงผลักดันในสังคมได้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมแนวคิดการนำพลาสติกกับมาใช้ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรในนาม PPP Plastics ร่วมกับ โครงการ “วน” (Won Project) ตั้งจุดวางถังที่มีชื่อว่า “ถังวนถุง” เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรีและระยอง บรรดาถุงพลาสติกสะอาดที่เข้าสู่โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถวนกลับมาใช้งานผลิตเป็นถุงพลาสติกใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ทำให้การใช้งานพลาสติกเป็นไปอย่างครบวงจร ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการยินดีรับพลาสติกประเภทฟิล์มทั้ง HDPE และ LDPE หรือสังเกตง่าย ๆ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ดึงยืดได้นั่นเอง …
[elementor-template id="3478"]