Close
|

ค้นหา

September 30, 2017

P838C เม็ดพลาสติกสำหรับงานเคลือบ Laminate ถุงกระสอบพิมพ์ เพื่อคุณภาพสินค้าและการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

ถุงกระสอบ (Small Woven Sack) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ด้วยความแข็งแรง ทนทานเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น อีกทั้งยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้   แต่ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดใจผู้บริโภค ปัจจุบัน สีสันและหน้าตาของบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ผลิตถุงกระสอบจึงพัฒนาถุงกระสอบให้สวยงามยิ่งขึ้น กระสอบพิมพ์หรือกระสอบ Laminate จึงได้รับความนิยมจากตลาดที่เน้นความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ อาทิ กระสอบอาหารสัตว์ กระสอบข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร            สำหรับคุณภาพและความสวยงามของกระสอบพิมพ์หรือกระสอบ Laminate ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานพิมพ์เท่านั้น แต่รวมถึงคุณภาพของการเคลือบหรือการ Laminate ด้วย ดังนั้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงพัฒนาเม็ดพลาสติก Polypropylene Copolymer เกรด P838C สำหรับงานเคลือบ (Extrusion Coating) และ งาน Lamination (Extrusion Lamination) ที่ใช้ในกลุ่ม Polypropylene (PP) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์งานเคลือบของผู้ผลิตกระสอบทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและต้นทุนการผลิต …
[elementor-template id="3478"]