Close
|

ค้นหา

November 19, 2020

‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

ทุกวันนี้ผู้คนต่างตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราเริ่มสังเกตเห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน โรงเรียน และที่ทำงาน เพื่อให้การนำวัสดุต่าง ๆ ที่ยังมีคุณค่ากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่นั้นเกิดขึ้นได้จริง แต่การลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนอย่างเดียวไม่อาจสร้างแรงผลักดันในสังคมได้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมแนวคิดการนำพลาสติกกับมาใช้ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรในนาม PPP Plastics ร่วมกับ โครงการ “วน” (Won Project) ตั้งจุดวางถังที่มีชื่อว่า “ถังวนถุง” เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรีและระยอง บรรดาถุงพลาสติกสะอาดที่เข้าสู่โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถวนกลับมาใช้งานผลิตเป็นถุงพลาสติกใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ทำให้การใช้งานพลาสติกเป็นไปอย่างครบวงจร ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการยินดีรับพลาสติกประเภทฟิล์มทั้ง HDPE และ LDPE หรือสังเกตง่าย ๆ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ดึงยืดได้นั่นเอง …

April 9, 2019

เอสซีจี ร่วมกับ กปภ. นำร่องยกระดับมาตรฐานท่อประปาขนาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรมพลาสติก PE112

เอสซีจี ร่วมกับ กปภ. นำร่องยกระดับมาตรฐานท่อประปาขนาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรมพลาสติก PE112 จากเอสซีจี รายแรกของโลก โดยส่งน้ำลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุยเป็นครั้งแรกในไทย ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกระดับมาตรฐานการส่งน้ำประปาผ่านท่อขนาดใหญ่ลอดใต้ทะเลจาก อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราชไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยได้นำ นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE112 จากเอสซีจี รายแรกของโลกมาใช้ในการผลิตท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเล ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษ คือ ทนแรงดันสูงขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับเม็ดพลาสติก PE100 ที่ใช้ทั่วไปในตลาด จึงมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ โครงการ “ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคของชาวสมุย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า…

September 30, 2017

EL-Lene™ HDPE เกรด H568JA นวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม

“Sustainable, Bio-Degradable, Natural, And Eco-Friendly”   นี่คือใจความสำคัญจากบทความ Packaging Trends to Watch 2017 ซึ่งสรุปให้เห็น “Sustainability Trends” ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในปีนี้ ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในทุกอุตสาหกรรม อย่างในธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเช่นกัน ผู้ผลิตเครื่องดื่มพยายามทุกวิธีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรแม้แต่ฝาน้ำอัดลมพลาสติกที่แม้เป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคปลายทางเป็นอย่างยิ่ง            หากดูจากกราฟ  Market Trend: Cap Weight Evaluation จะเห็นวิวัฒนาการของฝาน้ำอัดลมได้อย่างชัดเจนว่ามีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จากฝาสองชิ้นเหลือเพียงชิ้นเดียว ความสูงของฝาลดลง รวมถึงน้ำหนักที่เบาลงเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของผู้ผลิตเครื่องดื่มและผู้ผลิตฝาน้ำอัดลม (ผู้แปรรูป) ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจึงพยายามออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตโดยที่ยังคงคุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลายทาง            เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ เอสซีจี เคมิคอลส์…
[elementor-template id="3478"]