Close
|

ค้นหา

November 19, 2020

SC Asset กับความใส่ใจทุกมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ทุกคน และมีความสำคัญในทุกมิติของการใช้ชีวิต ตั้งแต่การเป็นพื้นที่ในการทำกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ วันของการอยู่อาศัย เช่นเดียวกันกับ SC Asset กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงคุณภาพของชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกบ้านเป็นสำคัญ All Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอนันต์ เจนเลื่อย ผู้จัดการโครงการพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ กลุ่ม 3 A บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในบรรยากาศสงบร่มรื่นที่แฝงไปด้วยความหรูหราของโครงการหมู่บ้านบางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 ถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้ตรงใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน “SC Asset เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อบ้านหรือโครงการของ SC Asset สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบวงจรภายในพื้นที่อยู่อาศัย” “ยกตัวอย่างโครงการหมู่บ้านบางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 ที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้ มีคอนเซ็ปต์แบบนอร์ดิก (Nordic)…
[elementor-template id="3478"]