Close
|

ค้นหา

April 19, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมพลาสติก

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง เฉพาะมูลค่าการส่งออกในปี 2559 ก็มากถึง 127,599 ล้านบาท เพราะอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นมีผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกจำนวนมาก เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแต่งกาย บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน ของเล่น เครื่องกีฬา วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ แต่ในด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้วยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้งานมากเท่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้คลุกคลีอยู่กับการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์วัสดุต่าง ๆ จะมาเล่าให้เราฟังว่าพรมแดนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของโลกอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นจะพัฒนาไปเป็นอะไรได้อีกบ้าง หากได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence ที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า AI ซึ่งเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้ภายในเวลาอันสั้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้วงการอื่น ๆ มาแล้วนักต่อนัก …
[elementor-template id="3478"]