Close
|

ค้นหา

November 13, 2018

SCG™ HDPE TR117WC พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วนำแสง

SCG™ HDPE TR117WC พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วนำแสง ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างทีโอทีและธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โลกปัจจุบัน การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากทั้งในระดับธุรกิจและในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม มีภาระกิจสำคัญในการดูแล พัฒนาให้การสื่อสารดำเนินการได้ตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในส่วนที่สำคัญคือ การพัฒนาสายส่งสัญญานซึ่งยังมีจุดที่พัฒนาต่อยอดได้อีกหลายประการ จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเรื่องวัสดุพลาสติก อันนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาวัสดุพลาสติกหุ้มสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เอสซีจี และทีโอทีมีความต้องการตรงกันคือต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน จากความคิดที่เห็นตรงกันในด้านการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับประชาชน จึงเกิดเป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจาก 2 ฝ่าย โดยตัวแทนทางเอสซีจี เล่าให้ฟังว่า บมจ.ทีโอที เป็นองค์กรที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้ของสายเคเบิลเพื่อลดปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไทย เราจึงอยากใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุของเอสซีจี มาช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์เดียวกัน ทางด้านคุณนฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล ผู้จัดการส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ สถาบันนวัตกรรมทีโอที ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที…
[elementor-template id="3478"]