Close
|

ค้นหา

December 3, 2018

การแก้ไขปัญหาขุยปาก Die สำหรับลูกค้ากลุ่มสายไฟ

ในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟ ตำหนิเพียงเล็กน้อยอย่าง ขุยบนเปลือกหุ้มสายไฟ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหุ้มเปลือกสายไฟ หากไม่ทำการปรับปรุงจะมีโอกาสสะสมพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งในแง่กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุทั้งเรื่องต้นทุนและการทำงานหากไม่รีบทำการแก้ไข เพราะเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุดเสียก่อน ทางธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกจึงริเริ่มให้ความช่วยเหลือกับผู้ผลิตในแบบรายต่อราย โดยร่วมวิเคราะห์และนำเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า Q: ขุยบนผิวสายไฟคืออะไร และสร้างปัญหาอย่างไรให้กับตัวสายไฟและผู้ผลิต A: ขุยบนผิวสายไฟ คือเศษวัตถุดิบในเม็ดพลาสติกที่หลอมละลายได้ยากเกาะตัวกันเป็นก้อนบนผิวสายไฟ ซึ่งขุยเหล่านี้มักจะเกิดจากการเสียดสีบริเวณทางออกของเครื่อง Extruder สำหรับหุ้มเปลือกสายไฟ หากเป็นขุยเล็กๆ สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติ และสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างผลิตได้ด้วยการขัดแต่งผิว แต่ก็จะเป็นการเพิ่มขั้นตอนการทำงานหลังการผลิตอีกขั้น ซึ่งเสียทั้งเวลาและแรงงานโดยใช่เหตุ แต่หากเครื่องจักรเดินเครื่องต่อเนื่องยาวนาน ตัวขุยก็จะสะสมเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่เครื่องจักรทำงาน หลุดติดไปกับผิวสายไฟซึ่งยากแก่การขัดแต่งผิว ทำให้สินค้าทั้งล็อตนั้นจะนับเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ชิ้นส่วนของขุยปาก Die ที่สะสมและหลุดติดกับผิวสายไฟ ทำให้เกิดของเสียในการผลิต Q: ปัญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง A: สาเหตุหลัก ๆ…
[elementor-template id="3478"]