Close
|

ค้นหา

October 5, 2019

SPRINT Accelerator Thailand สร้างระบบนิเวศ จุดกระแสสตาร์ทอัพ Deep Tech ครั้งแรกในไทย

ในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม หลายคนอาจมองเห็นภาพของกลุ่มสตาร์ทอัพที่นำเสนอโซลูชั่นใหม่ ๆ อย่างการใช้ดิจิทัลมาจัดข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) และสร้างซอฟต์แวร์เจ๋ง ๆ ที่จัดการทุกอย่างได้ภายในพริบตาอย่างที่เราคุ้นเคยกัน แต่เมื่อมองในภาพที่กว้างขึ้นกว่าเพียงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ในระดับอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่มีความซับซ้อน ก็ต้องการไอเดียใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน เอสซีจีเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มุ่งมั่นสนับสนุนระบบนิเวศ (ecosystem) ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน เพื่อค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการหาโซลูชั่นใหม่ ๆ มานำเสนอลูกค้าได้อย่างรอบด้านที่สุด นอกจากการส่งเสริมด้าน R&D ภายในองค์กรมาอย่างต่อเนี่อง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพาร์ทเนอร์จากทั่วโลกแล้ว เอสซีจีได้ร่วมก่อตั้ง SPRINT Accelerator Thailand ขึ้นเพื่อเป็น ecosystem ที่ส่งเสริมและผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech ในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมสำหรับการทำธุรกิจ ช่วยเร่งการเติบโต ฝึกปรือฝีมือเพื่อลงสู่สนามจริงมาแล้วกว่า 3 รุ่น โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เงินทุนและ networking อย่างเต็มเปี่ยม               …
[elementor-template id="3478"]