Close
|

ค้นหา

August 2, 2018

P483JU เม็ดพลาสติกเพื่อการใช้งานพาเลทโดยเฉพาะ

หนึ่งในกระบวนการสำคัญของอุตสาหกรรมทุกประเภท นอกจากขั้นตอนการผลิตแล้ว ยังมีการขนส่ง (Logistic) และเก็บรักษา (Storage) “พาเลทพลาสติก” คืออุปกรณ์ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานทุกขั้นตอนเป็นไปได้ด้วยดี  แม้จะถูกมองเป็นเพียงอุปกรณ์ผู้ช่วย แต่คุณสมบัติของวัสดุพลาสติกซึ่งเป็นเนื้อของพาเลทยังเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา อันเนื่องมาจากวิธีการใช้งานที่ต้องพบกับหลายปัจจัยที่ทำให้พาเลทเสียหายก่อนเวลาอันควร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือสภาวะอากาศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี จึงทำการวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติก P483JU ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานขึ้นรูปเป็นพาเลทโดยเฉพาะ จากเดิม การใช้งานพาเลทพลาสติกชนิด HDPE (High Density Polyethylene) แบบที่ใช้กันทั่วไปมักจะพบปัญหาใหญ่อยู่หลายประการ ได้แก่ การแอ่นโค้งของพาเลทหลังจากบรรทุกของน้ำหนักมาก ๆ ไว้เป็นเวลานาน รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นตามขอบมุมของพาเลท ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่ได้รับแรงกดหรือแรงกระแทกสูง และปัญหารอยแตกระหว่างรอยเชื่อมของพาเลท ซึ่งมักพบในพาเลทประเภทที่มีการเชื่อมประกบจากการฉีดชิ้นงานสองชิ้นแล้วนำมาเชื่อมประกบกันด้วยความร้อน ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสียหายต่อกระบวนการทำงานเท่านั้น ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าของลูกค้า เช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าซึ่งอาจฉีกขาดเมื่อไปเกี่ยวเข้ากับพาเลทส่วนที่แตกร้าว จากปัญหาดังกล่าว ทางเอสซีจี ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ตั้งต้นเป็นสิ่งสำคัญในการปรับคุณภาพชิ้นงานพาเลท จึงเกิดเป็นเม็ดพลาสติกเกรด P483JU ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกประเภท PP Copolymer ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานขึ้นรูปเป็นพาเลทโดยเฉพาะ โดยร่วมพัฒนากับทางบริษัท…
[elementor-template id="3478"]