Close
|

ค้นหา

March 30, 2017

หุ่นยนต์ตรวจสอบท่ออุตสาหกรรม ครั้งแรกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

เมื่อโลกเราเดินหน้ามาถึงยุค Industry 4.0  ผมในฐานะนักประดิษฐ์หุ่นยนต์มองเห็นภาพในอนาคตที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานให้กับมนุษย์ได้  มีระบบ Automatic ควบคู่ไปกับ Robotic นั่นหมายถึง เราจะมีผู้ช่วยที่ชาญฉลาด  สามารถสั่งการให้ทำงานได้อย่างละเอียด แม่นยำ รับงานที่มีความเสี่ยงสูงได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เรามีเวลาเหลือที่จะไปทำเรื่องอื่น ๆ ได้มากขึ้น   ที่ ๆ ผมทำงานอยู่  คือ “บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์” เรานำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงานเป็นเวลานานแล้ว แต่ความพีคอยู่ที่ เราเริ่มคิดที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานของเราเองครับ   โดยมีผมกับเพื่อนอีกหลายคนร่วมกันคิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร            ผมยอมรับว่า ตอนแรก ๆ  ผมสงสัยว่าทำไมไม่นำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศมาใช้เลย จะได้ไม่เสียเวลาพัฒนากันเอง แต่พอเริ่มทำหุ่นยนต์เองมาได้ซักพัก  ก็เริ่มเข้าใจว่า นี่เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาก เพราะการซื้อเทคโนโลยีมาใช้งานเลยอาจดูเหมือนง่าย แต่มันทำให้เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปตลอด ถ้าเราเลือกที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้น้อยที่สุด แล้วหันมา สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยตัวเอง สิ่งนี้จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและประเทศชาติได้มากกว่า…
[elementor-template id="3478"]