Close
|

ค้นหา

June 28, 2019

“ขับดี” นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความประมาทแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถนำมาซึ่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก โดยหนึ่งในสาเหตุหลักคือภาวะหลับในของผู้ขับรถ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ โดยนำมาใช้กับรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน และเพื่อนร่วมท้องถนน หวังดี “ที่เอสซีจี เรามีนโยบายด้านความปลอดภัยและนำมาใช้อย่างเคร่งครัด โดยเรื่องการขับขี่ปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอสซีจีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เป้าหมายของของเราคือ อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ดังนั้นนอกจากการใช้กฎความปลอดภัยและรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญแล้ว เราได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อมาช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยโฟกัสที่ผู้ขับรถ” คุณโสภณ อารยะสถาพร Plant Reliability & Innovation Technology Center Manager บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าให้ฟังถึงที่มาของแอปพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งเกิดจากการระดมสมองร่วมกันของทีมงานวิศวกรผู้ทำงานเกี่ยวกับระบบ Artificial Intelligence หรือ AI…
[elementor-template id="3478"]