Close
|

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

Published on March 30, 2020

All Around Plastics ฉบับนี้เราจะชวนคุณผู้อ่านมาพูดคุยถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption ให้กับทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก และการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจเทคโนโลยี 5G ที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทยและเป็นโจทย์สำคัญที่ทั้ง Value Chain ของการสื่อสารเข้ามาร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานสายเคเบิลให้มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานให้มากยิ่งขึ้น ทำความรู้จักเทคโนโลยีเซนเซอร์และ IOT สำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรอย่าง Agcura (แอคคูร่า) และเทคโนโลยีจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ที่มาเป็นผู้ช่วยสำคัญของธนาคารขยะ เป็นต้น

ภายในเล่มยังมีเรื่องราวน่าสนใจรออยู่อีกมากมาย เพราะโอกาสใหม่ๆ ย่อมมากับการเปิดรับเพื่อเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่เสมอ มาเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ความเป็นดิจิทัลอยู่ในทุกมิติของชีวิตไปด้วยกัน

[elementor-template id="3478"]