Close
|

พลังแห่งความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

Published on October 16, 2019

จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ ฉบับนี้จึงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกใบนี้ในแง่มุมต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยประเด็นที่น่าสนใจจากงานสัมมนา SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” ต่อด้วยเรื่องราวความร่วมมือของเอสซีจีและเบทาโกร พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ด้วยความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของเม็ดพลาสติกจึงทำให้สามารถลดการใช้วัตถุดิบและผลิตฟิล์มที่บางลงได้ โดยยังคงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ได้ดีเช่นเดิม เป็นการตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงความร่วมมือของเอสซีจีและพันธมิตรในการก่อตั้ง SPRINT Accelerator Thailand เพื่อช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างนิเวศของสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech ในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และยังมี “บางซื่อโมเดล” เรื่องราวความร่วมมือของคนในเอสซีจีเองที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้

[elementor-template id="3478"]