Close
|

ถอดสมการข้อมูลเป็นคำตอบธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

Published on July 19, 2019

สำรวจโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้า เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง ในเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธหรือต้านทาน เราจะทำอย่างไรให้เครื่องมือสุดฉลาดล้ำนี้มาช่วยทำให้งานของเราเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในฉบับนี้เรามีตัวอย่างนวัตกรรมดิจิทัลของเอสซีจี เช่น แอปพลิเคชัน "ขับดี" ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถของพนักงานขับรถขนส่ง และบทสัมภาษณ์การนำดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงานของเอสซีจี

[elementor-template id="3478"]