Close
|

ค้นหา

January 15, 2019

การติดตั้งแผ่น Shinkolite ต้องคำนึงถึง “7S”

การติดตั้งแผ่นหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง Shinkolite สำหรับส่วนต่อเติมในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงรถ กันสาด ศาลาในสวน หลังคาคลุมทางเดิน มีหลัก 7S ที่ทั้งช่างและเจ้าของบ้านเองควรรู้เพื่อประสิทธิภาพและความสวยงามของผลงาน   Space:   พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่เปิดอย่างน้อย 2 ด้าน และห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ Save Cost:  ต้องปรับพื้นที่หน้างานให้ใกล้เคียงกับการใช้แผ่นเพื่อลดการเสียเศษแผ่นที่จะส่งผลต่อราคา เช่น กันสาดยื่น 1 เมตร 1.5 เมตร 2 เมตร 2.5 เมตร เป็นต้น ซึ่งเป็นระยะที่ลงตัวพอดีแผ่น Structure:  โครงสร้างต้องเตรียมระยะที่ถูกต้อง ระยะแป 50 เซนติเมตร ระยะจันทันห้ามเกิน 1.392 เมตร จันทันเชื่อมเสมอแป กรณีหลังคายื่นเกิน 6 เมตร ต้องทำโครงเป็นขั้นบันได …
[elementor-template id="3478"]