Close
|

ค้นหา

the first plastic bag

July 7, 2023

พลาสติกทำมาจากอะไร แล้วเกิดมาทำไมกันนะ!?

จริง ๆ แล้วพลาสติก คือวัสดุสังเคราะห์ที่มาทดแทนการใช้วัสดุธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากการนำน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการกลั่น ก่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) ด้วยการนำสารประกอบมาทำปฏิกิริยาให้ต่อกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่สายยาว ก็จะได้วัสดุพลาสติก โดยพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีการใช้สารเติมแต่ง (Polymer additive) และสารปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะตอบโจทย์ตามผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการ ประวัติศาสตร์มุนษยชาติและพลาสติก ในรอบกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของคนทั้งโลกที่นอกเหนือไปจากภารกิจเหยียบดวงจันทร์ของยานอะพอลโล 11 การคิดค้นวัคซีนโรคโปลิโอ การค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน และอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังรวมไปถึง “พลาสติก” ด้วย สิ่งประดิษฐ์ด้านวัสดุศาสตร์สุดมหัศจรรย์นี้ได้เข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์ทางธุรกิจ พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงปี 1960 แต่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับถูกเหมารวมว่าเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาขยะสิ่งแวดล้อม และสถานะความเป็นผู้ร้ายที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตยังคงถูกผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่อง ‘พลาสติก’ สุดยอดวัสดุที่เกิดจากความตั้งใจดี ลูกบิลเลียด ที่ผลิตจากเซลลูลอยด์ พลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลก จอห์น เวสลีย์ ไฮเอตต์ (John Wesley Hyatt) พยายามค้นหาวัสดุทดแทนงาช้างเพื่อมาทำลูกบิลเลียด ซึ่งในขณะนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จนเป็นสาเหตุให้ช้างป่าในแถบแอฟริกาลามไปจนถึงเอเชียถูกไล่ล่าเพื่อเอางาจนเกือบสูญพันธุ์ บริษัทผู้ผลิตลูกบิลเลียดในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศให้รางวัล 10,000…
7ประเภทพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิล

July 6, 2023

7 ประเภทของพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิลที่ทุกคนควรรู้

พลาสติกเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน หลายครั้งที่เราใช้งานเสร็จแล้วทิ้งไปโดยอาจจะไม่รู้หรือลืมไปว่า พลาสติกใช้แล้วเหล่านี้จัดว่าเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสังเกตได้จากตัวเลขและสัญลักษณ์รีไซเคิลที่มักพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพราะฉะนั้น เราจึงอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักพลาสติกให้มากขึ้น และช่วยกันแยกให้ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปรีไซเคิล และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลกเรา เริ่มง่าย ๆ ด้วยการทำเรียนรู้ประเภทของพลาสติกกันก่อน จากการแบ่งตามคุณสมบัติพลาสติกทางความร้อน พลาสติกโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ พลาสติกประเภทเทอร์มอเซต (THERMOSETTING PLASTIC) คุณสมบัติ: เมื่อได้รับความร้อนไม่สามารถอ่อนตัว หรือนำมาหลอมใหม่ได้ ทนต่ออุณหภูมิสูง และสารเคมีมากกว่า THERMOPLASTIC ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: เมลามีน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สารเคลือบผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ เป็นต้น นับว่าเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก แต่บางชนิดได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถรีไซเคิลได้ พลาสติกประเภทเทอร์มอพลาสติก (THERMOPLASTIC) คุณสมบัติ: เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้หลายครั้ง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์: ถุงพลาสติก กล่องบรรจุอาหาร แกลลอนใส่นม ท่อน้ำ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสติกรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 7…

June 24, 2019

ภาชนะเมลามีน เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

Technical FAQ: ภาชนะจานเมลามีน เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย จานชามเมลามีน ทำมาจากอะไร? ภาชนะจานชามเมลามีนทำมาจาก เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Melamine Formaldehyde) ในกลุ่มเทอร์มอเซต (Thermoset Plastic) ถูกนำมาผลิตเป็นจาน ชาม หรือภาชนะใส่อาหารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะนอกจากความสวยงามของลวดลายที่หลากหลายแล้ว ความคงทนก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร้านค้า ครัวเรือน ต่างเลือกใช้ภาชนะเมลามีนกันอย่างแพร่หลาย จากความนิยมใช้ภาชนะเมลามีนนี้เอง ทำให้มีภาชนะเลียนแบบที่ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเมลามีนวางจำหน่ายตามท้องตลาดมากมาย ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร โดยเมื่อนำไปใช้งานแล้วสารเคมีจากภาชนะจะมีโอกาสปนเปื้อนลงสู่อาหารจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บริโภคจึงควรทราบถึงข้อสังเกตในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว คุณสมบัติของเมลามีนและมาตรฐานความปลอดภัย คุณอุมา บริบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวัสดุสัมผัสอาหาร รองผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “ในปี  2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำการสำรวจภาชนะที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด แล้วนำมาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR) พบว่ามีทั้งผลิตภัณฑ์เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Melamine Formaldehyde) หรือเรียกว่าเมลามีน 100%…
[elementor-template id="3478"]