Close
|

ค้นหา

November 16, 2021

SCG Green Choice ฉลากสินค้าเพื่อโลก ที่มาพร้อมคุณภาพครบครัน

สิ่งแวดล้อม คือหัวเรื่องสำคัญที่ทุกคนทั่วโลกกำลังตระหนักถึง และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่สร้างสรรค์กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปยาวนาน โดยยังไม่ละทิ้งการเป็นตัวเลือกที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน สำหรับผลิตภัณฑ์จากเอสซีจีเอง หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับฉลาก “SCG Eco Value” กันดี ว่าเป็นฉลากการันตีสินค้ารักษ์โลก โดยเรียกได้ว่าเอสซีจีเป็นองค์กรไทยรายแรกที่มีการกำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021 และในปี 2563 เอสซีจีได้มีการปรับโฉมฉลากใหม่ ในชื่อ “SCG Green Choice” ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นจาก SCG Eco Value โดยคำว่า Green แสดงถึงการสร้างโลกสีเขียวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และ Choice คือ ‘ทางเลือก’ สำหรับผู้บริโภคที่สามารถเลือกได้เพื่อโลกและเพื่อตัวเอง SCG Green Choice ฉลากช่วยเลือก เลือกอย่างฉลาด เพื่อความยั่งยืน ฉลากสีเขียวอย่าง “SCG Green Choice” พัฒนาขึ้นเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของเอสซีจี ที่ถูกออกแบบและผลิตภายใต้แนวความคิดที่สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของเอสซีจี 3…

July 23, 2021

รู้จัก (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพลาสติกใช้แล้ว แปลเปลี่ยนเป็นขยะประมาณ 12% ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดย 0.5 ตันถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ และอีก 1.5 ตันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวรอกำจัด นอกจากพลาสติกที่ถูกทิ้งเข้าไปในระบบแล้ว ขยะพลาสติกในทะเลของประเทศไทยยังจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ซึ่งที่มาของพลาสติกเหล่านี้ก็มาจากขยะที่ถูกทิ้งตามท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และบางส่วนก็ลำเลียงต่อไปยังทะเลในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายการจัดการกับพลาสติกใช้แล้วระดับประเทศที่เป็นเหมือนกับคู่มือเพื่อการจัดการอย่างถูกต้องและเป็นระบบเดียวกัน ตั้งแต่ต้นน้ำผู้ผลิต การใช้งานของผู้บริโภค ไปจนปลายน้ำอย่างการกำจัด (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561–2573 จึงเกิดขึ้น เพื่อสิ่งแวดล้อมของคนไทยทุกคน และพลาสติกแต่ละชิ้นจะถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวงรอบของชีวิต สถานการณ์พลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย ปัญหาการจัดการพลาสติกหลังการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 หัวเรื่องใหญ่ ข้อแรกคือปัญหาจากการออกแบบและการผลิต ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ข้อที่สองคือปัญหาจากการบริโภค การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเกินความจำเป็น และพลาสติกที่ปนเปื้อนอาหารจึงยากต่อการนำกลับมารีไซเคิล และข้อสุดท้ายที่สำคัญคือปัญหาจากการจัดการพลาสติกใช้แล้วหลังการบริโภค ซึ่งคนไทยยังขาดความตระหนักในการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างเป็นระบบ…

April 21, 2021

มอก. 2921-2562 มาตรฐานภาชนะเมลามีน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ชีวิตประจำวันของทุกคนย่อมหนีไม่พ้นเรื่องอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารอย่างจาน ชาม หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำจากเมลามีนก็เป็นหนึ่งในประเภทของภาชนะที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ด้วยจุดเด่นในเรื่องความทนทาน การล้างทำความสะอาดทำได้ง่าย ลวดลายสีสันหลากหลาย และราคาที่จับต้องได้ จานชามเมลามีนจึงถูกเลือกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งกับร้านอาหาร และภายในครัวเรือน เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ออกข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ มอก. 2921 – 2562 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านความปลอดภัยของการใช้งานภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนที่สัมผัสอาหาร ในโอกาสนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะมาเล่าถึงภาพรวมของมาตรฐานใหม่นี้ และความเปลี่ยนแปลงในวงการภาชนะเมลามีนที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานเพื่อส่งต่อความปลอดภัยไปถึงผู้บริโภค จากมาตรฐานทั่วไป สู่ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จากการสำรวจภาชนะเมลามีนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มากกว่า 30% ของภาชนะเมลามีนสำหรับบรรจุอาหารมีสารอันตรายหลุดออกมาปนเปื้อนระหว่างการใช้งาน นั่นทำให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องกำหนด มอก. ตัวใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของการใช้งานภาชนะเมลามีนโดยเฉพาะ “มาตรฐานเก่า จากเดิม มอก. 524-2539 ซึ่งปัจจุบันปรับมาเป็น มอก. 655 เล่ม 4 -2561 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเรื่องคุณภาพเครื่องใช้เมลามีนทั้งหมด…

December 15, 2020

Qualy กับงานดีไซน์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

ในแวดวงการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Qualy เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าจากประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกด้วยการกวาดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Qualy นอกเหนือจากรูปลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อความสุข ความสะดวกสบาย และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังแนวคิดตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต  การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกที่สร้างคุณค่าทั้งกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม All Around Plastics มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy ถึงการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานดีไซน์เพื่อออกแบบพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Q: เทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างไรบ้าง   คุณธีรชัย : ยุคนี้เป็นเทรนด์ของการมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซื้อง่ายขายคล่อง ทั้งในเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำให้ผู้คนซื้อสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น พลาสติกเองก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้าก็มีเส้นใยพลาสติกอยู่ในนั้น จากภาพใหญ่จะมีอีกเทรนด์หนึ่งที่ซ้อนกันอยู่นั่นคือ เทรนด์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนขึ้นทุกวันทั่วโลก ทำให้หลายองค์กรเริ่มมองเห็นและตระหนักว่าโลกของเรากำลังก้าวสู่สภาพที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต Qualy เองในฐานะผู้ผลิตจึงต้องมองหาวิธีการที่สามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ และเราก็มองเห็นองค์ความรู้ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการบริโภคไปพร้อมกับการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด จากเดิมที่เรายังใช้ระบบเศรษฐกิจและการบริโภคแบบเส้นตรง (Linear Economy) ใช้แล้วทิ้ง…

December 15, 2020

เทรนด์ของวงการพลาสติกเพื่อการขับเคลื่อนโลกอย่างยั่งยืน

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นหลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกมาประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจ นั่นก็เพราะผู้บริโภคทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องปัญหาการจัดการขยะบนบกและในทะเล ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่เพียงแต่องค์กรเอกชนเท่านั้น ภาครัฐในหลายประเทศก็ยังประกาศเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนด้วยการประกาศข้อกำหนดหรือกฎหมายเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย สหราชอาณาจักร – ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก หนึ่งในตัวอย่างของการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเห็นภาพชัดเจน คือการที่สหราชอาณาจักรประกาศภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จะนำเข้าหรือผลิตใช้งานในสหราชอาณาจักร จะต้องประกอบด้วยวัสดุพลาสติกรีไซเคิลในปริมาณไม่น้อยกว่า 30% หากฝ่าฝืนจะต้องเสียภาษีค่าปรับจำนวน 200 ปอนด์ต่อตัน วัตถุประสงค์สำคัญของการออกข้อบังคับนี้ก็เพื่อที่จะสร้าง ecosystem ของธุรกิจที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการสร้างความต้องการจากฝั่งผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตพลาสติกจำเป็นจะต้องปรับตัวตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการจัดการขยะพลาสติก เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางสหราชอาณาจักรเองได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อร่างข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปี 2017 จนเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2019 และพร้อมเริ่มบังคับใช้จริงในเดือนเมษายนปี 2022 สหภาพยุโรป – วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตขวด ทางด้านสหภาพยุโรปก็มีการดำเนินการเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรภายในภูมิภาค เริ่มจากการสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะพลาสติกขึ้นเพื่อพาประชาคมไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มต้นจากการแบนพลาสติกที่ใช้งานครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single-Use Plastics เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันที่ไม่จำเป็น ซึ่งได้แก่ ช้อนส้อม มีด จาน…

November 24, 2020

กฎหมายภาษีอากร หน้าที่ทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ

การเสียภาษีอากรถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอันรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วย ซึ่งหากจะพูดถึงภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในแง่มุมกฎหมายแล้ว เชื่อได้เลยว่า คนส่วนใหญ่ต้องรู้สึกว่ามันยาก และซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งก็อยากบอกว่าเป็นเรื่องยากจริง ๆ ที่จะทำความเข้าใจในทุกเรื่องอย่างทะลุปรุโปร่งภายในระยะเวลาและพื้นที่ที่จำกัด ดังนั้น ในบทความนี้ เราจึงขอให้ความรู้ในแนวคิดและความแตกต่างของภาษีอากรพื้นฐานหลัก ๆ และทำความเข้าใจกฎหมายภาษีอากรมีอะไรบ้าง? โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำง่าย ๆ ว่า เมื่อธุรกิจมีเงินได้ ก็ต้องเสียภาษี ภาษีประเภทนี้จึงเป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมีกำหนดสิบสองเดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น คิดจากกำไรสุทธิของกิจการ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอัตราร้อยละ 20) แต่ในบางกรณีเพื่อความเป็นธรรม กฎหมายก็กำหนดจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย หรือเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย หรือการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ขึ้นอยู่กับกิจการหรือเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีอัตราที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น อัตราภาษีของผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ก็จะมีอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นต้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า…

November 24, 2020

สหรัฐ-จีนจุดชนวนสงครามการค้า สั่นสะเทือนทั้งโลก

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในระดับที่หลายประเทศเริ่มแสดงความวิตกถึงผลกระทบที่จะตามมาในช่วงสิ้นปีนี้ และในปี 2562 โดยสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในปฏิกิริยาของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ทรุดตัวหลายระลอก และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าที่เริ่มอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลดออลาร์ของสหรัฐ รวมถึงเงินบาท ชนวนปะทุของสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสอง ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 25% รวมทั้งสิ้น 1,102 รายการ มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม จนกระตุ้นให้จีนต้องดำเนินมาตรการตอบโต้ทันที ด้วยการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ ในอัตราเดียวกัน เป็นมูลค่าเท่ากันและมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกับสหรัฐ จากนั้น ในวันที่ 23 สิงหาคม มาตรการตอบโต้จีนระลอกที่สอง ก็เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยสหรัฐสั่งขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ในอัตรา 25% เป็นมูลค่าอีก 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยครั้งล่าสุด สินค้าเป้าหมายมีทั้งสิ้น 279 รายการ ในจำนวนนั้น รวมถึงสิ้นค้าเซมิคอนดักเตอร์ พลาสติก เคมีภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ มาตรวัดความเร็ว และอุปกรณ์สร้างรางรถไฟ …

November 24, 2020

กฎหมายกับการประกอบธุรกิจออนไลน์… เรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ควรละเลย

การใช้ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการปัจจุบัน ไม่ว่ารายเล็ก หรือรายใหญ่ล้วนให้ความสนใจ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอย ไม่ต้องเสียเวลาขับรถหาที่จอดหรือไปคอยเข้าคิวเป็นเวลานาน ๆ แต่รู้หรือไม่ว่าการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ดูเหมือนว่าใคร ๆ ก็สามารถลุกขึ้นทำได้ ทว่าถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายนั้น ผู้ประกอบการต้องมีความรู้และศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือทำ โอกาสนี้ เราจึงขอนำเสนอฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโลกออนไลน์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้ปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 เป็นกฎหมายฉบับแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการออนไลน์ไม่ว่าจะเปิดเว็บไซต์เป็นร้านค้า หรือผ่านทาง Facebook, Instagram ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันการหลอกลวง หรือถูกโกง โดยผู้ประกอบการต้องนำเลขทะเบียนที่ได้จากการจดนั้น ไปแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน ขั้นตอนในการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียม สามารถค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรง นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นลักษณะของการ “ตลาดแบบตรง” ตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนดำเนินธุรกิจ มิฉะนั้นต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…

November 24, 2020

มองเศรษฐกิจปีใหม่ 2019

สำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2019 น่าจะยังคงอึมครึม หลังจากสำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม นักการเงิน และนักเศรษฐศาสตร์ในหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่ยังคงแสดงความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลให้ภาคการเงินมีความตึงเครียดจากเงื่อนไขการค้าและการลงทุน ยังไม่นับกรณีล่าสุด กับข่าวทีทั่วโลกตกใจเมื่อ มีการจับผู้บริหารของหัวเหว่ยในแคนาดาที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นการจุดไฟสงครามระหว่างโลกตะวันออก และตะวันตกให้ลุกโชนขึ้นไม่ยาก การสำรวจของสถานักข่าวรอยเตอร์ในครั้งนี้จัดทำขึ้น 2 ครั้ง คือต้นปี 2018 โดยนักธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถามยังคงมองเศรษฐกิจโลกไปในทิศทาง ที่สดใส แต่เมื่อถึงปลายปี กว่า 500 คนที่ร่วมตอบแบบสอบถามในจำนวนนี้กว่าครึ่ง ที่เคยมองว่าเศรษฐกิจปี 2018 จนถึง 2019 น่าจะสดใส กลับเปลี่ยนใจ และบอกว่า สถานการณ์น่าจะอยู่ในสภาวะน่ากังวลยาวไปจนถึงปี 2019 “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกวันนี้ คือเรายังเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของโลกยังคงเติบโตช้า หรือเข้าสู่สภาวะชะงักงัน แรงกดดัน และความตึงเครียดเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต และมีการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด” เจเน็ต เฮนรี่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ธนาคาร HSBC กล่าว เขายังบอกอีกว่า “ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้น ดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กับสหรัฐอเมริกา …

November 20, 2020

มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนของทุกองค์กร

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มากขึ้น พวกเขาไม่เพียงมองหาสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญไปถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนของผู้ผลิต รวมถึงปลายทางการจัดการสินค้าหลังใช้งานด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาและคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ประกาศใช้ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน – Circular Economy หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ‘มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) เลขที่ 2 – 2562 แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร’ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำ BCG Economy Model มาใช้ เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนายั่งยืน จากกลไกสำคัญที่ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (B – Bio Economy) ที่เป็นการนำทรัพยากรภาคการเกษตรมาต่อยอดด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (C – Circular Economy) ที่เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (G – Green Economy) ซึ่งมุ่งลดการสร้างมลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน…
[elementor-template id="3478"]