Close
|
> SUSTAINABILITY > ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

Publish On 19, Nov 2020 | ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

ทุกวันนี้ผู้คนต่างตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราเริ่มสังเกตเห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน โรงเรียน และที่ทำงาน เพื่อให้การนำวัสดุต่าง ๆ ที่ยังมีคุณค่ากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่นั้นเกิดขึ้นได้จริง แต่การลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนอย่างเดียวไม่อาจสร้างแรงผลักดันในสังคมได้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมแนวคิดการนำพลาสติกกับมาใช้ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรในนาม PPP Plastics ร่วมกับ โครงการ “วน” (Won Project) ตั้งจุดวางถังที่มีชื่อว่า “ถังวนถุง” เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรีและระยอง
 


 

บรรดาถุงพลาสติกสะอาดที่เข้าสู่โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถวนกลับมาใช้งานผลิตเป็นถุงพลาสติกใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ทำให้การใช้งานพลาสติกเป็นไปอย่างครบวงจร ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการยินดีรับพลาสติกประเภทฟิล์มทั้ง HDPE และ LDPE หรือสังเกตง่าย ๆ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ดึงยืดได้นั่นเอง
 


 

ทางโครงการยกตัวอย่างฟิล์ม 12 ชนิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ถุงชอปปิง ถุงหูหิ้วพลาสติก ห่อผ้าอ้อม ฟิล์มพลาสติกหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มแพ็กเครื่องดื่มบรรจุกล่อง ฟิล์มกันกระแทก ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงขนมปัง ถุงซิปล็อกซองยา ถุงน้ำตาลทราย ถุงน้ำแข็ง ถุงใส่ผักผลไม้ ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้หลายคนที่ไม่เคยรับทราบว่าพลาสติกประเภทฟิล์มยืดเหล่านี้ก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้เช่นกัน โดยก่อนจะนำมาหย่อนลงใน “ถังวนถุง” อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าขยะพลาสติกเหล่านี้ต้องแห้ง สะอาด และต้องตัดหรือแกะส่วนที่เป็นกระดาษหรือสติกเกอร์ออกก่อน เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


 

นอกจากเราทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมลดขยะที่จะหลุดรอดออกไปสู่ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลและแหล่งน้ำต่าง ๆ รวมถึงลดขยะที่จะถูกนำไปฝังกลบ และช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลแล้ว บรรดาถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกสะอาดที่เรานำมาหย่อนที่ “ถังวนถุง” จะมีมูลค่ากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งโครงการมือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics จะนำไปมอบให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปอีกด้วย
 


 

ปัจจุบันมีจุดตั้ง “ถังวนถุง” ทั้งหมดกว่า 300 จุด ทั้งในห้างสรรพสินค้าในเครือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เทสโก้โลตัส บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ปั๊มน้ำมันบางจาก สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ และจะเพิ่มเป็น 500 จุดภายในปี 2563 นี้ แล้วจึงขยายผลต่อเนื่องไปสู่จังหวัดข้างเคียงและจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้การแยกขยะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันของคนไทย ที่จะช่วยให้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหมุนวนต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 


 

ติดตามข้อมูลอัปเดตของโครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ และตามหาจุดรับพลาสติกใกล้บ้านคุณได้ที่ Facebook Page “มือวิเศษ”

 

 

เอสซีจีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง PPP Plastics หรือ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2570 ด้วยแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เชิญชวนให้การทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุดอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดการหลังใช้งาน

 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]