Close
|
> SUSTAINABILITY > Green Certificate การรับรองมาตรฐานสำหรับคนหัวใจสีเขียว

Green Certificate การรับรองมาตรฐานสำหรับคนหัวใจสีเขียว

Publish On 05, May 2023 | Green Certificate การรับรองมาตรฐานสำหรับคนหัวใจสีเขียว

เพราะความรักโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแส แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยอัตโนมัติไปแล้ว

 

จากพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักข้าวของที่ตัวเองใช้เพื่อให้ทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เป็นตัวจุดประกายให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องคิดค้นและเดินทางค้นหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รักโลกของผู้ใช้งาน พร้อมกันกับเป็นตัวเร่งให้สังคมตระหนักถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวมากยิ่งขึ้น

 

ฉลากมาตรฐานและการรับรองจึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างฟากฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาพบกัน แม้จะเป็นการรับรองที่วัสดุ อันเป็นต้นทางของการผลิตสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม และกระตุ้นทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ออกเดินบนเส้นทางสีเขียวไปพร้อมกัน เราจึงชวนคุณมาทำความรู้จักการรับรองสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับผลิตภัณฑ์น่าสนใจจาก SCGC ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วไปด้วยกัน

 

 

01 ฉลาก Circular Mark

โดย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastics

 

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์เป็นการรับรองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพสินค้า และเป็นการรับประกันการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างวงรอบการหมุนเวียนวัสดุ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : เม็ดพลาสติก HDPE จากเทคโนโลยี SMX™ เกรด SMX551BU ผลิตถังบรรจุสารเคมีที่ทนทาน, เกรด SX002J และ SX002JA ผลิตฝาขวดน้ำอัดลมที่เบาและบางลงได้, เกรด S111F ผลิตฟิล์มเพื่อบรรจุภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมที่แข็งแรงและเหนียวเป็นพิเศษ, เกรด S199F ผลิตฟิล์มในงานบรรจุภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคที่รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิม และเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) ผลิตโดยคู่ธุรกิจของ SCGC อย่าง บริษัททีมพลาส เคมีคอล จำกัด

 

 

02 SCG Green Choice

สำหรับรับรองสินค้า บริการ และโซลูชันที่มีคุณสมบัติความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป โดยมีกระบวนการรับรองและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีมาตรการควบคุมหรือเฝ้าระวังคุณสมบัติตามที่ขอรับรอง

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC :

  • ด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) อย่าง SCGC™ HDPE เกรด H1000PWI สำหรับเคลือบท่อ HDPE ชัั้นนอก ลดพลังงานที่ใช้ในระบบท่อขนส่งน้ำลงอย่างน้อย 10%
  • ด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) ได้แก่ SCGC™ LDPE D777C สำหรับงานเคลือบหรือลามิเนตความเร็วสูง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 14%
  • ด้านสุขอนามัยที่ดี (Well-being) อย่าง ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม สำหรับน้ำดื่มและระบายน้ำ

 

 

03 RecyClass

 

เป็นองค์กรในยุโรปที่รับรองความสามารถในการรีไซเคิลและการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุรีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมีการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พร้อมกับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทวีปยุโรปอย่างสม่ำเสมอ

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : สารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ (Barrier Coating Technology) หนึ่งในนวัตกรรมภายใต้ Recyclable Packaging Solution จาก SCGC GREEN POLYMER™ สามารถทดแทนการใช้วัสดุหลากหลายในชั้นฟิล์มของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้กับอาหารหรือของอุปโภคในครัวเรือน ให้เหลือเพียงวัสดุเพียงชนิดเดียวทั้งชิ้นงาน หรือที่เรียกกันว่าบรรจุภัณฑ์ Mono-material จึงสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนวัตกรรมนี้ได้ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลจาก RecyClass เป็นรายแรกในอาเซียน

 

 

04 EuCertPlast

 

สัญลักษณ์รับรองจากทวีปยุโรป ที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ทำให้ลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผลิตจากพลาสติกใช้แล้วซึ่งมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ซึ่ง SCGC ได้บุกตลาดโปรตุเกสและยุโรป โดย เข้าซื้อหุ้นกว่าร้อยละ 70 ของบริษัท ซีพลาสต์ (Sirplaste) ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลในประเทศโปรตุเกส ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

 

 

05 Global Recycle Standard (GRS)

 

อีกหนึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) เพื่อการติดตามและตรวจสอบปริมาณของวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานและการตรวจสอบแบบย้อนกลับของวัสดุรีไซเคิล

 

 

06 ISCC Plus โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

 

การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ด้วยระบบที่มีมาตรฐานระดับสูง ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เข้มงวด พร้อมกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : Advanced Recycling เทคโนโลยีที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือ Circular Feedstock เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Resin) จึงสามารถใช้เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้ นับเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยที่ ISCC ให้การรับรองมาตรฐานฯ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 

07 เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านการสลายตัวทางชีวภาพ โดยสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี

 

การรับรองผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุยั่งยืนภายใต้กลุ่ม TÜV Rheinland Group และเป็นแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสหภาพยุโรป ด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลก

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก SCGC : เม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio-Compostable Compound Resin) เกรด BIOC01FN ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ สูตรผสมสำเร็จเฉพาะ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษพร้อมนำไปขึ้นรูปฟิล์มสำหรับผลิตสินค้าจำพวกถุงย่อยสลายได้ โดยได้รับการรับรองว่าสามารถย่อยสลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรมได้จริง ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ 60°C โดยจะแปรสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารชีวมวล ภายใน 180 วัน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และหมุนเวียนกลับมาใช้เชิงนิเวศได้อย่างสมบูรณ์

[elementor-template id="3478"]