Close
|
> SUSTAINABILITY > นวัตกรรม และเทคโนโลยี แนวทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของผู้ผลิตเพี่อความยั่งยืน

นวัตกรรม และเทคโนโลยี แนวทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของผู้ผลิตเพี่อความยั่งยืน

Publish On 22, Mar 2022 | นวัตกรรม และเทคโนโลยี แนวทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของผู้ผลิตเพี่อความยั่งยืน

   หลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เป็นที่ประจักษ์ในสายตาและกิจวัตรของทุกคน ชัดเจนตั้งแต่อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น หรือฤดูกาลที่แปรปรวนตลอดทั้งปีทั่วทุกภูมิภาคของโลก นั่นทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และมีการปรับกิจวัตรประจำวันให้ถนอมโลกมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นจิตสำนึกร่วมของผู้คนทั่วทุกมุมโลกไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัว ไปจนถึงในระดับองค์กรที่ต่างมองหาโซลูชันที่เป็นมิตรกับโลกไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม

 

   ผู้ประกอบการในวงการพลาสติกเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ขึ้นรูป ไปจนถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า ต่างก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยทำให้โลกและชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC จึงได้นำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวเลือกให้ผู้ประกอบการในวงการได้เลือกสรรวัสดุที่ทั้งคุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

 

 

วัสดุต้นทาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

   การดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่ต้นทาง ซึ่งหนึ่งในวิธีการนั่นก็คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดคุณค่าสูงสุด หรือก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดพลาสติก เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงานลงได้ โดยยังคงความแข็งแรงของชิ้นงานได้เช่นเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังช่วยลดพลังงานในการผลิตและการขนส่งลดได้อีกด้วย เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศไปในตัว ยกตัวอย่างเช่น เม็ดพลาสติกจาก SMX™ Technology ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานได้หลากหลาย ตั้งแต่ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) ฟิล์มเพื่องานอุตสาหกรรม ไปจนถึงฝาขวดน้ำอัดลม หรือ เม็ดพลาสติก SCGC™ PP P1085J สำหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ตอบเทรนด์ยานยนต์น้ำหนักเบา เพื่อลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อน

 

   นอกจากนั้นแล้ว การเลือกใช้เม็ดพลาสติกเกรดที่ผ่านการการรับรอง SCG Green Choice ฉลากสินค้าเพื่อโลก ที่พิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021 เพื่อเป็นตัวช่วยเลือกได้อย่างดี เช่น SCGC™ PE Wax เกรด LP1040T สารเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นรูปพลาสติก ที่ช่วยลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปแบบ Injection ได้อย่างน้อย 10% และ SCGC™ HDPE เกรด H112PC เม็ดพลาสติก HDPE สีดำสำหรับท่อแรงดันสูง ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ได้อย่างน้อย 10% เป็นต้น

 

 

‘รีไซเคิล’ กระบวนการปลายทางที่ต้องเริ่มคิดตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

 

   นอกจากการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ปลายทางผ่านการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ก็เป็นเรื่องที่นวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยอย่างมาก ทั้งช่วยลดประมาณขยะ พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในเวลาเดียวกัน ผ่านนวัตกรรมภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการรีไซเคิลเป็นหนึ่งโซลูชัน เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างสรรค์พลาสติกเพื่อบรรจุภัณฑ์ Mono-Material ไปจนถึงการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว พลาสติกที่ผ่านการคัดแยกประเภทอย่างถูกต้องให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High-Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) ส่วนพลาสติกแบบที่รีไซเคิลต่อได้ยาก จะถูกนำไปผ่านกระบวนการ Advanced Recycling ให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้น (Recycled Feedstock) สำหรับโรงงานปิโตรเคมี เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ได้

 

 

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเลือกใช้พลังงาน

 

   การเลือกใช้พลังงานในระดับอุตสาหกรรม สามารถทำได้หลายวิธี มีตั้งแต่การเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเตาเผาให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงด้วยนวัตกรรมจาก emisspro® เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ หรือการหันมาใช้พลังงานสะอาดจาก SCGC Floating Solar Solutions หรือโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ นวัตกรรมที่เปลี่ยนพื้นที่ผิวน้ำที่ว่างเปล่า อย่างบ่อเก็บน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นพื้นที่ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังทำหน้าที่เหมือนร่มกำบังช่วยลดการระเหยของน้ำได้อีกด้วย นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เพื่อตอบโจทย์พลังงานสะอาด สามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับกลางจนถึงระดับใหญ่

 

 

เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือลดปัญหา เพิ่มความยั่งยืนระหว่างกระบวนการผลิต

 

   การนำเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง AI Supervisory for Energy Analytics หนึ่งในแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน เน้นการลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด โดยยังคงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตให้ดีที่สุด โดยเป็นการรวมชุดข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล ช่วยในการประเมินการตัดสินใจ และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการที่สามารถวางแผนการทำงานล่วงหน้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้นั้น จะทำให้สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และไม่สูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ นับว่าช่วยลดก๊าซเรือนกระจกรที่จะปลดปล่อยออกสู่โลกได้อีกทาง

 

 

สุดท้าย ต้องเริ่มต้นจากมือทุกคน

 

   ความสำเร็จของการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลที่วัดได้ด้วยจากตัวเลขผ่านกระบวนการทำงานแล้ว ยังเป็นเรื่องของหัวใจของทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกปักรักษาโลกใบนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปในสภาพดีได้อีกแสนนานผ่านความถนัดที่มีในแต่ละตัวบุคคล ร่วมกันกับ SCGC ในการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ไม่หยุดพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ต่อชีวิตโลกใบนี้ให้อยู่กับลูกหลานอย่างสมบูรณ์ไปอีกแสนนาน

[elementor-template id="3478"]