Close
|
> SUSTAINABILITY > นวัตกรรมเม็ดพลาสติกตอบเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์

นวัตกรรมเม็ดพลาสติกตอบเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์

Publish On 16, Nov 2021 | นวัตกรรมเม็ดพลาสติกตอบเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์

   โจทย์สำคัญที่แวดวงอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังมุ่งพัฒนาไปพร้อมกัน คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ไปจนถึงการพัฒนาชิ้นงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงประสิทธิภาพและคุณสมบัติเท่าเดิมหรือดีขึ้นได้ด้วย

 

   เช่นเดียวกันกับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมกันกับการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุสำหรับผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เป้าหมายหลักสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ คุณสมบัติสำคัญคือ ต้องมีน้ำหนักเบาโดยยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม เพื่อช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของรถยนต์ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนที่ลดลง จึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนได้ โดยยังคงความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารขณะใช้งาน

 

 

   เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงออกแบบและพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM PP P780J และ SCGTM PP P980J ที่แข็งแรงสูงและไหลตัวดี เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้ารถ กันชน หรือแผงหน้าปัดรถยนต์

 

 

คุณสมบัติพิเศษของเม็ดพลาสติก
ที่ออกแบบเฉพาะเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์


   คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกทั้งสองมีความแข็งแรงสูง เพื่อลดการใช้สารตัวเติมเสริมความแข็งแรง (Reinforcement Filler)  ทำให้น้ำหนักของชิ้นงานลดลง และลดการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยของผู้โดยสาร โดยในส่วนกระบวนการผลิตชิ้นงาน เม็ดพลาสติกสามารถไหลตัวได้ดี จึงสามารถฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ซับซ้อนและบางลงได้ ส่งผลให้ชิ้นงานมีน้ำหนักลดลง แต่ยังคงความแข็งแรงเอาไว้ได้

 

 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปได้ง่าย
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปต่ออีกระดับ


   เม็ดพลาสติก SCGTM PP P780J และ SCGTM PP P980J เมื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในงานคอมพาวนด์ จะช่วยให้ผู้ผลิตขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่าย สามารถลดน้ำหนักของชิ้นงานลงได้ และยังสามารถลดของเสียจากรอยการไหลบนพื้นผิวของชิ้นงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในแง่ของผู้ขับขี่รถยนต์เองก็ปลอดภัยจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และได้รับประโยชน์จากน้ำหนักของรถยนต์ที่เบาลง ทำให้ประหยัดน้ำมันในการขับขี่ ซึ่งก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

 

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของเม็ดพลาสติก SCGTM PP P780J และ SCGTM PP P980J สามารถติดต่อ ได้ที่ automotive@scg.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]