Close
|
> SUSTAINABILITY > ‘คุ้มค่า’ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

‘คุ้มค่า’ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

Publish On 17, Mar 2020 | ‘คุ้มค่า’ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

จากในฉบับก่อนหน้าที่เรานำเสนอเรื่องราวของ “ชุมชน LIKE (ไร้)ขยะ” ที่ทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ธนาคารขยะและเทศบาล ครั้งนี้จะขอเจาะลึกเรื่องราวของ แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ผู้ช่วยสำคัญของธนาคารขยะในการจัดระเบียบข้อมูลขยะอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย

 

 

 

 

คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ Circular Economy Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าถึงที่มาของแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ว่าเริ่มต้นจากความต้องการยกระดับจัดการขยะของประเทศไทยให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำความถนัดทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานจริง

 

“เรื่องของ Waste Management หรือการจัดการขยะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากที่จะทำให้ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะประเทศไทยมีสัดส่วนของขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ปะปนลงไปในหลุมฝังกลบขยะมากกว่า 70% ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีไม่ถึง 20% สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ขยะซึ่งก็คือทรัพยากรที่มีคุณค่าถูกปนเปื้อนด้วยขยะอินทรีย์จนไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ หากเรามีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางก็คือ มีความเข้าใจในการแยกขยะที่เหมาะสม ขยะหลายๆ ประเภทก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้

 

 

 

 

เมื่อได้รับโจทย์ให้พัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการขยะ ทีมงานของเอสซีจีจึงเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานจริงของการซื้อขายขยะ ได้พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาจากการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยกระดาษ ซึ่งพบความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดทั้งขณะบันทึก คำนวณ และการสืบค้นข้อมูล รวมถึงสอบถามความต้องการใช้งานเพื่อนำมาสร้างฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะและกลุ่มสมาชิก จนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ซึ่งมีจุดเด่น คือ ใช้งานง่ายและครบวงจรด้วย 5 ฟังก์ชันหลักสำหรับธนาคารขยะ ได้แก่

 

  1. การรับซื้อขยะ (Buy) ช่วยบันทึก จัดเก็บข้อมูลขยะและคำนวณยอดเงินจากการซื้อขาย
  2. การจัดการสมาชิก (Membership Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน
  3. การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการขาย คำนวณรายรับและกำไรที่ได้จากการขาย
  4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้าขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสมจากการรับซื้อสินค้า ทำให้วางแผนกลยุทธการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
  5. การจัดทำรายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel

 

 

 

 

ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ครบวงจร ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้การซื้อ-ขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น สามารถอัปเดตข้อมูลได้ทันที มีความแม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้จากทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย

 

 

 

 

คุณพัศเชษฐ์ วิทยานุลักษณ์ Circular Economy Business Specialist ตัวแทนของทีม ‘คุ้มค่า’ กล่าวถึงความคิดเห็นที่ได้รับจากทางสมาชิกผู้ใช้งานว่า ใช้ง่าย สามารถตรวจสอบยอด ตรวจสอบแต้มได้รวดเร็วทันทีจากมือถือ ไม่ต้องเสียเวลาในการโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปตรวจสอบเองที่ธนาคารขยะและรอการประมวลผลนานเหมือนอย่างเคย ซึ่งเป็นปัญหาที่คล้ายกันของธนาคารขยะที่ต้องเก็บข้อมูลหรือเอกสารจำนวนมหาศาล

 

“นอกจากนี้พอมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง กลุ่มคน Gen Y รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มให้ความสนใจการคัดแยกขยะมากขึ้น เริ่มมีความสนุกกับการใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นด้วย เราจึงสามารถขยายกลุ่มผู้ใช้งานจากเพียงแค่สมาชิกธนาคารขยะที่มีอยู่เดิม และบางครั้งพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อาจจะให้ลูกหลานช่วยเหลือเรื่องการใช้แอปพลิเคชันสำหรับจัดการขยะภายในบ้านและสร้างรายได้ เกิดผลพลอยได้ให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงทำได้ง่ายและเป็นเรื่องของทุกคน”

 

 

 

 

ที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” นำร่องใช้งานกับธนาคารขยะหลายแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ไปใช้งานจริง จากวิสัยทัศน์ของ ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายก อบต.บางบัวทอง ที่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะในชุมชน รณรงค์ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของขยะ และส่งเสริมการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม

 

“อบต. บางบัวทองเป็นชุมชนกึ่งสังคมเมืองขนาดใหญ่ วันนี้ขยะที่อบต. เก็บอยู่ประมาณ 50 ตันต่อวัน ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งที่เราตระหนักและวางเป็นนโยบายที่จะลดขยะของชุมชนลง ผ่านการอบรมสนับสนุนการคัดแยกขยะที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2557 ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของขยะแต่ละประเภท สอนแยกขยะเปียก ขยะแห้ง สอนการทำน้ำหมักอินทรีย์ แต่ด้วยความเป็นชุมชนกึ่งสังคมเมืองจะยังมีความยากในการสื่อสารจูงใจให้กลุ่มคนทำงานที่ไปเช้า-เย็นกลับสามารถแยกขยะในบ้านได้ผลเหมือนกับชุมชนต่างจังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว”

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนบวกกับเป้าหมายที่ต้องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีหลักประกัน และมีรายได้ โครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อการประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำขยะมาสร้างมูลค่าและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในชุมชน โดยมีแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

 

 

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธนาคารขยะเติบโตได้คือเรื่องความโปร่งใสในการทำงาน จากตัวเลขสมาชิกธนาคารขยะในปัจจุบันของ อบต.บางบัวทองกว่า 5,000 คน แอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ได้เข้ามาช่วยเรื่องความรวดเร็วในการทำงาน ลดปัญหาการคำนวณผิดพลาด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวเลขได้ทันทีผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต จากเดิมจะต้องเดินทางเข้ามาตรวจสอบเองที่ธนาคารขยะ ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษจดบันทึก เมื่อเกิดความโปร่งใสในการทำงาน การคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนจึงเกิดผลและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบที่ใช้งานง่ายนี้ยังช่วยให้ธนาคารขยะสามารถขยายจำนวนสมาชิกผู้ขายขยะได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย”

 

จากการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริงในกลุ่มครัวเรือน สานต่อเป็นโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนด้วยโครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อการศึกษา “วันนี้เรามารณรงค์เรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพราะอนาคตของลูกหลานเราอยู่ในมือพวกเรา เริ่มต้นจากตัวเราแล้วพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข้งขึ้น ขอบคุณเอสซีจีที่เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เราช่วยกันพัฒนา ทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน”

 

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการต่อยอด ส่งต่อจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมไปสู่ทุกคนในชุมชน โดยมีนวัตกรรมเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก เราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำทรัพยากรที่มีคุณค่าไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

 

สำหรับธนาคารขยะที่สนใจนำแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ไปใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

LINE @koomkah หรือ contact@koomkah.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]