Close
|
> SUSTAINABILITY > แตนบาติก วิสาหกิจชุมชนผู้เติบโตจากผ้าย้อมครามทะเล

แตนบาติก วิสาหกิจชุมชนผู้เติบโตจากผ้าย้อมครามทะเล

Publish On 13, Jul 2018 | แตนบาติก วิสาหกิจชุมชนผู้เติบโตจากผ้าย้อมครามทะเล

กระแสงานดีไซน์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง โดยเฉพาะฟากฝั่งงานแฟชั่นดีไซน์ หนีไม่พ้นงานออกแบบสไตล์พื้นถิ่น ดังจะเห็นได้จากข่าวที่แบรนด์ดังทั่วโลกหันมาจับจ้องงานพื้นถิ่นของประเทศไทยแล้วนำไปพัฒนาต่อจนส่งเสียงให้คนทั่วโลกกลับมาจับตามองไลฟ์สไตล์ของบ้านเรา นี่เองจึงเป็นกุศโลบายอันดีที่ทำให้เอกลักษณ์แบบพื้นถิ่นกลับมาเติมแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกครั้งหนึ่ง

 

 

วิสาหกิจชุมชนคือความหวังที่จะสร้างพลังของชุมชนให้กลับมาเติบโตและรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอีกครั้ง และที่จังหวัดระยองนี่เอง วิสาหกิจชุมชนแตนบาติกโดยคุณแตน ไพลิน โด่งดัง แม้จะตั้งต้นจากกลุ่มคนผู้รักการทำผ้าบาติก แต่ไม่หยุดยั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้คนรุ่นใหม่หันมาชื่นชมและภูมิใจในสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลพลอยได้คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่แบบร่วมสมัยให้กับจังหวัด โดยทั้งกระบวนการได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

 

 

เมื่อมองจากภาพรวมและปัญหาที่แตนบาติกมีและทางบริษัทฯ คิดว่าน่าจะช่วยได้คือคือการสร้างอัตลักษณ์และตัวตนของแบรนด์ ทางเอสซีจี จึงเสนอแนะการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างน้ำทะเลเข้ามาทดแทนการใช้น้ำเกลือในกระบวนการย้อมผ้าคราม และเพียงการบอกเล่าเรื่องกระบวนการผลิตอาจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ จึงเสริมในเรื่องการใช้ลวดลายหงส์เหิน ซึ่งเป็นลวดลายจากหน้าบันของโบสถ์วัดลุ่ม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ถือเป็นจุดกำเนิดของผ้าย้อมครามทะเล ของดีเฉพาะที่จังหวัดระยองเท่านั้น

 

 

พร้อมกันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเอสซีจียังเล็งเห็นถึงวิธีการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้างประสิทธิภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงและมั่นคง ด้วยการช่วยปูพื้นฐานด้านการดำเนินธุรกิจให้ตั้งแต่เริ่มต้น อย่างการทำบัญชี และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นความรู้ที่นำไปใช้งานและเกิดผลต่อธุรกิจได้จริง อย่างการจัดอบรมการสร้างแบรนด์ โดยการเรียนรู้ผ่านทางกรณีศึกษาการสร้างแบรนด์และปรับตัวจากแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียเพื่อการใช้งานจริงในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) เพื่อสร้างแบรนด์ของแตนบาติก ให้มีความชัดเจนทั้งในแง่งานออกแบบและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

 

 

ลำดับถัดมาที่เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจแตนบาติก คือการช่วยดำเนินการจดลิขสิทธิ์ เพื่อทำให้ผ้าย้อมครามทะเลเป็นสินค้าเฉพาะของแตนบาติกเท่านั้น อันจะต่อยอดเป็นวัฏจักรต่อไปถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าตั้งต้น อย่างกลุ่มเสื้อ และกลุ่มกระเป๋า เพื่อหนุนเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่องทั้งระบบ

 

 

ทางด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้า เอสซีจีมององค์รวมของตลาดทั้งการจำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางระบบอีคอมเมิร์ซ ด้านการจำหน่ายในท้องตลาด เอสซีจีจะเป็นผู้ช่วยคัดกรองงานออกร้านเพื่อเป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน และพัฒนาคอนเทนต์ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และด้วยศักยภาพของทาง แตนบาติกเอง ที่ตัวสินค้าสามารถพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่นได้หลากหลาย ทางเอสซีจี จึงเฟ้นหาดีไซเนอร์ เพื่อเข้ามาสร้างคอลเล็กชั่นให้กับแตนบาติก อันจะเป็นการสร้างตัวตนของแบรนด์ให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

 

 

จากการที่เอสซีจีได้เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่เอง จึงมีการแบ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมด 4 ระดับ อันได้แก่ new born, ready, growth และ successor ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสมและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางแตนบาติกเอง ก็จะเป็นหัวหอกสำคัญที่ก้าวสู่กลุ่ม successor ด้วยความพร้อมในด้านมาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการจัดการ และครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติต่อไป

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Batikbanchang

เฟสบุ๊กเพจ วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก ผ้ามัดย้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]