Close
|
> NEWS > P838C เม็ดพลาสติกสำหรับงานเคลือบ Laminate ถุงกระสอบพิมพ์ เพื่อคุณภาพสินค้าและการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

P838C เม็ดพลาสติกสำหรับงานเคลือบ Laminate ถุงกระสอบพิมพ์ เพื่อคุณภาพสินค้าและการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

Publish On 30, Sep 2017 | P838C เม็ดพลาสติกสำหรับงานเคลือบ Laminate ถุงกระสอบพิมพ์ เพื่อคุณภาพสินค้าและการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

   ถุงกระสอบ (Small Woven Sack) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ด้วยความแข็งแรง ทนทานเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น อีกทั้งยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้   แต่ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดใจผู้บริโภค ปัจจุบัน สีสันและหน้าตาของบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ผลิตถุงกระสอบจึงพัฒนาถุงกระสอบให้สวยงามยิ่งขึ้น กระสอบพิมพ์หรือกระสอบ Laminate จึงได้รับความนิยมจากตลาดที่เน้นความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ อาทิ กระสอบอาหารสัตว์ กระสอบข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

           สำหรับคุณภาพและความสวยงามของกระสอบพิมพ์หรือกระสอบ Laminate ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานพิมพ์เท่านั้น แต่รวมถึงคุณภาพของการเคลือบหรือการ Laminate ด้วย ดังนั้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงพัฒนาเม็ดพลาสติก Polypropylene Copolymer เกรด P838C สำหรับงานเคลือบ (Extrusion Coating) และ งาน Lamination (Extrusion Lamination) ที่ใช้ในกลุ่ม Polypropylene (PP) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์งานเคลือบของผู้ผลิตกระสอบทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและต้นทุนการผลิต

 

 

 

 

 

 

            คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก Polypropylene Copolymer เกรด P838C ได้แก่

 

การไหลตัวที่ดี (Flow Ability) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสม่ำเสมอของงานเคลือบ โดยหากชั้นฟิล์มเคลือบมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งหน้าของฟิล์มก็จะทำให้น้ำหนักของกระสอบทุกใบใกล้เคียงกัน

 

การเกาะติดที่ดีกับ PP Substrate ไม่ว่าจะเป็น PP Woven, PP Non-Woven หรือ Bi-Oriented PP (BOPP) ฟิล์ม ซึ่งผู้ผลิตสามารถนำเม็ดพลาสติกเกรดนี้ไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 

ความสามารถในการรักษาความทรงรูป (Stiffness) ของกระสอบ ในขณะที่ยังคงความสามารถในการรับแรงกระแทก (Impact Strength) ของกระสอบเอาไว้ได้ และจากคุณสมบัติข้อนี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถลดความหนาของชั้นฟิล์มเคลือบลงจากปกติได้อย่างน้อยร้อยละ 10 จากความหนาเดิม โดยที่ไม่ส่งผลต่อความทรงรูปของกระสอบ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตสำหรับสินค้าประเภทกระสอบเคลือบ

 

แรงเสียดทานของผิวเคลือบสูงขึ้น (High Surface Friction) ช่วยให้สามารถเรียงซ้อนชั้นกระสอบเคลือบได้สูงขึ้น (Stacking)

 

 

 

 

 

 

           นอกจากบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มกระสอบเคลือบหรือกระสอบ Laminate แล้ว เม็ดพลาสติกเกรด P838C ยังสามารถนำไปใช้ในงานเคลือบอื่น ๆ ในกลุ่ม Polypropylene ได้ด้วย เช่น ผ้าใบ (Tarpaulin) ถุงผ้าเคลือบ Non-Woven หรืองาน Lamination อื่น ๆ เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอฑิตยา ภักดีวิสูตร

Technical Service and Development Engineer เอสซีจี เคมิคอลส์

โทรศัพท์: +66 2-586-4854 แฟ็กซ์:  +66 2-586-5522

E-mail: atitayap@scg.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]