Close
|
> LIFESTYLES > Patom Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกจากใจเกษตรกร สู่ใจผู้บริโภค

Patom Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกจากใจเกษตรกร สู่ใจผู้บริโภค

Publish On 20, Nov 2020 | Patom Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกจากใจเกษตรกร สู่ใจผู้บริโภค

   จากโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จ.นครปฐม ที่เริ่มต้นเฟสแรกด้วยการส่งต่อผลิตภัณฑ์เกษตรถึงผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ ที่ ร้าน Patom Organic Living คาเฟ่เรือนกระจกใจกลางสุขุมวิทเป็นเวลาหลายปี มาวันนี้ กลุ่มเกษตรกรชาวสามพรานพร้อมเปิดบ้านของพวกเขาเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่เกษตรแห่งความยั่งยืน ที่ Patom Organic Farm อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

 


 

 

จากสวนสามพราน สู่ฟาร์มออร์แกนิกของทุกคน

 

   Patom Organic Farm หนึ่งในโซนของ “สวนสามพราน” ที่เราคุ้นเคยชื่อกันมานาน จากความตั้งใจของทายาทรุ่นที่ 3 ที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ด้วยการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสินค้าออร์แกนิก จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นทั้งฐานการเรียนรู้วิถีออร์แกนิก และเป็นคาเฟ่เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ

 

   ความรักจาก Patom Organic Farm ไม่เพียงแต่ส่งมอบการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสดใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งความรักกลับคืนให้แก่โลกของเราด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าร่วมกับทุกกระบวนการในโซนร้านอาหารอันประกอบด้วย ห้องอาหารอินจัน ให้บริการอาหารไทยที่อยู่คู่กับสวนสามพรานมากกว่า 50 ปี, ห้องอาหารริมน้ำ ให้บริการอาหารไทย และอาหารยุโรปสไตล์ Tapas และ Patom Organic Café คาเฟ่ออร์แกนิกนั่งสบายท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติ จากสาขาแรกที่ทองหล่อ ถึงสาขาสองที่สามพราน ซึ่งสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

 

 


 

 

Patom Organic Cafe

 

   คาเฟ่หนึ่งเดียวในสวนสามพราน ยังคงรักษาคอนเซ็ปต์สถาปัตยกรรมยั่งยืนต่อเนื่องมาจากสาขาเดิม พร้อมกับขยายขนาดขึ้นด้วยการสร้างสรรค์คาเฟ่แห่งนี้ให้เป็นเรือนกระจกแบบ 360 องศา มอบบรรยากาศสดชื่นให้กับคนนั่งคาเฟ่ด้านใน เช่นเดียวกับคาเฟ่เองก็ช่วยสร้างสีสันให้กับพื้นที่สีเขียวโดยรอบ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน ที่นำเอาไม้ล้มจากในสวนมาเป็นวัสดุหลัก นับเป็นการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พร้อมกับเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย

 

 


 

 

   ลึกลงไปถึงการจัดการหลังร้าน ที่นี่เน้นการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของผลผลิตให้ได้มากที่สุด วัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารใช้วัตถุดิบออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM-EU-Canada ส่งตรงจากปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และเกษตรกร ในเครือข่ายสามพรานโมเดล ทั้ง 16 กลุ่ม 180 ครอบครัว นอกจากเรื่องความสดใหม่และปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบอีกด้วย

 

   ส่วนของการเสิร์ฟจะลดการใช้ขวดและหลอดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ทดแทนด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ได้ เสร็จสิ้นจากมื้ออาหาร ขยะเศษอาหารจากทุกห้องอาหารและคาเฟ่ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหารเรียบร้อยแล้วจะถูกนำไปแปรรูปกลายเป็นไบโอดีเซล สำหรับใช้งานภายในฟาร์มหมุนเวียนกันไปเป็นวัฎจักร

 

 


 

 

   Patom Organic Farm จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรผู้ผลิต ไปจนถึงปลายทางผู้บริโภค แล้วเวียนเอาขยะที่เหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง โมเดลต้นแบบนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความเข้าใจของผู้คนทั้งวงจร นี่จึงนับเป็นการแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงหากมีการประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจ และสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

Patom Organic Farm
21 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ริมแม่น้ำท่าจีน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-3432-2588-93
facebook : https://www.facebook.com/patom.organics/

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]