Close
|
> INTERVIEW > emisspro® x Bangchak เป้าหมายร่วมกันที่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

emisspro® x Bangchak เป้าหมายร่วมกันที่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Publish On 05, May 2023 | emisspro® x Bangchak เป้าหมายร่วมกันที่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Climate Emergency หรือภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ ถูกประกาศอย่างเป็นสากลสำหรับประชากรโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นปัญหา และต้องรีบลงมือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด

 

ในบทบาทผู้ผลิตต้นน้ำ SCGC และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่างเล็งเห็นถึงประเด็นปัญหานี้เป็นอย่างมาก และดำเนินการเร่งมือแก้ปัญหาผ่านการวางวิสัยทัศน์ที่การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เช่นเดียวกัน นำไปสู่การลงมือในภาคปฏิบัติด้วยการนำ ‘นวัตกรรมสีเขียว’ อย่าง emisspro® ที่ช่วยตอบโจทย์ ถนอมรักษาโลกให้อยู่กับเราอย่างยาวนานที่สุด

 

 

emisspro® นวัตกรรมการลดพลังงานในเตาเผา

 

โดยทั่วไปแล้ว เตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมจัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานสูงที่สุด ในขณะเดียวกันก็สูญเสียความร้อนมากเช่นกัน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานไปพร้อมกับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก จนออกมาเป็น emisspro® (อิมิสโปร) หรือสารเคลือบสำหรับเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรม ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business, SCGC เล่าถึงที่มาของนวัตกรรมสีเขียวนี้ไว้ว่า

 

SCGC ให้ความสำคัญกับ Climate Emergency เป็นอย่างมากมาหลายปี และช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศเป้าหมายเรื่องการเป็นผู้นำในการลดคาร์บอน emisspro® ก็เป็นหนึ่งในวิธีในการลดการใช้พลังงานในเตาเผา ซึ่งเราเริ่มต้นใช้งานในอุตสาหกรรมโอเลฟินส์ของ SCGC มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และก็ได้ผลดี ช่วยลดการใช้พลังงานได้ 5% จึงสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้กว่า 35,000 ตัน/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 73,000 ตันคาร์บอน/ปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 7.7 ล้านต้น”

 

emisspro® มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่การดูดซับและแผ่รังสีความร้อนได้ดี และสามารถยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุทนไฟ ด้วย emisspro® R-Series รวมถึงท่อภายในเตาเผาและท่อในหม้อไอน้ำ ด้วย emisspro® T-Series ทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากสภาพการใช้งานจริง สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มผลผลิต ลดการก่อตัวของ Oxidation ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ผิวท่อสะอาดในระยะยาว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ emisspro® ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับวัสดุทนไฟ และท่อภายในเตาเผาได้อีกด้วย

 

“เรื่องดี ๆ อย่างนี้ เป็นเรื่องที่เราไม่ควรเก็บไว้เฉพาะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เพราะการลดโลกร้อนเป็นเรื่องสำคัญ emisspro® มีการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมเหล็ก เซรามิก และมีการจับมือกับพันธมิตรใช้งานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี” ดร.สุรชา กล่าวเสริม

 

 

emisspro® กับบางจากฯ ร่วมมือเพื่อรักษ์โลก

 

บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม บางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ก็มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero GHG Emissions ในปี 2050 และได้มีการใช้งาน emisspro® T-Series สารเคลือบผิวท่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนและยืดอายุการใช้งานให้กับท่อภายในเตาเผาและหม้อไอน้ำ ซึ่งใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้า สามารถใช้งานได้บนวัสดุหลายประเภท เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าผสม และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความประทับใจนี้ไว้ว่า

 

“นวัตกรรมสารพ่นเคลือบเตา emisspro® ที่นำมาใช้ในโรงกลั่นบางจากฯ  ช่วยตอบโจทย์ในการลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นเป็นเป้าใหญ่ของบริษัท เพื่อที่จะให้โรงกลั่นน้ำมันสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยที่สุด ซึ่งนวัตกรรมนี้มาช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องควบคุมการสูญเสียน้ำมัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ รวมถึงลดการใช้พลังงาน ทำให้โรงกลั่นของเรายิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

 

เมื่อใช้ emisspro® เคลือบโรงกลั่นน้ำมันของบางจากฯ แล้ว สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 3,860 ตัน/ปี พร้อมกับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลง 11,300 ตันคาร์บอน/ปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้มากกว่า 1.3 ล้านต้น

 

 

นอกจากนี้แล้วอีกจุดเด่นหนึ่งของ emisspro® คือ การให้บริการครบวงจร โดยบริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ซึ่งมีทีมงานผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง สามารถให้คำแนะนำและช่วยวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดกับสภาพเตาที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพระหว่างการทำงาน ควบคุมการทำงานให้เสร็จตรงตามแผน และดูแลให้คำแนะนำบริการหลังการขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

การคิดค้นนวัตกรรม และส่งต่อนวัตกรรมถึงมืออุตสาหกรรมผู้ใช้งานจริง นับเป็นพลังแห่งความร่วมมือผ่านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ INNOVATION THAT’S REAL ทั้งสำหรับอุตสาหกรรม ผู้บริโภค และต่อเนื่องไปถึงโลกใบนี้ที่เป็นพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ของพวกเราทุกคน

 

[elementor-template id="3478"]