Close
|
> INTERVIEW > เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยทางธุรกิจคนสำคัญ แม้ในวันที่ต้องรักษาระยะห่าง

เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยทางธุรกิจคนสำคัญ แม้ในวันที่ต้องรักษาระยะห่าง

Publish On 21, Apr 2021 | เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยทางธุรกิจคนสำคัญ แม้ในวันที่ต้องรักษาระยะห่าง

 

   ไม่นานหลังการระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลกอย่างสิ้นเชิง ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงาน แน่นอนว่าเราเห็นการเปิดรับและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่เช็คอินเข้างานจากที่บ้าน พักเที่ยงกับการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ช่วงบ่ายเข้าประชุมผ่านห้องประชุมออนไลน์ ตกดึกกดสั่งซื้อของทางแอปพลิเคชัน ทุกคนล้วนสนิทชิดเชื้อกับโลกดิจิทัลมากขึ้นในทุกขณะ

 

   วิถีการทำงานในองค์กรก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ต้องปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในสภาวการณ์โรคระบาด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไปพร้อมกับการสนองนโยบายทางสังคม ซึ่งนั่นเองเป็นจุดที่ทำให้องค์กรต้องก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว

 

   วันนี้เราได้มาร่วมพูดคุยกับ คุณสัญญา จินดาประเสริฐ Digital Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนสำนักงานและสายการผลิต พร้อมกับช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสำนักงาน

 

   “เคยมีคนถามไว้ว่า อะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด Digital Transformation คำตอบที่ทุกคนเลือกคือ COVID-19” คุณสัญญาเริ่มต้นจากการอธิบายให้เห็นภาพรวมของโลกดิจิทัลหลังการมาถึงของ COVID-19 โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องการพัฒนาแนวทางการทำงานในแบบดิจิทัล

 

   “ในส่วนขององค์กร เราเองใช้งานระบบดิจิทัลกันมาหลายปีแล้วแต่ใช้กับเพียงบางส่วนงานเท่านั้น แต่ตอนนี้กลายมาเป็นการใช้งานระบบดิจิทัลกันทั้งองค์กร เราพยายามทำให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างเต็มที่ แรกสุดเราจึงเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการทำงานหลาย ๆ อย่างจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การประชุมออนไลน์ที่กลายเป็นเรื่องปกติของทุกคน มีข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากการระดมสมองได้แม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน ก็คือการแบ่งปันข้อมูล การติดตามผล รวมทั้งการบันทึกการประชุมในระบบออนไลน์ ที่ทำให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมเดียวกันทั้งหมด”

 

   “สิ่งที่เราต่อยอดออกไปคือ คือระบบ Visual Board ที่ทำให้ทุกคนเห็นสถานะการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในส่วนของการทำงานเอกสาร เราก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ AI หรือ Machine Learning เข้าไปช่วยแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เอง ช่วยลดระยะเวลาการทำงานจากเดิมที่ใช้เวลา 30 นาที ก็เหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น”

 

   “การเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ไม่ใช่เพียงงานที่เกี่ยวกับดิจิทัลอย่างเดียว แต่เป็นความพยายามส่งเสริมให้คนทั้งองค์กรยกระดับความสามารถในการทำงานดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย”

 

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อโรงงานและสายการผลิต

 

   นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาบาทสำคัญในด้านงานสำนักงานแล้ว ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้นำจุดแข็งสำคัญขององค์กรอย่างความเชี่ยวชาญด้านโรงงานและสายการผลิตมาต่อยอดใช้งานร่วมกับระบบดิจิทัล เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Digital Reliability Platform (DRP) ที่ทำการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร โดยสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งต่อยอดไปถึงการจับมือการพาร์ตเนอร์ระดับโลกหลากหลายเจ้า เช่น AVEVA ผู้นําโลกด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

   “แพลตฟอร์มตัวนี้จะช่วยให้สามารถสังเกตการณ์กระบวนการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงคาดการณ์อายุการใช้งาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากที่สุด หรือหากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยแจ้งเตือนเพื่อให้เราเตรียมการได้ล่วงหน้าว่าเป็นปัญหาจากกระบวนการผลิต หรือติดขัดในส่วนใด และสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งถ้าเครื่องจักรทำงานได้ดีตามประสิทธิภาพ แผนการผลิตที่วางไว้เพื่อตอบสนองลูกค้าก็เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้”

 

   อีกส่วนสำคัญที่ถูกนำเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานนั่นคือ Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์หาจุดที่ตรงกับความต้องการใช้งานอย่างเป็นเหตุเป็นผล และต่อยอดการทำงานออกไปได้อีก

 

   “ข้อดีของ Machine Learning คือ เมื่อข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลง ก็สามารถวิเคราะห์เพื่อจับคู่ความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดได้ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงเสียงหรือรูปภาพให้เป็นข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้กำลังขยับเข้ามาใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น นั่นจะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปด้วย”

 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อโรงงานและสายการผลิต

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สำหรับโรงงานและสายการผลิต

 

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลูกค้าและคู่ค้า

 

   หัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า จำเป็นต้องมองถึงการส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างลูกค้าและองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยดิจิทัลเองมีส่วนช่วยส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องและฉับไว

 

   “เพื่อให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น เรามองต่อถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ความต้องการโดยรวมของลูกค้าแล้วไปจับคู่กับเทคโนโลยีที่เรามี เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าสามารถทราบสถานะการซื้อสินค้าได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงยังสามารถรวบรวมสถิติการซื้อเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้อีกด้วย”

 

   ในส่วนของคู่ค้าเอง จากความถนัดและองค์ความรู้ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในเรื่องเทคโนโลยีโรงงานและสายการผลิต การบริการจึงครอบคลุมตั้งแต่ระบบที่ช่วยดูแลรักษาโรงงานและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีชี่อว่า ROOTS ที่จะช่วยให้การจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งต้องมีทั้งความละเอียดและความรวดเร็ว ให้สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อได้มากกว่า 50% จึงตอบสนองความต้องการในการดำเนินการจัดซื้อของธุรกิจได้ ในขณะที่ราคายังคงสมเหตุสมผล โปร่งใส และตรวจสอบได้อีกด้วย

 

 

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออนาคต

 

   นอกเหนือจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยจัดระเบียบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy “เพราะเราเป็นผู้ผลิตพลาสติก เราก็มองว่าจะทำอย่างไรให้พลาสติกหรือขยะถูกนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ เราจึงทำเว็บแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ให้บริการจัดการธนาคารขยะ จากเดิมที่ใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยมือทั้งหมด เปลี่ยนมาเป็นการจัดการด้วยระบบดิจิทัล ที่ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทุกอย่างง่ายขึ้น ประชาชนก็จะตระหนักถึงการแยกขยะมากขึ้น ขยะเหล่านั้นกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วย”

 

   คุณสัญญาทิ้งท้ายว่า “ความปลี่ยนแปลงที่สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การที่คนเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงมากขึ้น เพราะฉะนั้นในอนาคต ถ้าใครมีข้อมูลในมือเยอะกว่า ไวกว่า แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะได้เปรียบ การปรับตัวและเปิดรับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มองว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรกับเรา และไม่ต้องกลัวว่าดิจิทัลจะเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเทคโนโลยีจะมีแต่ดีขึ้น ง่ายขึ้นเสมอ”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]