Close
|
> INTERVIEW > PE 112 มาตรฐานท่อส่งน้ำประปาระดับโลก ร่วมพัฒนาเพื่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

PE 112 มาตรฐานท่อส่งน้ำประปาระดับโลก ร่วมพัฒนาเพื่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

Publish On 30, Nov 2016 | PE 112 มาตรฐานท่อส่งน้ำประปาระดับโลก ร่วมพัฒนาเพื่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

   เมื่อการขยายตัวของประชากร และความเจริญทางสังคมเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคน้ำจืดซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นอีกพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณประชากรและนักท่องเที่ยว กลายเป็นสิ่งที่สวนทางกับปริมาณน้ำประปาที่สามารถผลิตได้ โดยพบว่าแหล่งน้ำจืดบนเกาะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในหน้าแล้ง ในขณะที่การนำน้ำทะเลไปผลิตน้ำประปา ก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก นั่นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่การประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้รับผิดชอบพยายามศึกษาเพื่อเร่งแก้ปัญหา และนำมาซึ่งความร่วมมือในโครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดทะเลระหว่างอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงเกาะสมุย ซึ่งมีระยะทางของท่อยาวกว่า 120 กิโลเมตร แบ่งเป็นการวางท่อบนบกจากอำเภอพุนพิน ไปยังพื้นที่ชายฝั่งที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร และจากชายฝั่งลอดทะเลอีก 20 กิโลเมตร เพื่อขึ้นฝั่งที่เกาะสมุย

 

 

 

 

           โครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย คือเป็นท่อ HDPE 800 มม. PN10 วางลอดทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร นั่นจึงเป็นสิ่งที่การประปาส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและกำกับดูแลงานวางท่อ ได้แก่ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ในการวางท่อลอดทะเล และนำมาสู่ความร่วมมือกับเอสซีจี เคมิคอลส์ ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนา EL-LeneTM H112PC นวัตกรรมเม็ดพลาสติก พอลิเอทิลีนคอมพาวน์สีดำ เพื่อใช้ในการผลิตท่อส่งน้ำ  PE112 ที่มีมาตรฐานระดับโลกสูงกว่าท่อส่งน้ำ PE 100 ซึ่งได้รับความไว้วางใจเลือกใช้ในโครงการนี้ โดย คุณสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค ได้บอกเล่าเรื่องราวของความร่วมมือกับเราในเรื่องนี้ว่า

 

 

 

 

 

 

           “ สำหรับโครงการนี้ มีสองปัจจัยสำคัญ คือ วัสดุท่อที่เลือกใช้กับวิธีการก่อสร้าง สำหรับวัสดุท่อที่มีคุณภาพนั้นต้องมาจากการเลือกใช้วัสดุเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพดี และกระบวนการผลิตท่อเองก็ต้องมีมาตรฐานควบคุมที่ดี โดยบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์กับทางกปภ. มีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับ และมีการสั่งซื้อวัสดุกับทางเอสซีจี เคมิคอลส์ อยู่แล้ว  โดยทางเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ทำการพัฒนาเม็ดพลาสติกรุ่นใหม่ซึ่งได้มาตรฐานที่ดีกว่าที่ระบุในมอก.   ดังนั้นเมื่อผลิตท่อขนาดและมิติเท่ากับที่ผลิตตามมอก. เพียงเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติก PE 112 ก็จะได้ความแข็งแรงที่สูงกว่า PE 100  มีความทนต่อแรงดันน้ำภายในที่ดีกว่า  รวมทั้งทนต่อแรงดันภายนอกดีกว่าเช่นกัน เราก็พิจารณาดูแล้วสินค้าใหม่ตัวนี้มีใบรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO และถือว่ามีคุณสมบัติและมาตรฐานที่ดีกว่าที่ระบุไว้ในมอก. ในขณะที่ความหนาของท่อเท่ากัน โดยราคาของโครงการไม่ได้เปลี่ยนแปลง เราจึงตัดสินใจเลือกใช้

 

           นอกจากวัสดุท่อแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพงานของผู้รับจ้างด้วย ซึ่งทางบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ก็เคยมีประสบการณ์ในงานวางท่อลอดใต้ทะเลมาก่อน เข้ามาช่วยกำกับในฐานะผู้ผลิตท่อและรับผิดชอบการเชื่อมท่อด้วย ส่วนทางเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นบริษัทระดับชาติ ได้รางวัลมากมาย เป็นเครื่องยืนยันว่าคุณภาพของการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี เคมิคอลส์ นั้นเชื่อถือได้ และทีมงานของเอสซีจี เคมิคอลส์ ก็มีการเข้ามาพูดคุยกัน มาให้ความรู้ทางเทคนิคกับกปภ.และการันตีคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PE112 จนกปภ.มีความมั่นใจ   ในส่วนของกปภ.เองก็มีกระบวนการกำกับทุกขั้นตอน อย่างโรงงานของบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด(มหาชน) เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและควบคุมการผลิตด้วย โดยเขาต้องมีการการันตียืนยัน มีใบรับรองวัสดุมาจากเอสซีจี เคมิคอลส์ที่ ยืนยันว่า ตัวเม็ดพลาสติกมีคุณสมบัติตามนั้นจริง ๆ”

 

           แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นความร่วมมือในโครงการนี้ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาค และเอสซีจี เคมิคอลส์ก็มีการร่วมมือกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะการต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนามาตรฐานของท่อส่งน้ำประปาในประเทศ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาท่อประปาแตกรั่ว จนกลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้กับโครงการต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงในโครงการนี้ด้วย นอกจากนั้นแล้ว ในโครงการนี้เอสซีจี เคมิคอลส์ก็เข้าไปมีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้กับบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในเรื่องของอุณหภูมิที่ใช้เชื่อมท่อ และความยืดหยุ่นต่าง ๆ ของท่อ PE 112 ในขณะที่
เอสซีจี เคมิคอลส์เอง ก็ได้เรียนรู้และได้องค์ความรู้และปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางท่อประปาลอดใต้ทะเล ทำให้สามารถนำกลับมาพัฒนาการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป

 

 

           หากจะพูดถึงประโยชน์ของความร่วมมือดังกล่าว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดล้วนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น กระทั่งประชาชนผู้ใช้น้ำทุกคน ก็ได้ประโยชน์จากความร่วมมือครั้งนี้ ดังที่คุณวิบูลย์  แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้บอกกับเรา

 

 

 

 

 

 

          “การร่วมมือในการทำงานระหว่างคู่ค้า ไล่มาตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งาน มีประโยชน์มาก เพราะแทนที่เราจะต้องขายสินค้าประหยัดต้นทุน เพื่อเสนอสินค้าให้เข้ากับสเปค แล้วก็ทำการตลาด ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลดีกับหลาย ๆ ฝ่าย แต่การร่วมมือกัน อย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นงานนี้ นอกจากเอสซีจี เคมิคอลส์แล้ว ผมว่าผู้ผลิตเม็ดรายอื่นก็ต้องมองแล้วว่า เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกัน

 

           ในส่วนของเม็ดพลาสติก PE112 นั้น ทางบริษัทได้เคยมีประสบการณ์การใช้งาน PE112 โดยสามารถผลิตท่อคุณภาพได้ด้วยกระบวนการผลิตและสภาวะมาตรฐานของทางโรงงาน โดยทางเอสซีจี เคมิคอลส์ก็เข้ามาให้ข้อมูลสนับสนุนด้วย  โดยสำหรับโครงการนี้ เมื่อมีการเลือกใช้เม็ดพลาสติก PE112 นั้นทางบริษัทก็มีความมั่นใจในเรื่องของกระบวนการผลิตท่อ  สำหรับโครงการนี้ การนำท่อที่ผลิตด้วยเม็ดพลาสติก PE112 มาใช้ และใช้สเปคเป็น PE100 แน่นอนว่าอายุการใช้งานของท่อยาวขึ้น เนื่องจากมีความแข็งแรงสูงกว่า ผลประโยชน์จะอยู่ที่ผู้ใช้น้ำ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบท่อส่งน้ำ”

 

           ท้ายที่สุด เราเชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกดังกล่าวได้ช่วยทำให้ระบบท่อส่งน้ำประปาไปยังเกาะสมุยมีคุณภาพดีขึ้น และทำให้ผู้บริโภคน้ำบนเกาะสมุยมีความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาท่อแตกรั่ว ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำประปา ตลอดจนความร่วมมือของพันธมิตรสามฝ่ายในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการอื่น ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในอนาคต ดังเช่นที่คุณสมชาย มนต์บุรีนนท์ ได้บอกถึงความรู้สึกในโครงการนี้กับเรา

 

           “ผมรู้สึกภูมิใจนะ แล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการในระดับชาติ เป็นโครงการแรกที่มีการวางท่อใหญ่ และยาวขนาดนี้ลอดใต้ทะเล แล้วอนาคตก็อาจจะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีก สำหรับพื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืดต่อไป”

 

           คุณสมบัติพิเศษของ EL-LeneTM H112PC นวัตกรรมเม็ดพลาสติก พอลิเอทิลีนคอมพาวน์สีดำ ที่นำมาใช้ผลิตท่อ PE112 หากเทียบกับท่อ PE 100 แล้ว พบว่าท่อ PE 112 มีความแข็งแรงมากกว่า สามารถทนแรงดันได้เพิ่มขึ้น 10% ทำให้ท่อมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และช่วยยืดอายุของระบบสาธารณูปโภคได้ ในขณะที่การต่อเชื่อมท่อก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันกับท่อ PE100 ยังมีความยืดหยุ่นดี ส่งผลให้สามารถโค้งงอตัวและง่ายในการจมท่อลงสู่พื้นผิวใต้ทะเล

 

 

คุณวิบูลย์ แสงวิทยานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)

Wiboon Sangwithayanon

Chief Executive Ofiicer

Wiik & Hoeglund Public Company Limited

 

           “การร่วมมือกันระหว่างหลายๆ ฝ่าย อย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นงานนี้ นอกจากเอสซีจี เคมิคอลส์แล้ว ผมว่าผู้ผลิตเม็ดรายอื่นก็ต้องมองแล้วว่า เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกัน”

 

 

คุณสมชาย มนต์บุรีนนท์

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค
Somchai Montburinont

Deputy Governor (Technical Affairs), Provincial Waterworks Authority

 

           “ผมรู้สึกภูมิใจนะ แล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการในระดับชาติ เป็นโครงการแรกที่มีการวางท่อใหญ่และยาวขนาดนี้ลอดใต้ทะเล แล้วอนาคตก็อาจจะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]