Close
|
> INNOVATION > ค้นหาโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคตกับศูนย์ i2P แหล่งรวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

ค้นหาโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคตกับศูนย์ i2P แหล่งรวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

Publish On 15, Dec 2020 | ค้นหาโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคตกับศูนย์ i2P แหล่งรวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

 

 

   ในยุคดิจิทัลที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วกว่าที่เคย ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างสรรค์ไอเดียให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงเพื่อที่จะอยู่รอด เติบโต และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

   เมื่อผนวกเข้ากับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งรับ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดมาตรฐานการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ก็ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ต้องตื่นตัว เตรียมพร้อมปรับตัว พัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่เสมอ และต้องทำให้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 

   การจะสร้างสรรค์สินค้าให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก ไม่ว่าจะเป็น Health & Well Being, Digitization และเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจกันมากขึ้นอย่าง Sustainbility ให้ได้นั้น ทุกธุรกิจต่างต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด อาทิ เมื่อกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่ธุรกิจในแวดวงพลาสติกให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทุกภาคส่วนตลอดทั้ง Value Chain ก็ต้องเร่งทำความเข้าใจวงจรของสินค้า พัฒนาการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากร ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนขยะหลังการใช้งานปลายทางให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันเป็นวาระสำคัญระดับโลกในขณะนี้ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนทั้ง Value Chain ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมสร้างสรรค์คุณค่า มุ่งพัฒนานวัตกรรม

 

   ด้วยเหตุนี้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาโดยตลอด จึงไม่หยุดมองหาโอกาสที่จะคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์โลกได้ทันท่วงที รวมถึงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

 

 

 

   คุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ Chief Technology Officer (CTO) – Polyolefins and Vinyl ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี อธิบายถึงแนวคิดที่ผลักดันให้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีสามารถพัฒนานวัตกรรมได้เร็วและมีประสิทธิภาพว่า นอกจากมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายในองค์กรเองแล้ว เอสซีจียังเชื่อในพลังของการ Collaboration ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอก และกับลูกค้า ในหลายปีมานี้เอสซีจีจึงได้ขยับเป้าหมาย เพิ่มบทบาทในการใช้ทุกความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีมาร่วม Co-creation กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้ง Value Chain ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ ตั้งแต่ระดับ Concept Design มุ่งสร้างสินค้าที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์โลกและตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง เพราะกุญแจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมให้สำเร็จได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ก็คือ การนำความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและองค์ความรู้ที่หลากหลายของแต่ละฝ่ายมาร่วมกัน

 

 

 

 

   นอกจากนี้ในยุคที่ทุกอย่างแข่งขันกันด้วยความเร็ว เอสซีจีได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลหลายอย่างเข้ามาช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บความต้องการของลูกค้า (VOC) ด้วยระบบดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลสำหรับการพัฒนาสินค้า ไปจนถึงระบบพัฒนาสินค้าต้นแบบด้วย Computer Simulation เป็นต้น ไม่ว่าความต้องการของอนาคตจะหมุนไปไวแค่ไหน เอสซีจีก็สามารถก้าวตามได้ทัน

 

ศูนย์ i2P พลังแห่งความร่วมมือ ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

 

   จากแนวคิดข้างต้น ศูนย์ i2P จึงถือกำเนิดขึ้น และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2019 โดยมุ่งหวังเป็นคู่คิดเคียงข้างลูกค้า ใช้ความชำนาญด้านต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนให้ลูกค้า คู่ค้า และองค์กรต่าง ๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดอนาคตได้

 

 

 

 

Gateway to Collaborate

 

   ประตูบานใหญ่ของศูนย์ i2P พร้อมเปิดต้อนรับลูกค้าในทุกแวดวงธุรกิจที่สนใจมองหาไอเดีย สร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือต้องการคู่คิดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยที่ i2P เราเริ่มตั้งแต่การแบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล insights เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับเทรนด์การตลาด เทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันจนถึงอนาคต บอกเล่าผ่านโซนจัดแสดงสินค้าที่เป็น Success Case จากนวัตกรรมของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งในปัจจุบันหยิบเอานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุค New Normal ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Health & Well Being, Online & Digitization และ Sustainability มานำเสนอเพื่อจุดประกายความคิด ช่วยต่อยอดไอเดียทางธุรกิจให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม

 

Innovate

 

   ศูนย์ i2P มีวิธีการทำงานเสมือนเป็นทีมเดียวกันกับลูกค้า คอยสนับสนุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การช่วยลูกค้าค้นหาไอเดียใหม่ ๆ จนเกิดเป็นโปรเจ็กต์การพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเลือกวัสดุ หรือออกแบบสูตรพอลิเมอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า (Material Formulation) การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อให้ได้สินค้าที่ทั้งสวยงามและตอบโจทย์การใช้งาน

 

 

 

 

   แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นศูนย์ i2P ยังช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยโซน Application Development Center หรือพื้นที่สำหรับขึ้นรูปสินค้า (Processing) โดยมีเครื่องจักรที่สามารถขึ้นรูปสินค้าต้นแบบได้หลากหลาย Application ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยห้องแล็บสำหรับใช้ทดสอบคุณภาพของสินค้า (Application Lab) อย่างครบวงจร ทำให้ตลอดทั้งกระบวนการพัฒนาสินค้าดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก่อนจะต่อยอดไปสู่กระบวนการผลิตจริง เรียกได้ว่าสามารถพัฒนาจากไอเดียไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร

 

Building Success Together

 

   ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา ศูนย์ i2P ได้ทำงานร่วมกับองค์กรจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ยานยนต์ เกษตรกรรม ระบบสาธารณูปโภค และพลังงาน เป็นต้น

 

 

 

 

   ด้วยความพร้อมและความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุ เทคโนโลยี  การออกแบบ การขึ้นรูปและทดสอบสินค้า ไปจนถึง Facility ต่าง ๆ และเครือข่ายพันธมิตรของเอสซีจี ศูนย์ i2P แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต เพราะการสร้างนวัตกรรมจะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สำหรับลูกค้าหรือองค์กรที่กำลังขบคิดมองหาไอเดียหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์เทรนด์โลกแห่งอนาคต ศูนย์ i2P พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

[elementor-template id="3478"]