Close
|
> INNOVATION > นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อชิ้นส่วนรถยนต์ที่น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน

นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อชิ้นส่วนรถยนต์ที่น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน

Publish On 15, Dec 2020 | นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อชิ้นส่วนรถยนต์ที่น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน

   ตลอดระยะเวลาของการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานวัสดุพลาสติกอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทดแทนวัสดุเดิมอย่างเหล็กได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านความแข็งแรง น้ำหนักที่เบาลง สามารถตอบรับการออกแบบที่หลากหลาย และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งานรถยนต์ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะส่วนประกอบหลักของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก

 

 

เทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในปัจจุบัน

 

   แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันนั้น ผู้ผลิตต่างก็กำลังมองหารถยนต์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตสามารถลดน้ำหนักของชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยการใช้วัสดุพลาสติกที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนได้บางลงและมีน้ำหนักเบาลงโดยที่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิมได้ ก็จะส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมของรถยนต์ทั้งคันลดลงนั่นเอง ส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้งานรถยนต์ในแง่ของการประหยัดน้ำมัน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

 

 

 

 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก 

 

   จากความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ข้างต้นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างบริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด หรือ GSC ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลงเป็นค่าคุณสมบัติของวัสดุพลาสติกต้นทางที่ต้องการและคิดค้นกระบวนการคอมพาวนด์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด จึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง GSC และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM PP P1085J สำหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช้งานภายนอกที่บางลงและมีน้ำหนักเบาลง

 

   ทาง GSC เริ่มต้นด้วยการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติหลักของชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการ กล่าวคือต้องมีความแข็งแรง  รับแรงกระแทกได้ดี (high impact) คงรูปได้ดี (high stiffness) ตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถยนต์ โดยเพิ่มคุณสมบัติของการไหลตัวที่ดีเพื่อให้ขึ้นรูปชิ้นงานที่บางลงได้ คุณสมบัติเหล่านี้ถูกส่งต่อให้กับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อทำการคิดค้นวิจัยเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนเกรดใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการอย่างครบถ้วน

 

 

สู่ความร่วมมือพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

   

   จากคุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมดนำมาสู่การพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่ที่ต้องการค่าอัตราการไหลของพลาสติก หรือMelt Flow Rate ที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานพลาสติกที่มีความบางลงจากเดิมได้ และขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย นับเป็นความท้าทายของทีมวิจัยเป็นอย่างมากในการควบคุมให้คุณสมบัติในแกนอื่น ๆ ของเม็ดพลาสติกยังคงได้ประสิทธิภาพที่ดี

 

 

 

 

   การพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM PP P1085J จำเป็นต้องลงลึกไปในรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งทางเอสซีจีได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาโปรโตไทป์ของเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษนี้ให้สามารถควบคุมเงื่อนไขในการผลิตเม็ดพลาสติกได้อย่างแม่นยำ และตรงตามความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้มากที่สุด รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาให้ได้ผลสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว

 

   ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่พลาสติกขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น นำมาสู่การขึ้นรูปชิ้นงานที่บางลงกว่าเดิมได้ถึง 0.5 มิลลิเมตร และลดน้ำหนักชิ้นงานพลาสติกชิ้นส่วนรถยนต์ลงได้ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลชิ้นงานแบบเดิม จึงช่วยลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมกับช่วยลดการเกิดริ้วรอย defect ระหว่างการฉีดขึ้นรูป (gate string) เป็นการเพิ่มมาตรฐานของชิ้นงานให้สมบูรณ์ได้ตามที่ต้องการ ช่วยลดของเสียและการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างกระบวนการผลิต

 

   อีกทั้งในมุมของความยั่งยืนและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ยังถือเป็นการใช้งานทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดอีกด้วย เนื่องจากสามารถลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตลงได้จากการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่บางลง โดยยังให้ความแข็งแรงเทียบเท่าเดิม

 

 

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกเกรดใหม่
เพื่อให้รถยนต์ทุกชิ้นส่วนตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 

   เมื่อผลลัพธ์ของเม็ดพลาสติก SCGTM PP P1085J สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงงาน ไปจนถึงการใช้งานรถยนต์ของผู้บริโภคที่ได้ประหยัดน้ำมันและมีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น นับเป็นความภูมิใจของทั้งสององค์กรที่ได้ร่วมมือกันพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่สำหรับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์

 

 

 

 

   ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่ของบริษัท GSC กับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน นำมาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อบรรยากาศของการร่วมงานที่ทุกฝ่ายพร้อมทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าปลายทาง ตลอดเส้นทางการพัฒนาเม็ดพลาสติก SCGTM PP P1085J ในครั้งนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสององค์กรได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ จนก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ และนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกที่ท้าทายร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCGTM PP P1085J ได้ที่ automotive@scg.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]