Close
|
> INNOVATION > SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

Publish On 20, Nov 2020 | SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

 

 

 

 

   การเลือกใช้พลังงานสะอาด จากนิยามคือ พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิตนั้น นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม ซึ่งในประเทศไทยก็มีการใช้โซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และติดตั้งบนผิวน้ำ ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยติดตั้งที่บ่อเก็บน้ำภายในโรงงานของเอสซีจีในปี 2017 เป็นที่แรก

 

 


 

 

   คุณพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจรว่า “เอสซีจีเล็งเห็นว่า พลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy ส่งผลดีหลายประการ ทั้งเป็นการผลิตพลังงานใช้เอง พร้อมกับช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ประกอบกับเห็นโอกาสของพื้นที่ผิวน้ำว่างเปล่าซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เอสซีจีจึงนำความเชี่ยวชาญทั้งด้าน วัสดุพลาสติก และการออกแบบมาพัฒนาร่วมกับคู่ธุรกิจจนเกิดเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบเฉพาะของเอสซีจีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว”

 

คุณสมบัติพิเศษของทุ่นลอยน้ำจากการใช้วัสดุและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์

 

   หลักการทำงานของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ คือ การติดตั้งทุ่นพลาสติกบนพื้นที่ผิวน้ำเพื่อเป็นฐานให้กับแผงโซลาร์เซลล์ จึงต้องการทุ่นที่มีความคงทนแข็งแรง มีแรงลอยตัวดี และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดสามารถตอบโจทย์ได้ด้วย การใส่ใจลงรายละเอียดการออกแบบดีไซน์ตัวทุ่นลอยน้ำ และการเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่ปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม ซึ่งทางเอสซีจีได้พัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก HDPE ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งภายใต้รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตจากแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ อีกทั้งมีคุณลักษณะเป็น Food Grade ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ

 

 


 

 

   ระบบทุ่นลอยน้ำของเอสซีจีออกแบบให้มีพื้นที่เปิดระหว่างทุ่นมากกว่า 30% สิ่งมีชีวิตใต้น้ำจึงสามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเพียงพอ และตัวทุ่นลอยน้ำเองก็ทำหน้าที่เหมือนร่มกำบังช่วยลดการระเหยของน้ำ ส่วนความเย็นของน้ำจะทำให้เกิด Cooling Effect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตไฟฟ้าของระบบโซลาร์แบบลอยน้ำได้

 

 


 

 

   สำหรับตัวทุ่นลอยน้ำจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรก คือ Solar Stand สำหรับยึดกับแผงโซลาร์เซลล์ ได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้หลากหลายประเภท สามารถรองรับน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาขนาดแผ่นใหญ่ขึ้นได้ และสามารถปรับมุมองศาได้ตามพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพการรับแสงแดดสูงสุด ส่วนที่สอง คือ ทุ่นทางเดิน ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับวิศวกรหรือผู้ใช้งานที่ต้องเดินปฎิบัติงาน ตรวจสอบ หรือทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จึงออกแบบทุ่นทางเดินให้มีแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำมากกว่าทุ่นในท้องตลาดทั่วไป ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผู้ปฎิบัติงานสามารถยืนและเดินได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญคือ ช่วยป้องกันปัญหาทุ่นจมน้ำและไม่มั่นคงในเวลาเดินหรือปฏิบัติงาน ซึ่งวิศวกรหรือผู้ใช้งานอาจเกิดอันตรายได้

 

 


 

 

   นอกจากนี้ทีมงานยังพัฒนาระบบยึดตัวทุ่นแบบพิเศษที่แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงสูง และคำนวณการออกแบบยึดโยงทุ่นลอยน้ำทั้งหมด (Mooring and Anchoring) ให้เข้ากับพื้นที่แหล่งน้ำแต่ละแห่ง ซึ่งมีทั้งแบบสมอ และแบบยึดโยงกับชายฝั่ง เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ปรวนแปร รวมถึงคลื่นลมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

 

   จุดเด่นสำคัญอีกประการของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรุ่นล่าสุดของเอสซีจี นอกจากออกแบบให้ประกอบง่าย เพื่อประหยัดเวลาติดตั้งแล้ว ยังสามารถเลือกประกอบได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตั้งแต่แบบแผงโซลาร์ 1 แถวต่อ 1 ทางเดิน (one in a row), แบบแผงโซลาร์ 2 แถวต่อ 1 ทางเดิน (two in a row), และแบบแผงโซลาร์ 4 แถวต่อ 1 ทางเดิน (four in a row) ซึ่งรูปแบบของการติดตั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งหากใช้แบบจำนวนแถวแผงโซลาร์มากก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง แต่ก็อาจทำให้ดูแลรักษาทำความสะอาดยากขึ้นเล็กน้อยจากระยะห่างของทางเดินที่มากขึ้น

 

 


 

 

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ความยั่งยืนเพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

 

   คุณพิสันติ์ฝากทิ้งท้ายถึงการเลือกใช้โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเป็นแหล่งพลังงานว่า “สำหรับผู้ที่มีแหล่งน้ำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบ่อเก็บน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น ทะเลสาบ หรือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่ว่างของท่านสามารถสร้างมูลค่าด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ สำหรับนำกลับมาใช้งานภายในโรงงานหรือองค์กร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและเป็นการช่วยกันสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย”

 

 


 

 

บริการที่ครบวงจรของ SCG Floating Solar Solutions เริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบรูปแบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ การออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดหาสินค้าและติดตั้งแบบครบวงจร การยึดโยงอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยสูง รวมถึงการบริหารจัดการช่วงดำเนินงานและการบำรุงรักษา โดยระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปีขึ้นอยู่กับขนาดของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำและปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ solarenergy@scg.com

 
 

โครงการ STL สระบุรี กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์

 
 

SCG Floating Solar Solutions ติดตั้งและให้บริการคิดเป็นกำลังผลิตรวม 14.6 เมกะวัตต์ ณ เดือนมีนาคม 2563
 

2561

 • ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ระยอง
 • ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี
 • SERIS ประเทศสิงคโปร์
 • เอสซีจี สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดศรีแสงธรรม อุบลราชธานี

 

2562

 • โครงการ TCP2 ปราจีนบุรี
 • โครงการ SSI สระบุรี
 • โครงการ SENA อยุธยา
 • เหมืองแม่ทาน ลำปาง

 

2563

 • โครงการ STS นครศรีธรรมราช
 • โครงการ STL สระบุรี
 • โครงการ มุกดาหาร
 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]