Close
|
> INNOVATION > K 2022 เปิดประตูแห่งนวัตกรรมสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก

K 2022 เปิดประตูแห่งนวัตกรรมสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก

Publish On 05, May 2023 | K 2022 เปิดประตูแห่งนวัตกรรมสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก

หนึ่งในงานประจำทุก 3 ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนวัตกรรมสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง นั่นก็คืองาน K Fair ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และในปีที่ผ่านมากับ K 2022 นับเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและองค์กรระดับโลกกว่า 3,300 รายมาร่วมจัดแสดงงาน นับเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไปพร้อมกับการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก

 

สำหรับประเด็นสำคัญของ K 2022 รอบนี้โฟกัสไปที่สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อที่นับเป็นทิศทางที่สำคัญของวงการพลาสติก ที่ทุกองค์กรต่างสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจหมุนเวียน กับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นร่วมกันของคนทั้งโลก และ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกมิติ

 

 

SCGC ‘INNOVATION THAT’S REAL’

 

K 2022 เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ SCGC ได้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Innovation That’s Real’ นำเสนอการขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ควบคู่ไปกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือ HVA (High Value Added) เพื่อพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นมิตรกับลูกค้าและผู้บริโภค ตอบรับ 5 เมกะเทรนด์สำคัญ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างแท้จริง

 

 

Real Environmentally Friendly: นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

พลาสติกที่ดีต่อโลกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ด้วย 4 โซลูชันภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ได้แก่

 

  • REDUCE การลดการใช้ทรัพยากร กับ S411B เม็ดพลาสติก HDPE ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี SMX™ สำหรับขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน ช่วยลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 22% โดยยังคงความแข็งแรงและคุณสมบัติอย่างครบถ้วน ทั้งยังรองรับแรงกระแทก และทนต่อสารเคมีได้ดี เป็นการลดการใช้ทรัพยากรอย่างเม็ดพลาสติกลง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน

 

  • RECYCLABLE การออกแบบเพื่อรีไซเคิลได้ กับการพัฒนา Recyclable Packaging Solution เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท PE PP หรือ PO แบบชนิดเดียวทั้งชิ้นงานที่ง่ายต่อการรีไซเคิล มาพร้อมกับนวัตกรรม BWO1501G สารเคลือบชั้นฟิล์มเพื่อป้องกันการซึมผ่านของอากาศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล RecyClass เป็นรายแรกในอาเซียน

 

  • RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) ชนิด HDPE LDPE และ PP จากการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล ผ่านการปรับปรุงสูตรเฉพาะของ SCGC ให้ได้คุณภาพสูง สอดคล้องไปกับมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และยังมีชนิดไร้กลิ่นที่เหมาะสำหรับนำไปไปผลิตบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ต้องการเน้นเรื่องกลิ่นหอมอีกด้วย สามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ 25 – 100% และยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 70%

 

 

โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงสินค้าร่วมกันกับ Sirplaste ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลในประเทศโปรตุเกส นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายเข้าสู่ตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของยุโรป

 

ส่วนพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการรีไซเคิลจะถูกนำไปผ่านกระบวนการ Advanced Recycling เพื่อให้กลับไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงานปิโตรเคมี เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก Certified Circular Polyolefin Resin ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน ISCC PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 

  • RENEWABLE การทำให้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ กับ Bio Compostable Compound ทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้นำไปขึ้นรูปฟิล์มสำหรับผลิตสินค้าจำพวกถุงย่อยสลายได้ ใช้งานทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี ว่าสามารถย่อยสลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรม (Industrial compostable) ได้จริง ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ 60 °C โดยจะแปรสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารชีวมวล ภายใน 180 วัน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในเชิงนิเวศได้อย่างสมบูรณ์

 

 

Real Fight Against Climate Change: นวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

 

เหล่าบรรดาผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมต่างมองหาวิธีการที่จะช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ความนิยมของรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงอย่าง SCGC™ PP P1085J เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางและมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุดั้งเดิม แต่ยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ และยังสามารถไหลตัวได้ดี สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานที่มีความละเอียดได้ดี (MFR 130) เพื่อตอบโจทย์ของผู้ผลิตอีกด้วย

 

 

Real Betterment for the World: อนาคตเพื่อโลกที่ดีกว่า

 

การพัฒนาเมืองที่ดี ต้องควบคู่ไปด้วยกันกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ดี ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงนวัตกรรมพลาสติกที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างระบบพื้นฐานด้วยเช่นกัน SCGC ได้พัฒนาพลาสติก PE คุณภาพสูงสำหรับผลิตท่อ ได้แก่ PE High Abrasion Resistance เม็ดพลาสติก PE ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี SMX™ สำหรับการผลิตท่อที่ทนทานต่อการขีดข่วนได้มากกว่าท่อ PE100 ถึง 4 เท่า จึงสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า และ SCGC™ HDPE PE100RC เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตท่อส่งน้ำและท่อส่งแก๊ส ที่สามารถติดตั้งผ่านการลากท่อได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน ตอบโจทย์สังคมเมือง นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรม SCGC™ HDPE H624WC เม็ดพลาสติก HDPE สำหรับผลิตเปลือกหุ้มสายเคเบิล มีคุณสมบัติในการไหลตัวได้ดี จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคม

 

 

Real Drive for Positive Change: ขับเคลื่อนเพื่อความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

 

นวัตกรรมที่ครอบคลุมรอบด้านของมิติทางสังคม ตั้งแต่ด้านการแพทย์ กับเม็ดพลาสติก PP และ PVC เกรดพิเศษสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาโซลูชันจากความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ไปจนถึงนวัตกรรมด้านพลังงาน กับ SCGC Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร และ emisspro® สารเคลือบผนังเตาปฏิกิริยาเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้ เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นจริงกับ i2P Center (Ideas to Products) หัวใจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ให้กับลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า คู่ค้า และองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ตลาดในอนาคต

 

Real World-class Technology & Sustainability: เทคโนโลยีและความยั่งยืนระดับสากล

 

การร่วมมือและสร้างสรรค์อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านทาง Long Son Petrochemicals (LSP) บริษัทย่อยใน SCGC ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม ด้วยฐานการผลิตเทียบเท่าระดับโลก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับ Operational Excellence ไปอีกขั้น รวมถึงเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 

K 2022 จึงนับเป็นงานใหญ่ที่จะกำหนดทิศทาง อัปเดตเทรนด์และความคืบหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งจะช่วยจุดประกายแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกันที่ความยั่งยืนในโลกที่เป็นของเราทุกคน

[elementor-template id="3478"]