Close
|
> INNOVATION > SMX™ Technology เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ที่ช่วยลดโลกร้อน

SMX™ Technology เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ที่ช่วยลดโลกร้อน

Publish On 23, Jul 2021 | SMX™ Technology เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ที่ช่วยลดโลกร้อน

โจทย์ที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคนี้ คือการเพิ่มคุณภาพสินค้าควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตทั้งสำหรับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันอันดีเพื่อตอบเรื่องความยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจากผู้ผลิต การใช้งานสำหรับผู้บริโภค ไปจนถึงการจัดการที่ปลายทาง เพื่อหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ให้คุ้มค่าและเป็นมิตรกับโลกของเราให้มากที่สุด

 

 

 

 

ข้อดีของนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกจาก SMX™ Technology

 

SMX™ Technology เป็นผลลัพธ์จากนวัตกรรมกระบวณการผลิต ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท HDPE ที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น มีความสมดุลระหว่างคุณสมบัติความแข็งแรง (High Strength) และความเหนียว (Stiffness) ที่ตอบความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งด้านคุณสมบัติในการใช้งาน และสามารถลดปริมาณพลาสติกในการผลิตชิ้นงานให้น้อยลงโดยยังคงความแข็งแรงได้เหมือนเดิม จากนวัตกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อทั้งวัฏจักรการผลิตและการบริโภคซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะเมื่อใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง โดยที่ยังมีคุณสมบัติที่จำเป็นของสินค้าปลายทางครบถ้วนดังเดิม นั่นหมายถึงการใช้ทรัพยากรทั้งวัสดุตั้งต้นอย่างเม็ดพลาสติกและพลังงานระหว่างการผลิตอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเมื่อสินค้าปลายทางมีน้ำหนักเบาลง น้ำหนักระหว่างการขนส่งจึงลดลงด้วย ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกหลากหลายวิธีขึ้นรูป

 

จากจุดเริ่มต้นที่นวัตกรรม SMX™ Technology ต่อยอดสู่สินค้าเม็ดพลาสติก SCG™ HDPE ทั้งหมด 5 เกรด ซึ่งตอบความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบ โดยมีเกรดที่พร้อมเผยโฉมสู่มือผู้ผลิตแล้ว ได้แก่

 

SCGHDPE S199F: เม็ดพลาสติกรุ่นใหม่ที่ใช้สำหรับผลิตฟิล์มในงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภค มีข้อดีตรงที่สามารถรับแรงกระแทก (Dart drop impact) ได้มากกว่าฟิล์มเกรดทั่วไป สูงสุดถึง 20%* โดยยังคงรักษาความสามารถในกระบวนการขึ้นรูปฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งานที่ผ่านมา เม็ดพลาสติกเกรดนี้สามารถใช้ทดแทนเกรดสำหรับผลิตฟิล์มในปัจจุบัน และได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ผลิตฟิล์มทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี

 

* จากผลการทดสอบในห้องทดลองของเอสซีจี ในกลุ่มสินค้าประเภทถุงหูหิ้ว ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด SCG™ HDPE S199F 100%

 

SCGHDPE S111F: เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตฟิล์มเพื่องานอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและความเหนียวเป็นพิเศษ จึงคงคุณสมบัติเรื่องการใช้งานได้เหมือนเดิมโดยสามารถลดปริมาณวัสดุที่ใช้งานได้สูงสุดถึง 20% ส่งผลต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิตและขนส่ง

 

SCGHDPE SX002J/ SX002JA: เม็ดพลาสติกสำหรับงานฝาขวดน้ำอัดลม ด้วยจุดเด่นที่สามารถผลิตฝาที่บางลงได้ โดยยังมีคุณสมบัติการใช้งานที่แข็งแรงเหมือนฝาขวดน้ำอัดลมทั่วไป สามารถลดปริมาณวัสดุตั้งต้นได้สูงสุดถึง 30% จึงช่วยลดการใช้พลังงานในการขึ้นรูป และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนส่งถึงมือผู้ใช้งาน

 

SCGHDPE SMX551BU: เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) ที่ตอบความต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ ปลอดภัยไม่รั่วซึม และทนทานต่อสารเคมีได้ โดยสามารถลดปริมาณวัสดุที่ใช้ลงได้ 6-10% โดยคงคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ได้ดีดังเดิม

 

นอกจากนี้ ก็ยังมี SCGHDPE S411B เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดรุ่นน้ำหนักเบาพิเศษ ด้วยการลดการใช้ปริมาณวัสดุได้ 8-15% โดยยังคงความแข็งแรงระหว่างการใช้งานได้ดีดังเดิม พร้อมทั้งยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นที่ต่อเนื่องจากการลดปริมาณวัสดุ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา และจะพร้อมออกสู่ตลาดในช่วงต้นปี 2022

 

 

 

 

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งล้อมบนพื้นฐานจากหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วน แบ่งปันความสุขให้กับทุกคน พร้อมจับมือกันสร้างโลกยั่งยืนน่าอยู่ให้กับลูกหลานต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ smx@scg.com

 

“ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก HDPE ที่มีความแข็งแรง ซึ่งใช้ในการผลิตถัง IBC เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ทำให้เราสามารถลดคาร์บอน ฟุตพรินท์จากการใช้วัตถุดิบในประเทศทดแทนการนำเข้า และเม็ดพลาสติกจาก SMX™ Technology เกรด SCG™ HDPE SMX551BU ที่ Dow เลือกใช้ยังมีคุณสมบัติในการทำให้ถัง IBC บางลง แต่ยังคงความแข็งแรง โดยสามารถลดปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถังได้ถึง 6.5% และสามารถลดน้ำหนักของถังบนรถขนส่งได้เฉลี่ย 18 กิโลกรัมต่อเที่ยว ช่วยประหยัดน้ำมันและลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งได้อีกด้วย” คุณสุทิน ประไพตระกูล Integrated Supply Chain Director กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)

 

[elementor-template id="3478"]