Close
|
> INNOVATION > SCG™ HDPE TR117WC พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วนำแสง

SCG™ HDPE TR117WC พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วนำแสง

Publish On 13, Nov 2018 | SCG™ HDPE TR117WC พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วนำแสง

SCG™ HDPE TR117WC พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วนำแสง

ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างทีโอทีและธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

 

 

 

 

โลกปัจจุบัน การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากทั้งในระดับธุรกิจและในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม มีภาระกิจสำคัญในการดูแล พัฒนาให้การสื่อสารดำเนินการได้ตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในส่วนที่สำคัญคือ การพัฒนาสายส่งสัญญานซึ่งยังมีจุดที่พัฒนาต่อยอดได้อีกหลายประการ จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเรื่องวัสดุพลาสติก อันนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาวัสดุพลาสติกหุ้มสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ

 

เอสซีจี และทีโอทีมีความต้องการตรงกันคือต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน จากความคิดที่เห็นตรงกันในด้านการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับประชาชน จึงเกิดเป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจาก 2 ฝ่าย โดยตัวแทนทางเอสซีจี เล่าให้ฟังว่า บมจ.ทีโอที เป็นองค์กรที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้ของสายเคเบิลเพื่อลดปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไทย เราจึงอยากใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุของเอสซีจี มาช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์เดียวกัน

 

 

 

 

ทางด้านคุณนฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล ผู้จัดการส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ สถาบันนวัตกรรมทีโอที ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

 

การร่วมศึกษาวิจัยปัญหาไฟไหม้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงครั้งนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลปัญหาเพลิงไหม้สายเคเบิลฯ นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ภาพรวม พบว่าปัญหาเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งเกิดจากวัสดุพลาสติกที่ห่อหุ้มสายเคเบิลฯ ที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ปัจจุบันยังคงมีการลุกลามกระจายไปยังสายเคเบิลใกล้เคียงและไหลเยิ้มหยดเป็นของเหลว และบางกรณีลุกลามไหม้อาคารที่พักอาศัยรอบจุดเกิดเหตุ นอกจากนี้ยังทำให้การให้บริการสื่อสารต้องหยุดชะงัก เจ้าหน้าที่ต้องคอยจนเพลิงสงบและความร้อนสะสมลดลงเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ไปซ่อมบำรุงได้ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะเปิดการสื่อสารได้ตามปกติ

 

 

 

 

จากความเชี่ยวชาญของหลายฝ่าย สู่งานวิจัยที่ใช้ได้จริง

 

นักวิจัยด้านพลาสติกของเอสซีจีจึงเริ่มต้นพัฒนาวัสดุที่ตอบโจทย์คุณสมบัติตามที่ทาง บมจ.ทีโอที ต้องการ

 

เราเริ่มจากการศึกษาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบันก่อน (พ.ศ. 2561) และพบว่ายังไม่มีวัสดุที่ป้องกันในเรื่องเพลิงไหม้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง เราจึงคิดค้นพัฒนาวัสดุพลาสติกด้วยเทคโนโลยีจำเพาะจากเอสซีจีเท่านั้น ซึ่งช่วยหน่วงไฟเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ให้ลุกลาม ลดปัญหาพลาสติกที่ไหลเยิ้มและหยดเป็นของเหลวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลจากการคิดค้นด้วยเทคโนโลยีจำเพาะจากเอสซีจีทำได้พลาสติกที่สามารถหน่วงไฟได้ อีกทั้งยังมีนํ้าหนักเบาช่วยลดนํ้าหนักรวมของสายเคเบิลฯ

 

ก่อนหน้านี้เวลาทางเราต้องการจะทำวิจัยเรื่องวัสดุ ทางทีโอทียังต้องพึ่งพาตัวเองด้วยการปรึกษากับกรมวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าเอง หรือขอข้อมูลเบื้องต้นจากอาจารย์มหาวิทยาลัย แล้วมาสานต่อด้วยการทำแล็บและหรือทดสอบด้วยตัวเอง ซึ่งยอมรับว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คน แต่เมื่อเราร่วมมือได้รู้จักกับทางเอสซีจีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลาสติกจริง ๆ และมีทีมที่เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นในแง่ของวัสดุ ทาง บมจ.ทีโอที มั่นใจแล้วว่าเรามีเพื่อนที่ช่วยเหลือเราได้เยอะมาก

 

 

 

 

เคเบิลใยแก้วประสิทธิภาพสูง เพื่อสวัสดิภาพของชาวไทย

 

จากผลการทดสอบทั้งหมดที่ผ่านมาเกิดเป็นนวัตกรรมวัสดุห่อหุ้มสายเคเบิล SCG™ HDPE TR117WC ที่ถูกใช้งานนำร่องจริงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบปัญหาอุบัติเหตุเพลิงไหม้สายเคเบิลสูงสุดในประเทศไทย โดยได้ทำการติดตั้งบนเส้นทางที่มีปัญหานี้เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร และหากการใช้งานเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะมีการขยายผลไปยังพื้นที่ความเสี่ยงสูงอื่น ๆ เช่น เขตชุมชนหนาแน่นตามหัวจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยนำพลาสติกที่คิดค้นด้วยเทคโนโลยีจำเพาะจากเอสซีจีมาห่อหุ้มทดแทนวัสดุเดิม จากความร่วมมือของทีโอทีและเอสซีจีครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมของสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างประโยชน์ให้สังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งหากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ สามารถรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาได้ ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกสู่ผู้ใช้งาน เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหญ่เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่น่าอยู่และปลอดภัยที่สุด

 

 

 

 

นฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล

ผู้จัดการส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ

สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

“เมื่อเราร่วมมือกับทางเอสซีจีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลาสติกจริงๆและมีทีมที่เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นในแง่ของวัสดุ ทาง บมจ.ทีโอที มั่นใจแล้วว่าเรามีเพื่อนที่ช่วยเหลือเราได้เยอะมาก”

 

 

 

 

ทีม FR-PE Project ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

 

“ทางเอสซีจี รู้สึกประทับใจมากที่ได้ร่วมงานกับ บมจ.ทีโอที เพราะเป็นองค์กรที่ก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเอง จากการทำงานที่มองความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก และไม่นิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น”

 

 

 

ประสิทธิภาพของเคเบิลใยแก้วนำแสง

ผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ทีโอที และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

 

  1. วัสดุพิเศษสำหรับเส้นใยแก้วนำแสงตัวใหม่ภายใต้ชื่อ SCG™ HDPE TR117WC
  2. พลาสติกเกรดเฉพาะของทางเอสซีจี สามารถป้องกันการลามไฟได้จริง
  3. มีคุณสมบัติพิเศษคือ หลังจากเกิดเพลิงไหม้สายเคเบิลเส้นใยแก้วนำแสง ยังสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อีก 7 วัน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเข้ามาซ่อมแซม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]