Close
|
> INNOVATION > emisspro® อีกก้าวของบริการระดับ World Class ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

emisspro® อีกก้าวของบริการระดับ World Class ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

Publish On 16, Aug 2018 | emisspro® อีกก้าวของบริการระดับ World Class ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

ระยะเวลาเพียง 7 ปี จากการให้บริการครบวงจรของนวัตกรรมสินค้าและบริการ emisspro® (อิมิสโปร) สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน รายแรกและรายเดียวในอาเซียน  สู่การยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมขยายฐานการบริการจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อน และอุตสาหกรรมเซรามิก

 

ล่าสุดต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน  พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

 

 

เดินหน้า

 

การเติบโตของนวัตกรรมสินค้าและบริการของ emisspro® สะท้อนผ่านประสบการณ์การทำงานตลอด 7 ปี สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพ่นเคลือบเตาที่เหมาะสมกับเตาประเภทต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งหมดนี้เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้เป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ emisspro® ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อน ตลอดจนอุตสาหกรรมเซรามิก

 

โดยล่าสุด เอสซีจี เดินหน้าขยายการให้บริการนวัตกรรม emisspro®  สู่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันอย่างเต็มตัว โดยร่วมศึกษากับ GS Caltex หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ให้บริการเคลือบเตาเผาประเภท Continuous Catalytic Reforming (CCR) และ Hydrogen Manufacturing Process (HMP)

 

ท้าทาย

 

ความท้าทายในการทำงานครั้งนี้คือ ทีมงานจากเอสซีจี ผู้ให้บริการพ่น emisspro® สารเคลือบเตาเผาครบวงจรให้กับโรงกลั่นน้ำมัน GS Caltex ต้องทำงานแข่งกับเวลาที่มีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเตาเผาโรงกลั่นน้ำมันมีขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตที่สูง แต่มีระยะเวลาให้ทำงานสั้นมาก หากทีมงานให้บริการพ่น emisspro®ในโรงกลั่นน้ำมันล่าช้า จะทำให้ GS Caltex สูญเสียโอกาสในการผลิตซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา กลับเป็นแรงผลักดันให้ทีมทำงานต้องศึกษา วางแผน และทบทวนการทำงานของบริการพ่น emisspro® ในหน้างานของโรงกลั่นน้ำมันอย่างละเอียด ทำให้การทำงานของทีมมีความต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้งานเสร็จตรงเวลา โดยใช้เวลาเพียงแค่ 1 สัปดาห์สำหรับการพ่นเคลือบแต่ละเตา

 

อีกปัจจัยที่ทำให้งานเสร็จตามกำหนดคือ ทีมพ่น emisspro® ที่เป็นทีมวิศวกรของเอสซีจี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพ่น สามารถควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดผนังเตาเผา ทั้งนี้ ทีมงานมีการตรวจสอบคุณภาพการเคลือบเตาเผาในโรงงานกลั่นน้ำมันของ GS Caltex รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้ทราบ เพื่อรับประกันคุณภาพการเคลือบเตาเผาตลอดจนสร้างความเชื่อมันในบริการของ emisspro®

 

 

เติมเต็ม

 

ด้วยยึดถือหลักการที่ว่า ลูกค้าจะต้องได้รับบริการที่ดีที่สุด มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เตาเผาโรงงานอุตสาหกรรม ทีมให้บริการพ่น emisspro® จึงพร้อมให้บริการดังนี้

 

1.บริการทำ Pre-Evaluation ก่อนที่จะเข้าไปให้บริการนั้น ธุรกิจเอสซีจี จะส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินผลก่อนการดำเนินงาน โดยการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อไปศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลอย่างรอบคอบก่อนเริ่มต้นการทำงาน

 

2.นำเสนอหรือจำลองลักษณะการทำงาน (Simulation) เพื่อความแม่นยำและรวดเร็วในการวิเคราะห์ นอกเหนือจากโปรแกรมที่ทีมวิศวกรของเอสซีจี เขียนขึ้นเองแล้ว ยังได้นำโปรแกรมชั้นนำระดับโลกมาร่วมทำ Simulation เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิศาสตร์ของลักษณะการทำงานให้ได้ความแม่นยำ

 

3.บริการติดตั้งได้มาตรฐานและตรงเวลา ให้บริการติดตั้งที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

 

4.บริการตรวจวัดและประเมินผล มีการใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้แม่นยำถูกต้องตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในบริการ

 

 

ความสำเร็จครั้งนี้ นอกจากโอกาสในการขยายธุรกิจเข้ามาสู่อุตสาหกรรมใหม่อย่างอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันแล้ว สิ่งที่ธุรกิจเอสซีจี ได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกับ Global Partner อย่าง GS Caltex และ Insulation Korea คือ ประสบการณ์การทำงานที่เข้มข้น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้อีกมากมาย

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของนวัตกรรมสินค้าและบริการติดต่อ

บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

โทร +662 586-4315    www.texplore.co.th

 

 

 

emisspro® สารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม

 

หลักการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับและปลดปล่อยรังสีความร้อน

เทคนิคการเคลือบ: ใช้เคลือบผนังภายในเตาเผาอุตสาหกรรม (Furnaces)

 

ประโยชน์

 

  1. ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 6%
  2. ลดการใช้เชื้อเพลิงรวมมากกว่า 36,500 ตัน/ปี
  3. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 100,000 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่า 97,000 ไร่*

*ผลจากการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรมของ SCG ปี 2555-2560

 

อุตสาหกรรมที่ใช้

  1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน
  2. อุตสาหกรรมเซรามิก
  3. อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้ารีดร้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]