Close
|
> INNOVATION > บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรงด้วย New PE

บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรงด้วย New PE

Publish On 09, Apr 2018 | บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรงด้วย New PE

จากความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตและผู้แปรรูปพลาสติกในงานอุตสาหกรรมที่มองหาเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงกว่าเดิม ซึ่งนับเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังประกอบกับแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกที่ต้องการสินค้าที่บางลงแต่ยังคงความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้พลาสติกนั้น ๆ คุ้มค่ามากขึ้น

 

   เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ใหม่ซึ่งสามารถช่วยให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพิ่มผลประกอบการให้ผู้ผลิตอีกทางหนึ่ง

 

   New PE หรือ เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (Polyethylene PE) เกรดพิเศษนี้ มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 สามารถนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงเอาไว้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตเดิม และไม่ต้องปรับเครื่องจักร

 

 

   ความสำเร็จอีกขั้นของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในครั้งนี้ จะตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ทั้งในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 

 

   คุณภาพและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของ New PE นี้จะช่วยลดต้นทุนทางการผลิต อันเนื่องมาจากการประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเอื้อต่อกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะสามารถนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเข้ามาผสมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแต่ยังคงคุณภาพและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์พลาสติกเอาไว้ด้วย

นวัตกรรม New PE มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปผลิตพอลิเอทิลีนได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น

 

  • ฟิล์มชนิดบางพิเศษ

   บ่อยครั้งที่ผู้แปรรูปต้องประสบปัญหาความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพของเม็ดพลาสติก ทำให้ไม่สามารถผลิตแผ่นฟิล์มที่มีความบางมากๆ  หรือมีความบางสม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่นได้ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ New PE จะทำให้สามารถควบคุมกระบวนการเป่าฟิล์มได้ดียิ่งขึ้น จึงผลิตเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกบางต่ำสุดได้ถึง 3 ไมครอน ขณะเดียวกันก็ยังคงความเหนียวและความแข็งแรง มีความบางสม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่น ทำให้ผู้แปรรูปสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต และลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน รวมถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

   นอกจากฟิล์มชนิดบางพิเศษแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ถุงใส่ผักผลไม้ที่ใช้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ถุงหน้ากว้างสำหรับคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถุงพลาสติกด้านในของบรรจุภัณฑ์ซีเมนต์ ถุงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ถุงบรรจุเนื้อสัตว์ที่ใช้ในไลน์การผลิต ซึ่งต้องทนต่ออุณหภูมิเย็นจัด มีความเหนียว บางแต่ทนทานต่อแรงเจาะทะลุ เป็นต้น

 

  • สินค้าที่ขึ้นรูปแบบเป่า หรือ Blow Molding

   New PE สำหรับงานขึ้นรูปแบบเป่าจะช่วยทำให้ขึ้นรูปได้ง่าย ใช้ระยะเวลาการผลิตที่สั้นลงและยังคงคุณภาพของชิ้นงานได้ สามารถนำไปผลิตสินค้าประเภทถังเหลี่ยมที่ใช้บรรจุสารเคมี แท็ งก์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ถังแกลลอนบรรจุของเหลว เป็นต้น

 

  • ฝาขวดเครื่องดื่มเบาพิเศษ

   เทคโนโลยีพอลิเมอร์ใหม่นี้จะช่วยลดระยะเวลาการขึ้นรูปและน้ำหนักของชิ้นงาน ซึ่งหมายถึงการใช้ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทั้งในส่วนของการใช้พลังงานและการใช้ปริมาณพลาสติกสำหรับกระบวนการผลิตฝาขวดเครื่องดื่มที่บางและเบาลง โดยยังคงคุณภาพของสินค้าปลายทางไว้ได้

 

  • ท่อน้ำขนาดใหญ่

   New PE ช่วยลดความหนาของท่อ เพิ่มปริมาตรการลำเลียงน้ำ ซึ่งยังคงความแข็งแรงและทนต่อแรงดันสูงได้ เหมาะกับงานท่อน้ำและท่อสำหรับใช้งานในเหมืองแร่

 

 

           นับได้ว่าคุณสมบัติของ New PE มีความโดดเด่นและสามารถช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตแต่เพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ให้บางลงในขณะเดียวกันกลับมีความแข็งแรงทนทาน ลดต้นทุนการผลิต สร้างความคุ้มค่าให้กับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

หากสนใจร่วมพัฒนาสินค้าจากนวัตกรรม New PE ท่านสามารถติดต่อ

คุณสุพจน์ จิรวัฒนาภรณ์

Technical Service & Development Engineer

โทร: +66 2586-1111 Ext 4946

โทรศัพท์มือถือ: +66 89 925-1751

E-mail: supojjir@scg.com

[elementor-template id="3478"]