Close
|
> BUSINESS TIPS > SCG Green Choice ฉลากสินค้าเพื่อโลก ที่มาพร้อมคุณภาพครบครัน

SCG Green Choice ฉลากสินค้าเพื่อโลก ที่มาพร้อมคุณภาพครบครัน

Publish On 16, Nov 2021 | SCG Green Choice ฉลากสินค้าเพื่อโลก ที่มาพร้อมคุณภาพครบครัน

   สิ่งแวดล้อม คือหัวเรื่องสำคัญที่ทุกคนทั่วโลกกำลังตระหนักถึง และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่สร้างสรรค์กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปยาวนาน โดยยังไม่ละทิ้งการเป็นตัวเลือกที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน

 

   สำหรับผลิตภัณฑ์จากเอสซีจีเอง หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับฉลาก “SCG Eco Value” กันดี ว่าเป็นฉลากการันตีสินค้ารักษ์โลก โดยเรียกได้ว่าเอสซีจีเป็นองค์กรไทยรายแรกที่มีการกำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021

 

   และในปี 2563 เอสซีจีได้มีการปรับโฉมฉลากใหม่ ในชื่อ “SCG Green Choice” ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นจาก SCG Eco Value โดยคำว่า Green แสดงถึงการสร้างโลกสีเขียวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และ Choice คือ ‘ทางเลือก’ สำหรับผู้บริโภคที่สามารถเลือกได้เพื่อโลกและเพื่อตัวเอง

 

SCG Green Choice ฉลากช่วยเลือก เลือกอย่างฉลาด เพื่อความยั่งยืน

 

   ฉลากสีเขียวอย่าง “SCG Green Choice” พัฒนาขึ้นเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของเอสซีจี ที่ถูกออกแบบและผลิตภายใต้แนวความคิดที่สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของเอสซีจี 3 ประการ ได้แก่ (1) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน (2) เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่เป็นหลักคิดสำคัญของเอสซีจี และสุดท้าย (3) ความปลอดภัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ด้านคุณสมบัติตามหลักการยศาสตร์และสุขอนามัย

 

   โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งก็มีสินค้าและบริการของเอสซีจี เคมิคอลส์ หลากหลายประเภทที่ผ่านการรับรองและได้รับฉลากเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

 

 

การรับรองด้านการประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน (Climate Resilience)

 

   สอดคล้องกับนโยบายด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการรับรองสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน ตั้งแต่การใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

 

   ยกตัวอย่างเช่น เม็ดพลาสติก SCG™ HDPE เกรด H112PC สำหรับท่อแรงดันสูง ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเม็ดพลาสติก PE100 โดยทั่วไปแล้ว ยังผลิตจากกระบวนการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5% อีกด้วย นอกจากเม็ดพลาสติกแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภทอื่น เช่น สารเคลือบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม emisspro® ที่ช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงอย่างน้อย 2%

 

 

การรับรองด้านการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity)

 

   สินค้าที่ผ่านการรับรองประเภทนี้เห็น เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ การใช้น้ำลดลง การลดของเสีย การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง การใช้วัสดุหมุนเวียน มีส่วนประกอบวัสดุหมุนเวียน หรือสามารถเวียนกลับมาใช้งานใหม่ได้ และการที่สามารถสลายเป็นอินทรียวัตถุได้

 

   ตัวอย่างสินค้าของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ผ่านการรับรองประเภทนี้ ได้แก่ เม็ดพลาสติก HDPE จาก SCG GREEN POLYMER™ เกรด S111F สำหรับขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ถุงอุตสาหกรรม ซึ่งลดการใช้เม็ดพลาสติกลงอย่างน้อย 20% และทุ่นสำหรับโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจรจากเอสซีจี รุ่น Model 3 ซึ่งใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าทุ่นทั่วไป 12%* สำหรับกำลังการผลิตเท่ากัน

 

*เมื่อเทียบพื้นที่การติดตั้งระหว่าง 2 แถวโซลาร์เซลล์ต่อทางเดินของทุ่นทั่วไป กับ 4 แถวโซลาร์เซลล์ต่อทางเดินของทุ่น SCG สำหรับกำลังการผลิตเท่ากัน

 

 

การรับรองด้านการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (WellBeing)

 

   สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย นอกจากตัวผลิตภัณฑ์จะคำนึงถึงสุขภาพของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังคำนึงสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ด้านคุณสมบัติตามหลักการยศาสตร์และสุขอนามัย เช่น ผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม สำหรับระบบประปาและระบายน้ำ ด้วยคุณสมบัติไร้สารตะกั่ว จึงเป็นมิตรกับสุขอนามัยของผู้ใช้ ไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม

 

 

   ฉลาก “SCG Green Choice” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ตระหนักและใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งาน เพราะโลกที่น่าอยู่ของพวกเราจะกลายเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต เป็นสิ่งที่ “คุณเลือกเพื่อโลกได้”

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวของ “SCG Green Choice” เพิ่มเติมสามารถศึกษาหรือค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากแล้วเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.com/greenchoice/

[elementor-template id="3478"]