Close
|

ค้นหา

April 21, 2021

กระถางพลูด่าง จากแกลลอนน้ำยาล้างไต ความสุขใกล้ตัว ส่งต่อผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจวัตรประจำวันใหม่ก่อนออกจากบ้านของผู้คนในยุคนี้ คือการตรวจสอบค่าปริมาณ PM 2.5 ทั้งนอกบ้านและภายในพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน เพื่อเตรียมการป้องกันอย่างเหมาะสมและพร้อมสรรพในทุกวัน ปัญหามลภาวะทางอากาศที่ใกล้ตัวพวกเราขึ้นทุกวันเช่นนี้ช่วยปลุกความรักโลกแบบยั่งยืนให้กับทุกคน ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการปลูกพืชฟอกอากาศ ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จุดเริ่มต้น เช่นเดียวกันกับทางธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) สององค์กรต่างอุตสาหกรรม แต่มีจุดร่วมอยู่ที่แนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันหลายต่อหลายครั้ง เกิดเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการจัดการแบบ Upcycling เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไต ซึ่งเคยเป็นเพียงขยะเหลือทิ้ง ที่มีปริมาณมากถึง 150-200 แกลลอนต่อวัน ให้กลับมามีชีวิตเป็นกระถางต้นไม้ภายในอาคาร พร้อมส่งต่อความสุขจากงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เป็นกระถางพลูด่างให้กับทุกคน ออกแบบทุกองค์ประกอบ สำหรับกระถางพลูด่าง จุดเด่นสำคัญอยู่ที่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นที่การดูแลรักษาต้นไม้ที่ง่ายดาย และรูปลักษณ์สวยงาม โดยภายในตัวกระถางแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกโปร่งแสงทำหน้าที่เหมือนเป็นกระเปาะรับน้ำ และชั้นในทำหน้าที่รองรับวัสดุปลูก เช่น ดิน กาบมะพร้าว เป็นต้น โดยใช้เชือกเทียนสอดลงด้านล่างเพื่อดึงน้ำจากชั้นนอกเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่อยู่ชั้นใน ซึ่งระหว่างกระถางชั้นนอกและชั้นในสามารถเปิดออกเพื่อเติมน้ำ และปิดเพื่อป้องกันความชื้นของน้ำระเหยออกมาด้านนอกได้ เพียงเติมน้ำให้พอดีกับระดับขีดที่กำกับไว้ ต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์…

April 21, 2021

ระยองชอปฮิ: ตลาดนัดออนไลน์ทางเลือกใหม่ของชุมชนระยอง

ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ผ่านระยะเวลามากว่าปี นั่นทำให้ผู้คนเริ่มปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลซึ่งผู้คนเริ่มมองหาและปรับตัวให้เข้ากับช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุขมากที่สุด ทั้งในด้านวิถีชีวิตและวิถีการทำงาน ไม่เว้นเม้แต่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในจังหวัดระยอง นี่จึงเป็นที่มาของ ‘ระยองชอปฮิ’ ตลาดนัดออนไลน์ทางเฟซบุ๊กที่เป็นทางเลือกใหม่ของชุมชนชาวระยอง การรวบรวมพลังของชุมชนชาวระยองในการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก โดยมีธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ช่วยเป็นแม่งานให้นั้น ทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อจึงสามารถพบปะพูดคุยกันได้โดยตรง ได้รับฟังความคิดเห็น และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ส่วนผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อหาของถูกใจจากจังหวัดระยองได้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่อาหารสด ผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัด ไปจนถึงของใช้ พร้อมโปรโมชันที่มีเฉพาะช่องทางนี้เท่านั้น เพื่อนร่วมทางในทุกวิกฤตการณ์ชีวิต จากบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วระยอง มาวันนี้ทีมงานธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้เพิ่มอีกบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยทำการรวบรวมพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ระยองกว่า 100 ร้านจากทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและร้านค้าทั่วไปในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตลาดนัดออนไลน์แห่งนี้ พร้อมช่วยจัดกิจกรรมโปรโมชันส่งเสริมการขายต่าง ๆ และกระตุ้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย บทเรียนที่ชุมชนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันไป นั่นคือการสร้างสรรค์โพสต์ให้โดดเด่น และเกิดแรงจูงใจในการซื้อขาย ทั้งในเรื่องการสอนถ่ายภาพสินค้าให้ดึงดูดใจ การใช้คำหรือประโยคที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งการที่มีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่มารวมกันในที่เดียว ก็นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดระยองได้อีกช่องทางหนึ่ง…

December 15, 2020

Climate Emergency วิกฤตโลกร้อน เรื่องเร่งด่วนที่มนุษย์ต้องร่วมกันหยุดยั้ง

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลาหลายสิบปี หากแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เหล่านี้เริ่มทวีความรุนแรง คุกคามธรรมชาติ และเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น หลายภาคส่วนเริ่มเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ปัญหานี้ จึงเกิดเป็นคำว่า “Climate Emergency” หรือ “ภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ” เพื่อกระตุ้นเตือนถึงความร้ายแรงของวิกฤตเพื่อให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึงผลกระทบอย่างจริงจังและลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบลงมือทำ เพราะสภาพการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมาก และอาจถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับสู่สภาวะปกติได้ หรือ Point of No Return ผู้นำจากกว่า 200 ประเทศจึงรวมตัวและตั้งเป้าหมายลดโลกร้อนร่วมกัน โดยอ้างอิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่านับจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 อุณหภูมิโลกไม่ควรเพิ่มสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และควรพยายามจำกัดไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายความว่าแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จะต้องเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่เคย โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักสำคัญ แนวคิดและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการลงมือทำแบ่งออกเป็น แนวคิดการพิจารณาปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการเติบโตของธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด หรือต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าปริมาณการปลดปล่อยจริงตามแนวคิดแบบสัมบูรณ์ และตั้งเป้าหมายให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเลย (Net Zero) เช่น การดึงคาร์บอนกลับมากักเก็บแทนการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ หรือเปลี่ยนคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงการปลูกป่าเพื่อให้ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับปลดปล่อยออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศ ซึ่งในงานประชุม…

December 15, 2020

ภารกิจที่ไม่มีวันหยุดของ The Sea Saver ผู้พิทักษ์ทะเล

กว่า 20 ปีแล้วที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมภารกิจดูแลท้องทะเลไทยผ่านหลากหลายโครงการและความร่วมมือ โดยมีแนวทางการดำเนินงานเสมือนเป็น “ผู้พิทักษ์ทะเล หรือ The Sea Saver” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูท้องทะเล ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เอสซีจีให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางของปัญหา ร่วมรณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับวิถีทางแห่งความยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชนอย่างเหมาะสม ขยายความร่วมมือออกไปในระดับสากลทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็น The Ocean Cleanup องค์กรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก รวมไปถึงการร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีกลุ่มบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกมาร่วมกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร เรื่อยมาจนถึงปลายทางของการจัดการขยะในทะเล เอสซีจีก็ได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวัสดุพลาสติกมาช่วยจัดเก็บเพื่อพิทักษ์ท้องทะเลไทย   พิทักษ์ทะเลตั้งแต่ต้นทาง วางแผนลดการสร้างขยะ   การลดปริมาณขยะในท้องทะเลนั้น เริ่มต้นได้ที่บ้าน หรือที่ทำงานของเราทุกคน เอสซีจีได้ริเริ่ม “โครงการบางซื่อโมเดล” ในปี 2561 เชิญชวนพนักงานร่วมกันจัดการของเสียภายในองค์กรอย่างถูกวิธี ด้วยแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” เริ่มจากการแยกขยะอย่างจริงจัง โดยปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการแยกขยะอย่างถูกต้องและเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง มีสถิติแสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะที่ทุกคนช่วยกันแยกนั้น สามารถนำไปรีไซเคิลได้มากเพียงใด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเท่าไหร่ …

November 20, 2020

จากแกลลอนน้ำยาล้างไต สู่กระถางต้นไม้รีไซเคิล ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และ BDMS

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความร่วมมือ ช่วยกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของไทย จากที่ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการใช้งานให้แก่ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมมาแล้วหลายโปรเจกต์ นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดเป็นโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไตให้กลายเป็นกระถางต้นไม้สำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร มองเป้าหมายเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือหลักการที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเอสซีจีมีแนวปฎิบัติ SCG Circular Way เช่นเดียวกันกับ BDMS ที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare จึงเป็นที่มาของความร่วมมือผสานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย Customer Experience Management โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรว่า BDMS ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare ซึ่งประกอบด้วย…

November 20, 2020

เปิดมุมมองบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคปัจจุบันนี้สามารถกล่าวได้ว่า ‘พลาสติก’ คือวัสดุที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะพลาสติกมีสมบัติสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความเหนียว ความยืดหยุ่น ความใส ขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดและ ปลอดภัยเมื่อใช้กับอาหารก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญที่ทำให้พลาสติกได้รับความนิยม All Around Plastics ฉบับนี้จึงขอชวนทุกคนมาพบกับบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และเปิดมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติก ทั้งจากต้นทางการผลิตและปลายทางการใช้งานของผู้บริโภค มองพลาสติกในมุมการใช้งาน พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อ 113 ปีที่แล้วด้วยจุดประสงค์หลักก็เพื่อมาทดแทนการใช้วัสดุธรรมชาติ แก้ว และโลหะ โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้นำไปสู่การพัฒนาชนิดของพลาสติกต่าง ๆ ให้มีสมบัติที่สามารถครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น พลาสติกจึงเป็นวัสดุที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ของใช้ภายในบ้านและสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยกลุ่มสินค้าที่ใช้วัสดุพลาสติกสูงสุดก็คือ บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร …

November 19, 2020

ระยองโมเดล ความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักสำคัญที่เอสซีจีนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ จากจุดเริ่มต้นภายในองค์กร วันนี้เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ระดับชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าขยายผลสู่ระดับประเทศในอนาคต ทำความรู้จัก PPP Plastics และระยองโมเดล เส้นทางสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในระดับประเทศย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership for Plastic and Waste Management) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกในทะลไทยลงให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2570 โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเข้าร่วมในฐานะ Co-founder และได้ร่วมออกความเห็นในการจัดทำ Road Map การจัดการขยะพลาสติก…

November 19, 2020

ถอดบทเรียนมาบจันทร์รอดภัยแล้ง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

ปัญหาภัยแล้งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งที่เป็นรอยต่อระหว่างปี 2562 – 2563 นี้ที่สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 20 ปี All Around Plastics ขอพาคุณผู้อ่านมาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิธีการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวอย่างของชุมชนที่สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ สามารถรอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ ตระหนักถึงปัญหา เร่งแก้ไขที่ต้นทาง เขายายดาตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด – ป่าเพ – ป่าแกลง ครอบคลุมพื้นที่ 28,937 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบจำนวน 7 ตำบลจาก 2 อำเภอ แต่เมื่อป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตเริ่มถูกทำลายหลังจากการกำหนดให้เขายายดาเป็นพื้นที่สัมปทานทำไม้ อีกทั้งพื้นที่ป่าไม้บางส่วนถูกบุกรุกและแปรสภาพไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว สภาพการปกคลุมพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงจากต้นไม้เล็กใหญ่ที่ขึ้นปะปนกันและมีความหลายหลายทางชีวภาพสูงไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่มีเรือนยอด(ความสูง)เพียงชั้นเดียว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำหลายประการ เมื่อฝนตกลงมาโดยไม่มีเรือนยอดหลายชั้นของต้นไม้ช่วยลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน ผิวหน้าดินจึงถูกอัดแน่นและดูดซับน้ำฝนได้น้อยลง เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเวลาที่ฝนตกหรือในช่วงฤดูฝน เมื่อไม่มีน้ำฝนซึมลงไปในดินจึงไม่มีน้ำในชั้นดินหล่อเลี้ยงลำธารหลังฝนหยุดหรือในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนไม่มีน้ำฝนไหลซึมลงไปสะสมเป็นแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ นอกจากนี้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมและความแห้งแล้งยังส่งผลให้ปัญหาไฟป่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย …

November 19, 2020

‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ ร่วมกันสร้างวงจรพลาสติกยืด ให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

ทุกวันนี้ผู้คนต่างตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราเริ่มสังเกตเห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน โรงเรียน และที่ทำงาน เพื่อให้การนำวัสดุต่าง ๆ ที่ยังมีคุณค่ากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่นั้นเกิดขึ้นได้จริง แต่การลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนอย่างเดียวไม่อาจสร้างแรงผลักดันในสังคมได้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมแนวคิดการนำพลาสติกกับมาใช้ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรในนาม PPP Plastics ร่วมกับ โครงการ “วน” (Won Project) ตั้งจุดวางถังที่มีชื่อว่า “ถังวนถุง” เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรีและระยอง บรรดาถุงพลาสติกสะอาดที่เข้าสู่โครงการ ‘มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics’ จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถวนกลับมาใช้งานผลิตเป็นถุงพลาสติกใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ทำให้การใช้งานพลาสติกเป็นไปอย่างครบวงจร ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการยินดีรับพลาสติกประเภทฟิล์มทั้ง HDPE และ LDPE หรือสังเกตง่าย ๆ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ดึงยืดได้นั่นเอง …