Close
|

การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความร่วมมือเพื่อโลกยั่งยืน

Published on June 9, 2020

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เรารวบรวมตัวอย่างการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาฝากเป็นไอเดียเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดได้ พบกับโครงการ PPP Plastics ความร่วมมือแก้ปัญหาขยะพลาสติกระดับประเทศกับการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนนำร่องในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าของโครงการรีไซเคิลแกลลอนน้ำยาล้างไตเป็นกระถางต้นไม้เอสซีจีที่ร่วมกับเครือ BDMS และการนำถุงบรรจุนมโรงเรียนมารีไซเคิลเป็นเก้าอี้ในโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่ช่วยให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกที่จะมาเจาะลึกเรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งในแง่มุมการใช้งานและในแง่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกันกับเราได้เลย